Zemstvo

Från Wikipedia
Ukas från 1864

Zemstvo (ryska: Земство) var en form av lokal representation i Ryska imperiets guvernement och kretsar som infördes av tsar Alexander II genom ukas av den 1 (nya stilen: 13) januari 1864.

Kretsrepresentationen (zemskoje sobranie) bestod av deputerade valda vart tredje år i förhållande till invånarnas antal, av de sex kurier, som utsåg riksdumans ledamöter efter 1905. Den sammanträdde minst en gång om året; under mellantiden ersattes den av ett ständigt, verkställande utskott (zemskaja uprava).

Guvernementsrepresentationen bestod av för tre år av kretsrepresentationen utsedda medlemmar och tillsatte även för den tid, då den ej var samlad, ett verkställande utskott. Representationerna handlade frågor, som rörde förvaltningen av områdets egendomar och inkomster, välgörenhetsanstalter, underhåll och byggande av allmänna hus (även kyrkor), vägar och broar, skolor och hälsovård; det tillkom dem att vidta åtgärder för att bland annat förebygga fattigdom, främja handel och industri, fördela skatterna till staten och bestämma lokala skatter.

I teorin hade dessa representatoner således en ej ringa betydelse; men i verkligheten kunde de föga uträtta, eftersom de statliga skatterna var så höga, att nya pålagor för undervisning, hälsovård och liknande fick hållas mycket låga. Dessutom övervakades zemstvons beslut avundsjukt av centralregeringens representant, guvernören, och annullerades omedelbart, så snart avvek från den anda som för tillfället var rådande vid hovet. Olydnad bestraffades med upplösning. Likväl verkade dessa representationer i flera guvernement (endast 36 guvernement, främst i Storryssland, hade 1916 sådana) inte obetydligt, särskilt för folkundervisningen, och gjorde omfattande undersökningar rörande jordbrukets och industrins ställning.

I romanen Anna Karenina, som Lev Tolstoj skrev 1873–1877, ett årtioende efter representationens införande, har en av huvudfigurerna, Levin, tidigare varit ledamot av en zemstvo. I en svenskspråkig utgåva har detta översatts med landsting. Sveriges landsting infördes 1863 (enligt beslut 1862).

Källor[redigera | redigera wikitext]