Plump

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Plump (beredskap) är ett kortspel som finns i flera varianter. Plump är ett sticktagningsspel. Det bygger på idén att alla ska försöka förutsäga hur många stick de kommer att ta. Den engelska (amerikanska) motsvarigheten kallas Oh hell, eller "up the river, down the river".

Varianten beredskapswhist innebär att varje giv spelas med trumf. När alla spelare fått sina kort vänds det kommande kortet i högen upp så alla kan se det. Färgen på kortet bestämmer trumffärgen för den given.

Spelet[redigera | redigera wikitext]

Variant 1. Max antal spelare 5. Varje spelare får första rundan 10 kort var (därefter 9,8,7 o.s.v) och utifrån dessa skall spelaren försöka avgöra hur många stick denne kommer att ta. Grundregeln är att den färg som först läggs på bordet varje giv måste följas av kommande spelare om möjligt. I annat fall sakas valfritt kort, men utan möjlighet att ta hem sticket (detta kan givetvis vara både positivt eller negativt beroende på om spelaren önskar ta stick eller inte).

I denna variant av Plump går en stor del av skickligheten ut på att försöka läsa sina motspelare. D.v.s att utifrån dina medspelares bud avgöra hur många stick du kommer att ta. Deltagarna kommer att turas om att vara dealer (vara sist i budgivningen) och fördelen med att veta sina motspelares bud innan man gör sitt eget kommer sålunda att fördelas rättvist under spelets gång. I en enklare variant (variant 2 nedan) sker buden simultant med resultatet att budgivningen är mera slumpartad.

Variant 2. Man delar ut så många kort som möjligt utan att någon får fler kort än någon annan. Sedan sätter alla händerna på bordet och den som för protokollet räknar till tre. På tre visar alla upp med hjälp av fingrarna hur många stick man ska ta. Detta gör man för att undvika fusk för om man säger hur många stick man ska ta så kan de andra tänka ut ungefär hur många de själv kan ta. Förhand spelar sedan ut första kortet och vanligt stickspel utan trumf pågår tills alla får slut på sina kort. Sedan räknar man hur många stick var och en vann.

Variant 3. Om man är jämt antal spelare kan man spela en par variant av plump (Par Plump), som adderar en lagkänsla till vanlig plump som spelas i singelspel. Man delar ut så många kort som möjligt utan att någon får fler kort än någon annan, 4 spelare 13 kort, 6 spelare 8 kort, 8 spelare 6 kort. Med denna variant får man möjlighet att hjälpa sin medspelare till att få rätt antal stick genom att spela den färg som man tror att medspelaren vill ha. Spelet spelas annars enligt vanliga eller kombination av de regler som beskrivs på denna sida. När spelet är slut räknas spelarnas poäng ihop till en lagpoäng. Spelidén utformades i Liden, Sundsvall när 6 personer ville spela plump men tillsammans med en lagspelare.

Poängberäkning[redigera | redigera wikitext]

Det finns olika regler för hur man ska räkna poängen i detta spel. Enligt en variant får man 10 poäng plus det givna budet, om man lyckas ta vad man bjudit (t ex 16 poäng om man bjuder 6 stick och tar 6 stick). Den som inte tar exakt det antal stick han sade att han skulle ta får 0 poäng, det vill säga, han plumpar. (Enligt en variant är ett undantag att om man bjuder och spelar hem 0 stick får man bara 5 poäng i stället för 10.) Om man lyckas bjuda och vinna högsta möjliga antal stick (dvs antalet kort varje spelare sitter med vid budgivningen), får man i stället 10 poäng gånger antalet stick (t ex 130 poäng om man har 13 kort var).

Fler regelvarianter[redigera | redigera wikitext]

  1. Första given delas maximala antalet kort ut enligt ovan. Nästa gång minskar man antalet med 1, nästa gång med ytterligare 1 och så vidare ända tills sista rundan då alla spelar med bara 1 kort var. Om man alltså är fyra deltagare börjar man alltså med 13 kort var, sedan 12 osv. Man kan också gå stegvis upp till 13 igen efter att man har varit nere på 1 kort. Enligt en undervariant får man i fallet med 1 kort var (som i indianpoker) se alla andras kort vid budgivningen men inte sitt eget (man håller upp det med baksidan mot pannan och framsidan mot övriga spelare). En annan undervariant är att man spelar lika många omgångar som man är spelare med 1 kort på hand, så att alla får vara förhand.
  2. Den som bjuder sist (=given) i varje budrunda får inte bjuda det antal kort som gör att summan av allas bud blir lika med totala antalet stick. Om denna regel används följer det att minst en person i varje runda kommer att misslyckas med att ta hem sitt bud.
  3. Efter att korten delats ut vänder man upp det översta kortet i leken. Detta kort bestämmer vilken färg som är trumf. Man får endast trumfa om man är renons i en färg, och då måste man trumfa. Man får bara saka om man är renons i trumffärgen. Dessa regler kan naturligtvis variera.
  4. Dubbelnolla, innebär att du om du vill kan säga dubbelnoll istället för en vanlig nolla. Om man klarar och inte tar ett stick så får man 20 poäng istället för som en vanlig nolla 10 poäng. Men skillnaden är att om du tar stick så plumpar man alla poäng man har innan.
  5. Trippelnolla, innebär (likt dubbelnollan) att du om så önskar kan efterfråga en trippelnolla istället för en nolla, eller en dubbelnolla. Lyckas du att inte ta ett enda stick så tilldelas du 40 poäng istället för 10, eller 20. Misslyckas du däremot, så blir du automatiskt och omedelbart diskvalificerad från spelet, men du är tvungen att spela resterande omgångar ändå.
  6. Osett, innebär att om man bjuder utan att titta på sina kort ("osett") och lyckas ta samma antal stick som budet så dubblas poängen, dvs om man osett bjuder tre stick och lyckas ta exakt tre stick så får man (10 + 3) * 2 = 26 poäng.