Fjärås kyrka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fjärås kyrka
Kyrka
Exteriör 2020
Exteriör 2020
Land Sverige Sverige
Län Hallands län
Stift Göteborgs stift
Församling Fjärås-Förlanda församling
Material Sten
Invigd 1100-talet
Bebyggelse-
registret
21300000003622
Orgelläktaren 1937
Orgelläktaren 1937

Fjärås kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2013 tillhör Fjärås-Förlanda församling (tidigare Fjärås församling) i Göteborgs stift. Den ligger i Fjärås kyrkby på norra delen av åsen Fjärås Bräcka i Kungsbacka kommun.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Kyrkan som den såg ut 1701-1763. Ur Hallandia antiqua & hodierna (1753)

Kyrkan äldsta delar utgörs av en romansk kyrka från 1100- eller 1200-talet. Rester av medeltidskyrkan påträffades under golvet vid en restaurering 1937-1938. År 1700-1701 uppfördes ett torn i väster, vars övre del i trä hämtades från en äldre klockstapel och nederdelen byggdes av sten. Vidare förlängdes byggnaden tre almar åt väster och murverket renoverades i norr och söder. I söder tog man även upp ett stort fönster. Av den gamla kyrkan är en enda avbildning känd, nämligen ett kopparstick i Jacob Richardsons Hallandia antiqua et hodierna.

Dagens kyrkobyggnad[redigera | redigera wikitext]

Åren 1762-1763 genomfördes en omfattande ombyggnad. Hela södra väggen och korpartiet revs. Byggnaden utökades med tolv alnar åt söder och tillbyggdes åt öster. Då norrmuren visade sig vara i dåligt skick revs även den nästan till hälften. Vid norra sidan uppfördes 1765 en sakristia, vilken emellertid revs 1871-1873 och dagens uppfördes. Under den äldre sakristian fanns tidigare en gravkammare, som dock förstördes vid nybygget. Även vapenhuset på norrsidan revs på 1760-talet och ett nytt byggdes. Det stod kvar till restaureringen 1871, då ett nytt byggdes på sydsidan. Taket befanns osäkert och byggdes om 1776. Hela ombyggnadsprojektet avslutades först 1768.

Tornet från 1701 stod efter breddningen av långhuset förskjutet och 1801 revs det och ett nytt med en hög och smal spira uppfördes. Hela konstruktionen blåste ner den 17 december 1814. En lägre konstruktion uppfördes därefter. I kyrkans golv finns gravhällar från 1600- och 1700-talen.

Läktarbröstningen är från omkring 1650 och uppvisar 23 målningar av personer ur Gamla och Nya Testamentet. Den tidigare läktaren sträckte sig längs både den bakre och den nuvarande norra väggen och då fanns det 30 målningar. Nuvarande målningar är troligen utförda 1724 av Johan Ross d.ä. Under dem finns dock äldre målningar. Den ursprungliga texten på läktarbarriären var dansk, vilken hade målats över senare med en på svenska. Huvuddelen av den danska togs åter fram 1938. Ross utförde även målningar bland annat av altartavlan och på korväggen.

En omfattande restaurering genomfördes 1937-1938 under ledning av Knut Nordenskjöld då koret fick glasmålade fönster, ny bänkinredning insattes och man målade om. Vid restaureringen 1983-1984 återställdes den ljusa färgskala som fanns vid byggnadstiden. Under läktaren byggdes ett uppehållsrum och ekonomiutrymmen.

Inventarier[redigera | redigera wikitext]

 • Altaruppsatsen anses vara från omkring 1630 och är utförd i renässans- och barockstil.
 • Altartavlan i centrum föreställer nattvarden och utfördes 1724 av Johan Ross d.ä.
 • Högre upp finns en uppståndelsemålning utförd 1938 av Erik Jerken som uppdattes vid restaureringen samma år.
 • En äldre altartavla från 1873 flyttades 1938 till södra vapenhuset.
 • Predikstolen är från omkring 1659 och har skulpturer med Frälsaren, evangelisterna och andra bibliska motiv. Ursprungsfärgerna togs fram 1938.
 • Baldakinen är sexkantig och samtida med predikstolen.
 • Dopfunten av malm med snidat trälock har inskriptionen PER TORKILSØN HB GVNE LAVRSØN ANNO 1596. Funten var tidigare sönderslagen men restaurerades 1938 varefter den har använts.
 • Basungängeln som hänger i koret är från omkring 1740.
 • En dansk kyrkobibel från 1589.
 • Två ljuskronor av malm, varav en med dateringen 1656.
 • Från den gamla kyrkan finns på två bräder en målning av den första nattvarden med Jesus och de tolv lärjungarna. Judas vänder bort huvudet. Målningen är troligen gjord av Johan Ross d.ä. år 1724.
 • Klockorna är båda gjutna 1879.

Orglar[redigera | redigera wikitext]

 • Ett nytt mekaniskt verk, som dock även innehåller äldre material, tillkom 1974 och tillverkades av Hammarbergs Orgelbyggeri AB, Göteborg. Orgeln har 25 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Fasaden är från 1896 års orgel.[2] Orgeln har mekanisk traktur och elektrisk registratur. Den har fria och fasta kombinationer samt registersvällare. Orgeln har även en cymbelstjärna.
Huvudverk I Svällverk II Pedal Koppel
Borduna 16´ Rörflöjt 8´ Subbas 16´ I/P
Principal 8´ Salicional 8' Principalbas 8´ II/P
Flüte harmonique 8' Violin Principal 4' Gedaktbas 8' II/I
Gamba 8' Flûte octaviante 4' Oktavbas 4'
Oktava 4' Kvinta 2 2/3' Pedalmixtur IV
Rörflöjt 4' Waldflöjt 2' Basun 16'
Oktava 2' Ters 1 3/5'
Kornett III Scharf III
Mixtur V Zinka 8'
Trumpet 8' Tremulant
Crescendosvällare


Kororgel[redigera | redigera wikitext]

Manual Pedal
Gedakt 8' Bihängd
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Sesquialtera 2 chor B/D
Crescendosvällare

Klockor[redigera | redigera wikitext]

Tornets klockor omgöts i slutet av 1800-talet. De är båda försedda med inskriptioner.

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Abrahamsson Hülpers, Abraham (1773) (på svenska). Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige. Västerås: Johan Laurentius Horrn. sid. 295-296. Libris 2413220 
 2. ^ Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008, nr 3663
 3. ^ Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008, nr 4051
 • Block, S. E (1957). ”Fjärås kyrka”. Kyrkorna i våra bygder : Fjäre-Viske kontrakt (Kungsbacka: Norra Hallands veckoblad): sid. 85-91.  Libris 1881860
 • Johansson, Stig (1994). Fjärås kyrka. S.l.. Libris 2134035 
 • Mellgren, Maria; Lennartsson, Britt-Marie (2007). Fjärås kyrkogård: kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan : bevarandeplan : Fjärås kyrkogård, Kungsbacka kommun, Göteborgs stift. Kulturmiljö Halland ; 2007:34. Halmstad: Kulturmiljö Halland. Libris 10905923 
 • Simmingskiöld, Stig; Larsson, Alrik (1986). Kyrkvandring bland Hallands äldsta kyrkor. Falkenberg: Hallands nyheter. sid. 92. Libris 655156 
 • Skeppstedt, Charlotte (2009). Fjärås kyrka : renovering av fasader : rapport över renovering : Fjärås kyrka, Fjärås socken, Kungsbacka kommun. Kulturmiljö Halland ; 2009:21. Halmstad: Kulturmiljö Halland. Libris 11828827 
 • Fjärås församling
 • Bebyggelseregistrets byggnadspresentation
 • Tore Johansson, red (1988). Inventarium över svenska orglar: 1988:III, Göteborgs stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]