Katalog (datorteknik)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En katalog, mapp eller folder är i datorsammanhang en logisk enhet (ofta en speciell fil) som i ett filsystem grupperar andra filer och kataloger. Vanligtvis formar grupperingarna ett hierarkiskt träd. Katalogen är en gränssnittsmetafor som ska likna de verkliga, samlande objekten som kan återfinnas på ett kontor. I grafiska gränssnitt representeras också kataloger i filsystemet ofta med just bilder av dessa föremål.

Katalog, mapp eller folder används också om andra motsvarande hierarkiska strukturer, till exempel ifråga om e-post. Då behöver de kataloger användaren ser inte motsvaras av kataloger i datorns filsystem, också om de kan göra det.