Schwartzska huset

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Schwartzska huset
Gästgiveri, 2 byggnader
Schwartzska huset
Schwartzska huset
Land Sverige
Län Västra Götalands län
Kommun Kungälvs kommun
Ort Kungälv, Prästgården 11
Adress Västra gatan 21 A
Kulturmärkning
Byggnadsminne 1981-09-21
 - Referens nr. Lagskydd, Bebyggelseregistret, RAÄ.
Färdigställande 1632
Byggnadsmaterial Trä, liggtimmer, träpanel
Kulturarvsdata, kulturarvsdata.se

Schwartzska huset och dess trädgård.

Schwartzska huset ligger på Västra gatan 21 A i Kungälv.[1] Huset är enligt traditionen det äldsta i Kungälv, daterat till 1632, men har senare förändrats. Det blev byggnadsminne den 21 september 1981.[2]

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Byggnaden, som ursprungligen var gästgiveri, ligger utmed tomtens västra sträckning. Tomten sträcker sig mellan Västra och Östra gatan och sluttar starkt mot öster. Förrådsbyggnaden ligger med entrésidan utmed tomtens södra del. En asfalterad gångstig löper utmed huvudbyggnadens baksida mot väster. Äldre gatlyktor i järn finns utmed stigen.Trädgården har gräsmatta, som genomkorsas av en grusad gång vilken kantas av planteringar. En stor björk och enstaka fruktträd finns i trädgården. Gången är stensatt med kullersten mellan huvudbyggnaden och ekonomibyggnaden. Ett garage och förrådsbyggnad byggdes strax norr om förrådet för några år sedan. Den är rödmålad liksom byggnaderna i övrigt. Ett plank sammanbinder ekonomibyggnaderna med varandra i öster. En grusplan breder ut sig framför förrådet och vagnslidret i söder. En tillbyggnad har gjorts invid byggnadens västra del med skydd för en parkerad bil.[3]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Huset är enligt traditionen det äldsta i Kungälv, daterat till 1632, men har senare förändrats. Det är uppfört i en våning, locklistpanelat och rödfärgat samt det enda av denna typ som finns kvar vid Västra Gatan. Byggnaden utgjorde annex till gästgiveriet, som hade sin huvudbyggnad längs gatan och tjänade som inkvartering för skjutsdrängarna och deras hästar. Ännu in på 1900-talet fanns spiltorna kvar och så sent som 1979 var de små rummen för övernattning med egna ingångar utifrån helt intakta. Exteriör och rumsindelning är emellertid väl bevarad. På tomten finns en locklistpanelad och rödfärgad förrådsbyggnad från 1800-talets slut. En renovering ägde rum 1979-85.[4][5]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Karta, Bebyggelseregistret, RAÄ.
  2. ^ Lagskydd, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
  3. ^ Beskrivning, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
  4. ^ Byggnadsminnen 1978-1988: förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Stockholm: Riksantikvarieämbetet (RAÄ. 1989. sid. 254. Libris 8371852. ISBN 9171927522 
  5. ^ Historik Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

  • Beskrivning, Bebyggelseregistret, RAÄ. Läst 20 december 2020.
  • Historik Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 20 december 2020.
  • Karta, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 20 december 2020.
  • Lagskydd, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. Läst 20 december 2020.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Byggnadsminnen 1978-1988: förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Stockholm: Riksantikvarieämbetet (RAÄ. 1989. sid. 254. Libris 8371852. ISBN 9171927522 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]