Bifirma

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Bifirma är ett namn som används av ett företag för en viss avgränsad del av dess näringsverksamhet. En bifirma är ingen juridisk person.

I vissa fall kan registrerade bifirmor vara gamla namn på ett företag eller namn på förvärvade rörelser där det gamla namnet inte används men en bifirmeregistrering görs för att undvika att andra ska kunna använda namnet. Beslut om Bifirma kan fattas på styrelsenivå, det behövs således inte Bolagsstämmobeslut. Bifirmor registreras, vilket ger dem skydd, i Sverige hos Bolagsverket, i Finland hos Patent- och registerstyrelsen.