Mall:Taxobox

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Systematik

Template-info.png Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


Mallen är numera att betrakta som färdigställd. Problem med den tas lämpligen upp på diskussionssidan. Observera att dokumentationen ej är uppdaterad!

Om denna mall

Denna mall skapar en taxobox. Strukturen hos mallen är delvis komplex, men den är relativt lätt att använda. Se Mall:Taxobox/Hjälp för en förklaring.

Exempel

Här ges ett kort djurexempel. För växtexempel se Wikipedia:Projekt växter. Se även hjälpsidan.


{{Taxobox
|name       = Lejon
|status      = LC
|image       = Lion waiting in Namibia.jpg
|image_caption   = Lejonhanne i Namibia
|domain_sv     = [[Eukaryoter]]
|domain      = Eukaryota
|regnum_sv     = [[Djurriket]]
|regnum      = Animalia
|phylum_sv     = [[Ryggsträngsdjur]]
|phylum      = Chordata
|subphylum_sv   = [[Ryggradsdjur]]
|subphylum     = Vertebrata
|classis_sv    = [[Däggdjur]]
|classis      = Mammalia
|ordo_sv      = [[Rovdjur]]
|ordo       = Carnivora
|familia_sv    = [[Kattdjur]]
|familia      = Felidae
|subfamilia_sv   = 
|subfamilia    = 
|genus       = [[Panthera]]
|species_sv    = '''Lejon'''
|species      = P. leo
|taxon       = 
|taxon_authority  = [[Linné]], 1758
|range_map     = Lion range.png
|range_map_caption = Lejonets utbredningsområde i Afrika
|image2      = 
|image2_caption  = 
}}

De flesta parametrar är valfria, så om en given punkt inte är relevant för artikeln i fråga, utelämna den bara.


{{Taxobox
|name       = 
|status      = 
|image       = 
|image_caption   = 
|domain_sv     = 
|domain      = 
|regnum_sv     = 
|regnum      = 
|phylum_sv     = 
|phylum      = 
|subphylum_sv   = 
|subphylum     = 
|classis_sv    = 
|classis      = 
|ordo_sv      = 
|ordo       = 
|familia_sv    = 
|familia      = 
|subfamilia_sv   = 
|subfamilia    = 
|genus       = 
|species_sv    = 
|species      = 
|taxon       = 
|taxon_authority  = 
|fossil_range   =
|range_map     = 
|range_map_caption = 
|image2      = 
|image2_caption  = 
}}

TemplateData

En faktaruta för växter, djur och annan biologisk taxa

Mallparametrar
Parameter Beskrivning Typ Standard Autovärde Status
Namn name Om ett etablerat och entydigt svenskt namn finns, så skall detta användas. Om sådant saknas används det vetenskapliga namnet. string tom tom obligatorisk
Bild image En bild som används i faktamallen, inkludera inte 'Fil:'-delen av bildnamnet. string tom tom valfri
Bildbredd image_widthimage width Bredden som bilden visas med. Vanligtvis ska den inte sättas (t.ex. 320px). string tom tom valfri
Alternativ bildtext image_altimage alt En alternativ bildtext som beskriver vad som är på bilden för de som inte kan se bilden. string tom tom valfri
Bildtext image_captionimage caption Bildtexten som visas under bilden. string tom tom valfri
Rike regnum Rike: Djur, växter och svampar, andra taxa kan vilja använda division eller andra string tom tom valfri
Division divisio Division i botanik, t.ex. [[Bryophyta]]. Not for flowering plants using the APG III system string tom tom valfri
Fylum phylum Fylum i zoologi, t.ex. [[Chordata]] för ryggradsdjur string tom tom valfri
Klass classis Klass är en grupp inom stammarna inom det hierarkiska systemet i biologin string tom tom valfri
Ordning ordo Ordning är en grupp inom den biologiska systematiken och en undergrupp till de biologiska klasserna string tom tom valfri
Familj familia Familj en undergrupp till en ordning inom den biologiska systematiken string tom tom valfri
Släkte genus Släkte är en grupp inom en familj inom den biologiska systematiken,i kursiv stil string tom tom valfri
Art species Vilken art organismen tillhör. Bör ges i förkortad form och i kursiv stil, t.ex. 'H. Sapiens'. string tom tom valfri
Binomial nomenklatur binomial Binomial nomenklatur är det formella system som används för att ge vetenskapliga namn åt levande organismer. Skriv ut i full form i kursiv stil, t.ex. 'Salix alba'. string tom tom valfri
Auktorsnamnet binomial_authoritybinomial authority Auktorsnamnet kommer från den person som har beskrivit och gett taxonet dess namn. Vilket är efternamnet, ex. [[Carl Linnaeus|Linnaeus]], 1761 (för djur), eller en specifik beteckning ex. [[Carl Linnaeus|L.]] (för växter). string tom tom valfri
Utbredningskarta range_maprange map Utbredningskarta string tom tom valfri
Utbredningskartans bredd range_map_widthrange map width Bredden på utbredningskartan. Vanligtvis fylls den inte i (ex. 320px). string tom tom valfri
Alternativ text för utbredningskartan range_map_altrange map alt En alternativ text som beskriver utbredningen på en karta med ord. För de som inte kan se kartan. string tom tom valfri
Utbredningskartans bildtext range_map_captionrange map caption Bildtext för utbredningskartan. string tom tom valfri
Konservationsstatus status Koder för hotstatus: 'secure?', domestiserad 'DOM', Livskraftig 'LC', Låg risk-Livskraftig 'LR/lc', Nära hotad, 'NT', Låg risk-Nära hotad 'LR/nt'. Låg risk-Skyddsåtgärder krävs , Sårbar 'VU', Starkt hotad 'NE', Akut hotad 'CR', Förmodligen utdöd 'PE', Utdöd i vilt tillstånd 'EW', Utdöd 'EX', Informationsbrist 'DD', Ej bedömd 'NE', Fossil 'fossil', Förhistorisk 'pre', 'Se text', Låg risk 'LR' string tom tom valfri
System för hotstatus status_systemstatus system Version som används för hotstatus: 'iucn3.1', 'iucn2.3', 'EPBC' etc. Behövs om hotstatus anges. string tom tom valfri
Statusens referens status_refstatus ref Referens för statusen <ref>{{IUCN2012.2|...}}</ref> string tom tom valfri
År för utrotande extinct Året för utrotandet, om det är känt string tom tom valfri
Fossil range fossil_rangefossil range Den stratigrafiska utbredningen för grupper som är kända som fossil. Ex. [[kambrium]]-[[perm]] för att skapa en tabell. Använd 'Recenta' (?) för idag levande taxa och 'holocen' för taxa som dog ut under de senkvartära klimatförändringarna. string tom tom valfri
virus group virus_groupvirus group Viruses not placed in taxa above the rank of order, instead a virus group is used, given by a Roman numeral from I to VII string tom tom valfri
Unranked superdomain unranked_superdomainunranked superdomain For each major taxon you can add an unranked entry to the taxobox. The entry unranked_X appears above rank X string tom tom valfri
Superdomain superdomain This and other minor ranks should only be used when they are important to understanding the classification of the taxon described in the article string tom tom valfri
Superdomain Authority superdomain_authoritysuperdomain authority The authority used for this rank. Every rank has a rank_authority field which are not currently listed string tom tom valfri
Domän domain Domän för for arkéer, bakterier och eukaryoter. string tom tom valfri
Superrike superregnum string tom tom valfri
Orankat rike unranked_regnumunranked regnum string tom tom valfri
Underrike subregnum string tom tom valfri
Superdivision superdivisio string tom tom valfri
Överfylum/Överdivision superphylum string tom tom valfri
Orankad division unranked_divisiounranked divisio For flowering plants using the APG III system this should be set to [[Angiosperms]] rather than using division/divisio string tom tom valfri
Okategoriserat fylum unranked_phylumunranked phylum string tom tom valfri
Subphylum subphylum string tom tom valfri
Infrafylum infraphylum string tom tom valfri
Mikrofylum microphylum string tom tom valfri
Nanofylum nanophylum string tom tom valfri
Överklass superclassis string tom tom valfri
Orankad klass unranked_classisunranked classis For flowering plants using the APG III system this should be used rather than class/classis string tom tom valfri
Orankad underklass unranked_subclassisunranked subclassis string tom tom valfri
Underklass subclassis string tom tom valfri
Okategoriserad infraklass unranked_infraclassisunranked infraclassis string tom tom valfri
Infraklass infraclassis string tom tom valfri
Magnordning magnordo string tom tom valfri
Överordning superordo string tom tom valfri
Unranked order unranked_ordounranked ordo Generally used for flowering plants using the APG III system string tom tom valfri
Underordning subordo string tom tom valfri
Infraordning infraordo string tom tom valfri
Parvordning parvordo string tom tom valfri
Zoodivision zoodivisio Used in zoology, a different rank to the division used in botany. string tom tom valfri
Zoosection zoosectio Used in zoology, a different rank to the section used in botany. string tom tom valfri
Zoosubsection zoosubsectio Used in zoology, a different rank to the subsection used in botany. string tom tom valfri
Unranked Superfamily unranked_superfamiliaunranked superfamilia string tom tom valfri
Överfamilj superfamilia string tom tom valfri
Underfamilj subfamilia string tom tom valfri
Övertribus supertribus string tom tom valfri
Okategoriserad släktgrupp unranked_tribusunranked tribus string tom tom valfri
Tribus tribus string tom tom valfri
Undertribus subtribus string tom tom valfri
Alliance alliance string tom tom valfri
Okategoriserat släkte unranked_genusunranked genus string tom tom valfri
Undersläkte subgenus string tom tom valfri
Sektion sectio Används i botaniken. Använd zoosektion i zoologi. string tom tom valfri
Undersektion subsectio Används i botaniken. Använd zooundersektion i zoologi. string tom tom valfri
Serie series string tom tom valfri
Underserie subseries string tom tom valfri
Artgrupp species_groupspecies group string tom tom valfri
Artens underartsgrupp species_subgroupspecies subgroup string tom tom valfri
Artkomplex species_complexspecies complex string tom tom valfri
Underart subspecies string tom tom valfri
Varietet variety string tom tom valfri
Trinomial trinomial Underartens hela vetenskapliga namn ska generellt skrivas kursiverat. string tom tom valfri
Trinomial authority trinomial_authoritytrinomial authority The authority for a trinomial. string tom tom valfri
Synonymer synonyms En lista över synonymer för en art, t.ex. ''art1'' <small>Authority1</small><br/> ''art2'' <small>Authority2</small> string tom tom valfri
Referens för synonymer synonyms_refsynonyms ref Referens för listan med synonymer, t.ex. <ref>Smith & Jones, 2009, s. 5.</ref> string tom tom valfri
Typart type_speciestype species Den första arten som beskrevs i släktet. string tom tom valfri
Typartsauktor type_species_authoritytype species authority Auktor för typarten. string tom tom valfri
Klassifikationsstatus classification_statusclassification status Statusen på den vetenskapliga klassifikationen, t.ex. "omdiskuterad". Använd endast när den vetenskapliga klassifikationen skulle vara missledande utan den. string tom tom valfri
Underordnad rang subdivision_rankssubdivision ranks Rang som används för underordnade taxa, t.ex. Familj. string tom tom valfri
Underordnade taxa subdivision Lista över taxa underordnade detta taxon, t.ex. [[Familj1]]<br/> [[Familj2]]<br/> [[Familj3]]. string tom tom valfri
Bild 2 image2 En andra bild, används endast vid ovanliga omständigheter. string tom tom valfri
Bildbredd för Bild 2 image2_widthimage2 width Bildbredden för den andra bilden. number tom tom valfri
Alternativ bildtext för Bild 2 image2_altimage2 alt En alternativ bildtext som beskriver vad som är på Bild 2, för de som inte kan se bilden. string tom tom valfri
Bildtext för Bild 2 image2_captionimage2 caption Bildtexten som visas under Bild 2. string tom tom valfri
Binomial2 binomial2 Andra binomial nominklaturen av taxa, används endast i ovanliga omständigheter. string tom tom valfri
Binomial authority 2 binomial2_authoritybinomial2 authority Auktor för andra binomialnamnet. string tom tom valfri
Binomial3 binomial3 Taxonets fjärde binomialnamn (används sällan). string tom tom valfri
Binomialauktor 3 binomial3_authoritybinomial3 authority Auktor för tredje binomialnamnet- string tom tom valfri
Binomial4 binomial4 Taxonets fjärde binomialnamn (används sällan). string tom tom valfri
Binomialauktor 4 binomial4_authoritybinomial4 authority Auktor för fjärdse binomialnamnet. string tom tom valfri
Utbredningskarta 2 range_map2range map2 En andra utbredningskarta. string tom tom valfri
Bredden för Utbredningskarta 2 range_map2_widthrange map2 width Bredden för Utbredningskarta 2. string tom tom valfri
Alternativ text för Utbredningskarta 2 range_map2_altrange map2 alt Alternativ text som beskriver Utbredningskarta 2 för de som inte kan se den. string tom tom valfri
Bildtext för Utbredningskarta 2 range_map2_captionrange map2 caption Bildtext för Utbredningskarta 2. string tom tom valfri
Utbredningskarta 3 range_map3range map3 En tredje utbredningskarta. string tom tom valfri
Bredden för Utbredningskarta 3. range_map3_widthrange map3 width Bredden för Utbredningskarta 3. string tom tom valfri
Alternativ text för Utbredningskarta 3 range_map3_altrange map3 alt Alternativ text som beskriver Utbredningskarta 3 för de som inte kan se den. string tom tom valfri
Bildtext för Utbredningskarta 3 range_map3_captionrange map3 caption Bildtext för Utbredningskarta 3. string tom tom valfri
Utbredningskarta 4 range_map4range map4 En fjärde utbredningskarta. string tom tom valfri
Bredden för Utbredningskarta 4 range_map4_widthrange map4 width Bredden för Utbredningskarta 4. string tom tom valfri
Alternativ text för Utbredningskarta 4 range_map4_altrange map4 alt Alternativ text som beskriver Utbredningskarta 4 för de som inte kan se den. string tom tom valfri
Bildtext för Utbredningskarta 4 range_map4_captionrange map4 caption Bildtext för Utbredningskarta 4. string tom tom valfri
Färg color Används vanligtvis inte då den automatiskt ställs in baserat på vad som skrivits in på rike, virusgrupp, fylum. string tom tom valfri