Business case

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Business case är en teknik för att bygga under och trovärdiggöra ett potentiellt affärsbeslut. Metoden hjälper beslutsfattare att kunna bedöma en satsning; till exempel en affärsidé, investering, verksamhetsförändring eller sammanslagning. Metoden syftar till att kalkylera och visualisera nyttan, riskerna och värdet i förhållande till kostnaderna. Metoden kan därför användas i komplexa försäljningssituationer till exempel vid komplex systemförsäljning. Ett Business case är mer än en finansiell modell - ett väl genomfört Business case använder bevis/fakta och rationella resonemang för att stödja en slutsats, det finns en presentation av metod och estimeringar och hur "bevis" är framtagna. Viktiga delar i uppbyggnaden av ett Business case är bland annat informationsinsamling, estimeringar, kartläggning av marknaden och riskkalkylering.