Hind

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Hind kallas honan hos hjortdjur. Undantag bland svenska hjortdjur är älgen, där honan kallas ko, och renen där honan kallas ko eller vaja samt rådjuret där honan kallas "get".

Hind kan också avse:

Se vidare: