Mariastaden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mariastaden
Stadsdel
Sankta Maria sjukhus, huvudbyggnadens sydfasad.
Sankta Maria sjukhus, huvudbyggnadens sydfasad.
Land Sverige
Kommun Helsingborgs kommun
Stad (tätort) Helsingborg
Koordinater 56°4′53″N 12°41′49″Ö / 56.08139°N 12.69694°Ö / 56.08139; 12.69694
Area 358,19 hektar[1]
Folkmängd 7 487 (2020)[2]
Befolkningstäthet 21 inv./ha
Statistikkod B014
Stadsdelen Mariastadens läge i Helsingborg.
Stadsdelen Mariastadens läge i Helsingborg.
Portal: Coat of arms of Helsingborg, Sweden.svg Portal:Helsingborg
Bostäder i Maria Trädgårdsstad
Bostäder i Maria Trädgårdsstad
Bostadshuset Eos i Maria Trädgårdsstad, nedanför detta i bild kan man se en sjö för upptagning av dagvatten.

Mariastaden är en stadsdel i norra Helsingborg som byggts upp kring det tidigare sjukhusområdet S:ta Maria Sjukhus i ett område som tidigare hette Senderöd. Den 31 december 2020 hade stadsdelen ett invånartal på 7 487 personer. [3] Stadsdelen började byggas i slutet av 1990-talet och växer fortfarande etappvis.[4] Området är tänkt att sträcka sig från sjukhusområdet i väster till Maria Station i öster. Alla kvarter ritas av olika arkitektkontor, vilket ska ge stadsdelen en varierad bebyggelse. Arkitekter och arkitektkontor som hittills bidragit till området är bl. a. Anders Wilhelmson, Bertil Mernsten, White arkitekter (Malmö), Henrik Jais-Nielsen & Mats White Arkitekter. Mariastaden har en lokal behandling av dagvattnet genom uppsamling av detta i diken och särskilda sjöar. Genom att vattnet inte leds bort från området ska detta öka möjligheten för fördröjning, delvis infiltrering och minska föroreningar.[5] Det vatten som inte fångas upp av marken leds ner till Öresund via ett dagvattenmagasin. Helsingborg har även planer på att i framtiden anlägga en snabbspårväg mellan Helsingborg och Höganäs, vilken tidigare planerades att gå genom stadsdelen längs Mariehällsvägen och ansluta i söder till Västkustbanan.[6]

Indelning[redigera | redigera wikitext]

Mariastaden är indelat i ett antal mindre områden, vilka benämns utbyggnadsområden av Helsingborgs stad, då de alla representerar olika utbyggnadsfaser av den nya stadsdelen.

Maria Park[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Maria Park

Maria Park var det första området att tas om hand i och med att det gamla mentalsjukhuset S:ta Maria omvandlades till att hysa olika verksamheter. Parken kring sjukhuset har en markareal på omkring 45 hektar och här byggdes ett antal nya bostäder medan andra inreddes i vissa av sjukhuset äldre lokaler. Sjukhusets gamla huvudbyggnader har en våningsyta på cirka 50 000 kvadratmeter, vilka numera hyser bostäder, kontorslokaler och ett antal skolor.[4]

Maria Trädgårdsstad[redigera | redigera wikitext]

Maria Trädgårdsstad ligger direkt norr om sjukhusområdet och sträcker sig från detta till Kungshults sjukhem i norr. Området var det första egentliga utbyggnadsområdet och domineras, som namnet antyder, av trädgårdsstadsbebyggelse där betoningen ligger på en låg väl utspridd villabebyggelse där husens trädgårdar står för en stor del av grönskan, men där det även finns rikliga utrymmen för övrig grönska. Detta område är även det indelat i mindre enheter, med namn som Maria Äng och Maria Hage.

Maria Lovisa och Maria Sofia[redigera | redigera wikitext]

Områdena Maria Lovisa och Maria Sofia började bebyggas 2005 och ligger öster om Maria Trädgårdsstad, med Maria Lovisa norr om Mariehällsvägen och Maria Sofia söder om denna. I detta område finns fler flerbostadshus såväl som radhus, men även en del enfamiljshus. Ju längre österut man kommer, desto tätare blir bebyggelsen. På grund av att det ökade antalet flerbostadshus finns här också en större mängd offentlig grönska i form av trädkantade gator och små parker.

Maria stationsområde[redigera | redigera wikitext]

Maria stationsområde är tänkt att ligga i Mariastadens östligaste ände, mellan Kullavägen och Maria station. Byggnationen av detta område har dock inte börjat än. Enligt planer från Helsingborgs stad ska bebyggelsen här bli ännu mer tät och stadsmässig, med ett större antal flerbostadshus och ökad bebyggelsehöjd till tre till fyra våningar, i vissa fall så högt som åtta våningar. Området kommer att omfatta cirka 110 hektar och man planerar för ungefär 1 200 bostäder.[7]

Befolkningsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Befolkningsutvecklingen i Mariastaden 2004–2020[2]
ÅrFolkmängd
2004
  
2 255
2005
  
2 302
2006
  
2 497
2007
  
2 946
2008
  
3 736
2009
  
4 028
2010
  
4 183
2011
  
4 270
2012
  
4 339
2013
  
4 361
2014
  
4 494
2015
  
4 710
2016
  
5 114
2017
  
5 945
2018
  
6 309
2019
  
6 987
2020
  
7 487
Anm: Mariastaden bröts ut från Ringstorp den 31 december 2004.

Demografi[redigera | redigera wikitext]

Statistikområdet Mariastaden hade 4 270 invånare den 1 januari 2012, vilket utgjorde 4,4 % av befolkningen i hela Helsingborgs tätort (här alla statistikområden i Helsingborgs kommuns innerområde, motsvarande Helsingborgs tätort inklusive vissa närliggande småorter). Stadsdelen har den lägsta medelåldern i Helsingborg med 32,3 år, vilket är nästan tio år lägre än medelåldern för staden som helhet.[8] Den låga medelåldern beror på det stora antalet barnfamiljer som finns i området. Den största åldersgruppen inom statistikområdet var barn, 0 till 9 år med 20,9 % av befolkningen, följt av åldersgrupperna 40 till 49 år (19,7 %), samt 30 till 39 år (18,9 %). Alla andra åldersgrupper är följaktligen kraftigt underrepresenterade.[9]

Andelen personer med utländsk bakgrund, alltså personer som antingen är födda utanför Sverige eller har föräldrar som båda är födda utanför Sverige, var inom statistikområdet 13,7 %, vilket efter Råå och Norr är den lägsta andelen personer med utländsk bakgrund i Helsingborg. Av de som är födda utanför Sverige är en större andel födda i Norden och en något mindre andel födda utanför Norden eller Europa än för Helsingborg som helhet.[10]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Åldersfördelning (2011)
Åldersgrupp Andel
0–9 20,9 %
  
10,4 %
  
10–19 13,9 %
  
10,2 %
  
20–29 7,7 %
  
15,5 %
  
30–39 18,9 %
  
13,1 %
  
40–49 19,7 %
  
13,3 %
  
50–59 8,8 %
  
12,3 %
  
60–69 6,0 %
  
11,6 %
  
70–79 2,9 %
  
7,6 %
  
80– 1,1 %
  
6.0 %
  
Medelålder 32,3
  
41,8
  
       Utländsk bakgrund (2011)
Andel 13,7 %
  
28,8 %
  
Födelseland (för födda utanför Sverige)
Region Andel
Övriga Norden 21,6 %
  
12,3 %
  
Övriga Europa 41,8 %
  
48,7 %
  
Övriga Världen 36,6 %
  
39,1 %
  
Källa: Helsingborgs stad.[8][10]

Utbildning och inkomst[redigera | redigera wikitext]

Mariastaden hade den 31 december 2011 en utbildningsnivå högt över Helsingborg som helhet. Andelen invånare mellan 20 och 64 år med endast förgymnasial eller gymnasial utbildning var efter Eskilsminne de lägsta i staden medan andelen med eftergymnasial utbildning på över tre år var den högsta av alla stadsdelar.[11] Medelinkomsten för statistikområdet uppgick 2010 till 394 500 kronor jämfört med 315 500 kronor för Helsingborg som helhet, vilket är den tredje högsta medelinkomsten efter statistikområdena Råå och Tågaborg Norr. Kvinnornas medellön var dock endast 65,1 % av männens, vilket är den näst högsta inkomstskillnaden i staden efter Tågaborg Norr.[12]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Utbildningsnivå (2011)
Utbildning Andel
Förgymnasial 6,9 %
  
15,2 %
  
Gymnasial 36,0 %
  
46,0 %
  
Eftergymn. (<3 år) 19,0 %
  
16,1 %
  
Eftergymn. (≥3 år) 36,7 %
  
20,7 %
  
Ingen uppgift 1,4 %
  
2,1 %
  
       Förvärvsinkomst (2010)
Kön Inkomst
Kvinnor 311,4
  
272,7
  
Män 478,3
  
357,8
  
Medel 394,5
  
315,5
  
Källa: Helsingborgs stad.[11][12]

2019[redigera | redigera wikitext]

Man Kvinna
Förgymnasial utbildning 186 141
Gymnasial utbildning högst 2-årig 264 196
Gymnasial utbildning 3 år 613 535
Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 364 398
Eftergymn utbild 3 år el längre(inkl forskarutb) 618 802
Uppgift saknas 91 71

*20-64 år

All data är hämtad från statistik.helsingborg.se

Sysselsättning och hälsa[redigera | redigera wikitext]

Arbetslösheten för personer mellan 20 och 64 år uppgick år 2011 till totalt 3,6 %, vilket gör Mariastaden till den stadsdel med lägst arbetslöshet i Helsingborg. Ungdomsarbetslösheten (för personer mellan 18 och 24 år) var 6,6 %, vilket är en av de lägsta ungdomsarbetslöshetssiffrorna i staden, och arbetslösheten för personer i åldersgruppen 55 till 64 år var 2,9 %, även det den lägsta siffran i Helsingborg för denna åldersgrupp.[13] Den öppna arbetslösheten uppgick 2010 till 2,2 %.[14] Andelen förvärvsarbetande uppgick 2010 till totalt 85,4 %. Förvärvsintensiteten var något högre för männen (87,3 %) jämfört med kvinnorna (83,6 %).[15] Av de med arbete i stadsdelen pendlade 1 986 personer till arbeten utanför stadsdelen år 2010, medan 1 016 pendlade in från utanför Mariastaden till arbeten i stadsdelen.[16] Antalet arbetsplatser i stadsdelen var samma år 1 158. Den överlägset största yrkesgruppen var inom offentlig förvaltning, utbildning och vård.[17] Andelen studerande var 3,9 %.[14]

År 2010 var 2,3 % av befolkningen i stadsdelen förtidspensionerad, den lägsta siffran i staden.[14] Mariastaden är också den stadsdel med lägst ohälsotal. Det genomsnittliga antalet frånvarodagar på grund av sjukdom för stadsdelen uppgick år 2011 till 12,3 dagar jämfört med 29,4 dagar för Helsingborg som helhet. Ohälsotalet var större för kvinnorna än för männen.[18]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Arbetslöshet (2011)
Åldersgrupp Andel
Totalt (18–64 år) 3,6 %
  
9,4 %
  
18–24 år 6,6 %
  
12,1 %
  
55–64 år 2,9 %
  
7,6 %
  
       Ohälsotal (2011)
Kön Dagar
Kvinnor 15,9
  
34,6
  
Män 8,5
  
24,2
  
Medel 12,3
  
29,4
  
Källa: Helsingborgs stad.[13][18]

Politiska sympatier[redigera | redigera wikitext]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
Parti Andel
Moderaterna 52,6 %
  
31,5 %
  
Socialdemokraterna 14,5 %
  
30,6 %
  
Sverigedemokraterna 4,8 %
  
10,2 %
  
Miljöpartiet 8,6 %
  
9,3 %
  
Folkpartiet 10,7 %
  
7,1 %
  
Vänsterpartiet 2,5 %
  
3,6 %
  
Kristdemokraterna 2,5 %
  
2,9 %
  
SPI 1,0 %
  
2,0 %
  
Centerpartiet 2,5 %
  
1,9 %
  
Källa: Helsingborgs stad.[19]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Statistikområden Helsingborg”. Öppna Helsingborg. Helsingborgs stad. https://helsingborg.opendatasoft.com/explore/dataset/statistikomraden-helsingborg/table/. Läst 7 augusti 2021. 
 2. ^ [a b] ”Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE01.px. Läst 7 augusti 2021. 
 3. ^ ”Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder”. PX-Web. http://statistik.helsingborg.se/PXWebPXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE01.px/?rxid=7d68df09-e382-47f8-aebb-62cea6ee6812. Läst 13 oktober 2020. [död länk]
 4. ^ [a b] Helsingborgs stadslexikon. Helsingborg: Helsingborgs lokalhistoriska förening. 2006. sid. 261-262. Libris 10320544. ISBN 91-631-8878-3 
 5. ^ Helsingborgs stads webbplats: Dagvattenhantering Arkiverad 3 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine., senast uppdaterad 2007-10-16, läst 2008-01-01
 6. ^ Carlsson, Kenneth (5 februari 2016). ”Så ska spårväg till Laröd läggas”. Helsingborgs dagblad. https://www.hd.se/2016-02-05/sa-kan-sparvag-till-larod-laggas. Läst 25 juli 2017. 
 7. ^ Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad: Planprogram för Maria stationsområde Arkiverad 3 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine.. Senast uppdaterad 2008-07-03.
 8. ^ [a b] Helsingborgs stad. Medelålder och folkmängd 2011-12-31 Arkiverad 14 december 2013 hämtat från the Wayback Machine..
 9. ^ Helsingborgs stad. Statistikdatabas för Helsingborg : Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder Arkiverad 14 december 2013 hämtat från the Wayback Machine.. Senast uppdaterad 31 maj 2012. Läst 18 juli 2012.
 10. ^ [a b] Helsingborgs stad. Folkmängd med utländsk bakgrund efter ålder 2011-12-31[död länk].
 11. ^ [a b] Helsingborgs stad. Befolkningen 20-64 år, efter utbildningsnivå 2011-12-31[död länk].
 12. ^ [a b] Helsingborgs stad. Förvärvsinkomst år 2010[död länk].
 13. ^ [a b] Helsingborgs stad. Arbetslösa (öppet arbetslösa samt i program med aktivitetsstöd) oktober 2011[död länk].
 14. ^ [a b c] Helsingborgs stad. Befolkningens sysselsättning år 2010 (20-64 år)[död länk].
 15. ^ Helsingborgs stad. Förvärvsarbetande efter kön, förvärvsintensiteter 2010[död länk].
 16. ^ Helsingborgs stad. Arbetspendling 2010[död länk].
 17. ^ Helsingborgs stad. Sysselsatta efter näringsgren 2010[död länk].
 18. ^ [a b] Helsingborgs stad. Ohälsotal 2011[död länk].
 19. ^ Helsingborgs stad. Statistikdatabas för Helsingborg : Valresultat i kommunvalen efter delområde, valår och avgivna röster mm.[död länk]. Senast uppdaterad 3 januari 2011. Läst 19 juli 2012.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Helsingborgs lokalhistoriska förening (2006). Helsingborgs stadslexikon. Helsingborg: Helsingborgs lokalhistoriska förening. ISBN 91-631-8878-3
 • Stadsbyggnadskontoret, Helsingborg (2004). Planer på gång..., nr 8 - Mariastaden: Maria Sofia och Maria Lovisa. Helsingborg: Helsingborgs stad.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]