Polymyalgia rheumatica

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Polymyalgia rheumatica ICD-10: M35.3 är en sjukdom med inflammation i muskulatur och kallas ibland "inflammatorisk muskelreumatism.

Orsak: Okänd. Troligen immunologisk reaktion. Kvinnor är drabbade tre gånger oftare än män. Sällan insjuknande före 60 års ålder. Det finns ej fullständig konsensus betr diagnoskriterier.

Symtom: Relativt hastigt insjuknande med symmetrisk stelhet och värk i proximal muskulatur, skuldra, bäcken, armar, lår. Vanligt med bilateral skulderbursit. Morgonstelhet. Allmänsymtom som trötthet, avmagring, matleda, subfebrilitet är inte ovanligt. Ofta anses att pat med PMR skall:

  • Vara över 50 år
  • Uppvisa 1 månads värk/stelhet i minst två av tre regioner (axlar och överarmar, höfter och lår, hals och bål).
  • Ha SR 40 mm. (kan vara normal vid debut för att senare stiga).
  • Ej ha annan sjukdom (frånsett temporalisarterit).
  • Uppvisa påtaglig symtomlindring inom några dagar på prednisolonbehandling enligt nedan

PMR och Temporalisarterit samvarierar i hög grad, det vill säga 15% av alla med PMR har temporalisartrit (TA) medan 50% av TA har PMR. TA engagerar ju de medelstora kärlen (biopsi tages) har stor risk för blindhet om inte behandling snabbt sker. Hög dos kortisol ges vid temporalisarterit, och en något lägre dos ges vid polymyalgia rheumatica. Karaktäristiskt för sjukdomen är att provvärdet sänka är kraftigt förhöjd.

Utredning: Klinisk diagnos. SR kan vara måttligt till kraftigt förhöjd (dock har 10-15% av patienterna normal SR) liksom CRP (följs). S-elfores visar klar aktivitet. ALP ofta förhöjt. TSH, elektrolyter, P-glukos, CK. Ev. temporalisbiopsi. Snabb symtomlindring och sjunkande SR efter insatt kortison-behandling om korrekt diagnos.