Transparens

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Transparens, genomskinlighet, kommer av latinets trans, "genom" och parere, "visa sig", "uppenbaras".
En överförd betydelse är att något tillåter "passage" utan att innehållet förvanskas menligt.

Transparens kan avse olika betydelser: