Sions Sånger

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Sions Sånger är titeln på flera olika kristna sångböcker.

Herrnhutisk sångbok[redigera | redigera wikitext]

På 1700-talet gavs Sions Sånger ut i ett flertal utgåvor. De allra första utgåvorna smugglades in i Sverige från Danmark. Den innehöll ett par hundra sånger i evangelisk, närmast herrnhutisk anda. Bidragslämnare var bland annat Johan Kahl och Lars Torstensson Nyberg.

Den första utgåvan – Sions Sånger, Första samlingen – utkom 1743 med 90 sånger. Den annonserades den 18 april i Stockholms Post-tidning med syftet att ”uphöja Jesu dyra Försoning och Trones rättfärdighet i hans Blod”. Samtliga 90 sånger var försedda med en undertecknande initial, vilket saknas i senare samlingar som utsattes för censur eftersom de inte ansågs vara renläriga. En andra samling passerade censuren med tillstånd för tryckning för 130 nya sånger och gavs ut 1745.

Tredje utgåvan 1747 uppgavs sammanföra de tidigare utgåvorna till en ny samling, förutom några sånger som ströks (ur första upplagan ströks sångerna nummer 17, 19, 23, 25, 45, 65, 79 och 88; ur andra samlingen ströks nummer 4, 76, 78, 108 och 109). I själva verket är innehållet inte samma som passerat censuren tidigare, och även tillståndets äkthet har ifrågasatts då formuleringar ändrats mellan utgåvorna. Helt nya psalmer, som alltså aldrig passerade censuren, var 1747 års sånger nummer 58, 59, 129, 130, 131, 132, 139, 155, 156, 157, 158, 159 och 160.

1748 gavs en fjärde samling ut som inte utsatts för tidens censur (formellt tillstånd för tryckningen saknas) och som stod sig i flera decennier utan nya utgivningar. Ett försök att ge ut ”Bihang till Sions sånger” 1754 förbjöds dock med motiveringen: ”I denna skrift funnos en myckehet owanliga, orediga, i Guds Ord ogrundade och til blotta sinliga föreställningar ledande talesätt”.

Från 1778 och framåt utkom flera olika upplagor igen. Ytterligare en utgåva med herrnhutisk karaktär innehöll 223 sånger – se Sions sånger (1810).

Læstadianska sångböcker[redigera | redigera wikitext]

Östlæstadianernas Sions Sånger[redigera | redigera wikitext]

Under 1900-talet samlade de östlæstadianska fridsföreningarna sina mest sjungna sånger från både Finland och Sverige i en gemensam sångbok, kallad Sions Sånger. I sångboken intogs inte sånger från Den svenska psalmboken, som den alltså inte avsågs ersätta. Den har tryckts om i åtskilliga upplagor, och används flitigt på stormöten och bönemöten. Många av sångerna är gemensamma med övriga väckelserörelser i Sverige, framförallt sångerna av Lina Sandell. Det som ger sångboken dess särprägel (från svensk synpunkt) är de många översättningarna av finska sånger och psalmer.

Sions Sånger gavs ut i tryckt version första gången år 1951. Sångerna i denna bok var samlade av ingenjören och predikanten Elis Sjövall (1921–1982).

År 1981 gav Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF) ut en kompletterad och omarbetad sångbok – se Sions Sånger (1981). Eftersom LFF och den motsvarande finskspråkiga riktningen samarbetar och anordnar regelbundet gemensamma möten, har antalet översatta sånger från finska utökats i denna utgåva. Innehållsförteckningen i dessa utgåvor finns under nedanstående länkar.

År 2005 tillsatte LFF en kommitté med uppgift att förnya sångboken. Den nya sångboken kom ut 2008 och innehåller 355 sånger. En stor mängd nya sånger har tagits med i denna upplaga, huvudsakligen översättningar av sånger från finska Siionin Matkalaulut och engelska Hymns and Songs of Zion.

SFC:s Sions Sånger[redigera | redigera wikitext]

Den gammallæstadianska Sveriges fridsföreningars centralorganisation (SFC) har gett ut Sions Sånger och Psalmer. Boken innehåller cirka 90 sånger. År 2011 publicerade SFC sångboken digitalt.[1]

Tryckta utgåvor
  • Ett urval av psalmer och Sions sånger, SFC 1987.
  • Sions sånger : Psalmer, SFC 1991. ISBN 91-971625-0-7

Sjundedagsadventisternas sångbok[redigera | redigera wikitext]

Även sjundedagsadventisternas psalmbok hade titeln Sions Sånger.

Dess första upplaga trycktes i Amerika 1890 med den kompletta titeln Sions Sånger – En samling af Andliga Sånger med Melodier i Notskrift för religiösa sammankomster och hemmet. Noteras kan att adventisterna på den tiden inte använde begreppet kyrka som var förknippat med statskyrkan. Boken gavs ut av Internationella missionsföreningen i ”Stockholm, Sverige, Kristiania, Norge, London, England” med upphovsrätt 1889. Samlingen består till stor del av amerikanska psalmer som översatts till svenska. Den första sången (vilken återfinns i Den svenska psalmboken 1986 som nummer 16) har överskriften ”Lofsång till Guds lam” och inleds med ”Kom låtom oss förenas här”. Som rubrik för merparten av psalmerna anges vad melodin kallas, alternativt ur vilken amerikansk psalmbok den hämtats. I boken saknas ännu de av adventisterna senare så flitigt använda psalmerna av Lina Sandell, eftersom hennes psalmer ännu inte kommit till Amerika och blivit översatta.

1914 års utgåva gavs troligen ut i två upplagor. Hälften av sångerna från 1914 togs med i 1948 års utgåva, som utkom på Skandinaviska förlagsexpeditionen i Stockholm och omnämns som den tredje reviderade upplagan. 1977 gavs en koralbok till Sions Sånger.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Karin Dovring (1951) Striden kring Sions Sånger
  1. ^ http://itunes.apple.com/fi/app/id440188149?mt=8#

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]