Zoonos

Från Wikipedia
Version från den 7 mars 2013 kl. 20.08 av Addbot (Diskussion | Bidrag) (Bot överför 40 interwikilänk(ar), som nu återfinns på sidan d:q182672Wikidata)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Zoonos är en sjukdom som sprids mellan människor och djur. Vissa mikroorganismer som företrädesvis orsakar sjukdomar hos djur kan i vissa fall spridas mellan djur och människa. Sådana infektionssjukdomar brukar kallas för zoonoser. Spridningen av en zoonos går i princip till så att sjukdomen förekommer bland en infekterad djurpopulation och överförs från denna till människa via direkt kontakt, via vektor eller via av djur förorenat vatten eller livsmedel, till exempel salmonella. Vanligen sprids sjukdomen inte vidare från människa till människa.

Exempel på zoonoser

Exempel på infektionssjukdomar som sprids från djur till människa är tuberkulos, salmonella, pest, tularemi, mjältbrand, rabies, Q-feber och papegojsjuka.

Möjliga biologiska stridsmedel

Efter ett biologiskt anfall med någon av dessa mikroorganismer skulle en stor djurpopulation infekteras. Smittämnet vore i detta fall svårt att bekämpa samtidigt som sporadiska epidemier skulle uppstå under en längre tid efter anfallet.

Exempel på sjukdomar som skulle kunna användas som biologiska stridsmedel för att skapa ekonomiska störningar och försvåra försörjningen för motståndaren:

Virus:

Bakterier:

Se även

Externa länkar