Fredriksdal, Helsingborg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fredriksdal
Stadsdel
Fredriksdals vattentorn.
Fredriksdals vattentorn.
Land Sverige
Kommun Helsingborgs kommun
Stad (tätort) Helsingborg
Koordinater 56°3′29″N 12°43′19″Ö / 56.05806°N 12.72194°Ö / 56.05806; 12.72194
Area 117,35 hektar[1]
Folkmängd 5 782 (2020)[2]
Befolkningstäthet 49 inv./ha
Statistikkod B021
Stadsdelen Fredriksdals läge i Helsingborg.
Stadsdelen Fredriksdals läge i Helsingborg.
Portal: Coat of arms of Helsingborg, Sweden.svg Portal:Helsingborg

Fredriksdal är en stadsdel i Helsingborg, belägen i stadens östra delar. Stadsdelen har fått sitt namn av Fredriksdals herrgård som ligger strax väst om området. Den 31 december 2020 hade statistikområdet Fredriksdal 5 782 invånare.[2]

Stadsbild[redigera | redigera wikitext]

Området tillkom som ett av de byggnadsprojekt som miljonprogrammet banade väg för i staden. Några andra är Dalhem, Drottninghög och Ringstorp. Bebyggelsen är strukturerad så att stora höghus med tillhörande parkeringer vetter ut mot de mer trafikerade huvudlederna som går runt området. De höga byggnaderna skapar ett avgränsat område med ett grönområde innanför huskropparna. Väster om bostadsområdet ligger Fredriksdalsparken. I Fredriksdal ligger Fredriksdalsskolan.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Området utgjordes tidigare av ett våtmarksområde i anknytning till den numera försvunna Husensjön, som på Skånska rekognosceringskartan från 1820 kallas för "Husensjö måse". Från Husensjön ledde en av de större avrinningarna genom området och vidare till Stattena, där vattnet samlades i Fredriksdals kärr. På rekognosceringskartan ses även tre gravhögar ungefär 50 meter öster om nuvarande Fredriksdals vattentorn. En av dessa utgör troligen den i folkmun benämnda Dronningahöjen, som grävdes ut 1903 och vid vilket tillfälle flera bronsåldersfynd gjordes.

Från medeltiden utgjorde området gemensam fäladsmark för Helsingborg och byn Filborna, kallad Helsingborgs fälad. På 1760-talet köpte riksdagsmannen och direktören för Södra dykeri- och bärgningskompaniet, Fredrik Wilhelm Cöster d.ä., upp ett stort antal jordar väster om området, där han lät uppföra landeriet Fredriksdal. Senare under 1700-talet uppkom viss konflikt mellan bönderna i Filborna och borgarna i Helsingborg angående gränsdragningarna för de olika orternas marker. Detta ledde år 1778 till att en fäladskarta upprättades upp, där gränsen drogs över den nuvarande stadsdelens område. De delar av fäladen som låg på Helsingborgs sida kom senare att på kartor benämnas "Norra fäladsmarken". Den enda bebyggelsen i området utgjordes av ett mindre torp, kallat Wintervägshuset, som låg en bit väster om nuvarande Filborna simhall. Med tiden dikades även våtmarkerna ut och torrlades.

Platsen var mer eller mindre obebyggd fram till 1962, då Fredriksdals vattentorn uppfördes. Vattentornet var Sveriges andra svampformade vattentorn efter vattentornet Svampen i Örebro. Norr om vattentornet påbörjades 1964 byggandet av det nya bostadsområdet. I samband med bygget jämnades samma år Drottninghögen med marken, efter ytterligare arkeologiska undersökningar. Bostadsområdet stod klart 1972 och kom att omfatta runt 2 000 lägenheter i en stadsplan med tidstypisk utformning. Området utökades runt år 2000 med cirka 360 lägenheter i söder mellan vattentornet och Lägervägen/Filbornavägen.

Befolkningsutveckling[redigera | redigera wikitext]

Befolkningsutvecklingen i Fredriksdal 2000–2020[2]
ÅrFolkmängd
2000
  
3 663
2001
  
3 759
2002
  
3 927
2003
  
3 947
2004
  
4 080
2005
  
4 202
2006
  
4 236
2007
  
4 201
2008
  
4 357
2009
  
4 426
2010
  
4 483
2011
  
4 548
2012
  
4 522
2013
  
4 721
2014
  
4 840
2015
  
5 056
2016
  
5 231
2017
  
5 529
2018
  
5 391
2019
  
5 474
2020
  
5 782

Demografi[redigera | redigera wikitext]

Statistikområdet Fredriksdal hade 4 548 invånare den 1 januari 2012, vilket utgjorde 4,6 % av befolkningen i hela Helsingborgs tätort (här alla statistikområden i Helsingborgs kommuns innerområde, motsvarande Helsingborgs tätort inklusive vissa närliggande småorter). Medelåldern var vid samma tid 42,4 år, vilket ungefär är i paritet med medelåldern för resterande Helsingborg.[3] Ålderfördelningen i stadsdelen följer generellt sett den i Helsingborg i övrigt, dock med en något lägre andel invånare i åldersgrupperna 30 till 39 år, 40 till 49 år och 50 till 59 år. Den största åldersgruppen inom statistikområdet var 20 till 29 år med 15,5 % av befolkningen.[4]

Andelen personer med utländsk bakgrund, alltså personer som antingen är födda utanför Sverige eller har föräldrar som båda är födda utanför Sverige, var inom statistikområdet 47,2 %, vilket är avsevärt högre än andelen för övriga Helsingborg med 28,8 %. Av de invånare som är födda utanför Sverige har Fredriksdal en lägre andel personer födda i Norden och en högre andel födda utanför Europa än genomsnittet för staden.[5]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Åldersfördelning (2011)
Åldersgrupp Andel
0–9 11,7 %
  
10,4 %
  
10–19 10,9 %
  
10,2 %
  
20–29 15,5 %
  
15,5 %
  
30–39 10,8 %
  
13,1 %
  
40–49 11,9 %
  
13,3 %
  
50–59 9,7 %
  
12,3 %
  
60–69 10,8 %
  
11,6 %
  
70–79 10,3 %
  
7,6 %
  
80– 8,4 %
  
6.0 %
  
Medelålder 42,4
  
41,8
  
       Utländsk bakgrund (2011)
Andel 47,2 %
  
28,8 %
  
Födelseland (för födda utanför Sverige)
Region Andel
Övriga Norden 8,1 %
  
12,3 %
  
Övriga Europa 48,1 %
  
48,7 %
  
Övriga Världen 43,7 %
  
39,1 %
  
Källa: Helsingborgs stad.[3][5]

Utbildning och inkomst[redigera | redigera wikitext]

Befolkningen på Fredriksdal hade den 31 december 2011 en generellt sett lägre utbildningsnivå än Helsingborg som helhet. Andelen invånare mellan 20 och 64 år med endast förgymnasial utbildning låg över genomsnittet för staden och andelen med eftergymnasial utbildning är lägre än genomsnittet. Störst var andelen med endast gymnasial utbildning, med 47,1 %.[6] Medelinkomsten för statistikområdet uppgick 2010 till 263 700 kronor jämfört med 315 500 kronor för Helsingborg som helhet. Kvinnornas medelinkomst uppgick till 83,3 % av männens, vilket ändå är mindre skillnad än för hela Helsingborgs tätort där andelen uppgick till drygt 76 %.[7]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Utbildningsnivå (2011)
Utbildning Andel
Förgymnasial 25,0 %
  
15,2 %
  
Gymnasial 47,1 %
  
46,0 %
  
Eftergymn. (<3 år) 13,1 %
  
16,1 %
  
Eftergymn. (≥3 år) 10,7 %
  
20,7 %
  
Ingen uppgift 4,1 %
  
2,1 %
  
       Förvärvsinkomst (2010)
Kön Inkomst
Kvinnor 239,2
  
272,7
  
Män 287,1
  
357,8
  
Medel 263,7
  
315,5
  
Källa: Helsingborgs stad.[6][7]

Sysselsättning och hälsa[redigera | redigera wikitext]

Arbetslösheten för personer mellan 20 och 64 år uppgick år 2011 till totalt 15,1 %, vilket är högre än genomsnittet för Helsingborg. Ungdomsarbetslösheten (för personer mellan 18 och 24 år) på 17,7 %, även det över medel, och arbetslösheten för personer mellan 55 och 64 år var med 11,6 % den näst högsta efter Högaborg.[8] Den öppna arbetslösheten uppgick 2010 till 4,6 %.[9] Andelen förvärvsarbetande uppgick 2010 till totalt 51,8 %.[10] Av de med arbete i stadsdelen pendlade 1 258 personer till arbeten utanför stadsdelen år 2010, medan 570 pendlade in från utanför Fredriksdal till arbeten i stadsdelen.[11] Antalet arbetsplatser i stadsdelen var samma år 639. Den största arbetsgruppen, med 485 sysselsatta, var inom offentlig förvaltning, utbildning och vård.[12] Andelen studerande var 6,6 %.[9]

År 2010 var 10,0 % av befolkningen förtidspensionerad, vilket är högre än medel.[9] Det genomsnittliga antalet frånvarodagar på grund av sjukdom för stadsdelen uppgick år 2011 till 39,0 dagar, vilket är högre än de 29,4 dagar som gäller för Helsingborg som helhet. Ohälsotalet var större för kvinnorna än för männen.[13]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
       Arbetslöshet (2011)
Åldersgrupp Andel
Totalt (18–64 år) 15,1 %
  
9,4 %
  
18–24 år 17,7 %
  
12,1 %
  
55–64 år 11,6 %
  
7,6 %
  
       Ohälsotal (2011)
Kön Dagar
Kvinnor 44,8
  
34,6
  
Män 33,2
  
24,2
  
Medel 39,0
  
29,4
  
Källa: Helsingborgs stad.[8][13]

Politiska sympatier[redigera | redigera wikitext]

Diagram
       Hela Helsingborg (tätorten)
Parti Andel
Moderaterna 16,6 %
  
31,5 %
  
Socialdemokraterna 50,5 %
  
30,6 %
  
Sverigedemokraterna 12,1 %
  
10,2 %
  
Miljöpartiet 6,4 %
  
9,3 %
  
Folkpartiet 3,7 %
  
7,1 %
  
Vänsterpartiet 4,1 %
  
3,6 %
  
Kristdemokraterna 2,2 %
  
2,9 %
  
SPI 2,5 %
  
2,0 %
  
Centerpartiet 1,2 %
  
1,9 %
  
Källa: Helsingborgs stad.[14]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Statistikområden Helsingborg”. Öppna Helsingborg. Helsingborgs stad. https://helsingborg.opendatasoft.com/explore/dataset/statistikomraden-helsingborg/table/. Läst 7 augusti 2021. 
 2. ^ [a b c] ”Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder”. Helsingborgs stads statistikdatabas. Helsingborgs stad. http://statistik.helsingborg.se/PXWeb/pxweb/sv/helsingborg/helsingborg__Befolkning/BE01.px. Läst 7 augusti 2021. 
 3. ^ [a b] Helsingborgs stad. Medelålder och folkmängd 2011-12-31 Arkiverad 14 december 2013 hämtat från the Wayback Machine..
 4. ^ Helsingborgs stad. Statistikdatabas för Helsingborg : Folkmängden den 31 dec efter årtal, delområde och ålder[död länk]. Senast uppdaterad 31 maj 2012. Läst 18 juli 2012.
 5. ^ [a b] Helsingborgs stad. Folkmängd med utländsk bakgrund efter ålder 2011-12-31[död länk].
 6. ^ [a b] Helsingborgs stad. Befolkningen 20-64 år, efter utbildningsnivå 2011-12-31[död länk].
 7. ^ [a b] Helsingborgs stad. Förvärvsinkomst år 2010[död länk].
 8. ^ [a b] Helsingborgs stad. Arbetslösa (öppet arbetslösa samt i program med aktivitetsstöd) oktober 2011[död länk].
 9. ^ [a b c] Helsingborgs stad. Befolkningens sysselsättning år 2010 (20-64 år)[död länk].
 10. ^ Helsingborgs stad. Förvärvsarbetande efter kön, förvärvsintensiteter 2010[död länk].
 11. ^ Helsingborgs stad. Arbetspendling 2010[död länk].
 12. ^ Helsingborgs stad. Sysselsatta efter näringsgren 2010[död länk].
 13. ^ [a b] Helsingborgs stad. Ohälsotal 2011[död länk].
 14. ^ Helsingborgs stad. Statistikdatabas för Helsingborg : Valresultat i kommunvalen efter delområde, valår och avgivna röster mm.[död länk]. Senast uppdaterad 3 januari 2011. Läst 19 juli 2012.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]