Public Affairs Officer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Utbildningstecken för PAO (Public Affairs Officers) inom den svenska Försvarsmakten.

Public Affairs Officer, förkortat PAO, är Natos och den svenska Försvarsmaktens beteckning för informationsansvariga vid svenska förband och utlandsinsatser. Befattningen gick tidigare under namnet Press and Informationsofficer (PIO).

Informationsavdelningarna vid de respektive förbanden och regementena har liknande uppgifter som en PAO.

I Ledningsregementets insatsorganisation ingår också en Infopluton vars uppgift är att förse förbanden med personal utbildade inom informationstjänst.

Uppgifter[redigera | redigera wikitext]

PAO-konceptet handlar mer om operativ strategisk planering än vad som tidigare var fallet i befattningen PIO. I arbetet ingår utformandet av informationsplaner inför operationer, ibland kan dessa sträcka sig över ett helt år i genomförande.

En Public Affairs Officer arbetar även som rådgivare till högre chefer inom begreppet kommunikation och medier och kan i vissa fall också agera som talespunkts-och talskrivare åt den samma. En PAO arrangerar även förbandets presskonferenser och pressträffar samt uttalar sig i medier.

Förutom det strategiska planeringsarbetet, ingår liksom förut när befattningen benämndes PIO, den produktion av medialt material som skrivna reportage, bilder och filmer till Försvarsmaktens olika mediekanaler.