Flis

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Flisning av stamved i en flismaskin

Flis är fint sönderdelat, flisat, virke. Som råvara används mindre värdefulla träddelar, virke och träddimensioner som inte duger till sågtimmer. Sedan 1990-talet har det blir vanligt att man tillvaratar grot som flis i samband med slutavverkning. Flis används som energiråvara och som pappersråvara.

Den stora användningen av flis förekommer inom massa- och pappersindustrin. Massaveden barkas helt ren, flisas och kokas till olika typer av pappersmassa, till exempel sulfatmassa eller sulfitmassa. På massabruk hackas massaveden till flis vanligen omedelbart innan flisen kommer till användning i processen.

Flis används även som energiråvara i värme- och värmekraftverk och i viss utsträckning även i småskaliga uppvärmningsanläggningar.

Det är särskilt viktigt hur grov flisen är när flis används i småskaliga anläggningar. I nuläget finns inte så många tydliga standarder på marknaden. Några standarder som finns är GF60 och GF150. Även G30 & G50 är äldre förekommande standarder.

GF60: Fliskvalitet GF60 är vanligt förekommande i mindre fliseldningar. (Upp till 100 kW T.ex villor, mindre industrier och fastigheter)

GF60 är vad som i dagligt tal brukar kallas för "torr, fin flis". GF60 innebär att flisens fukthalt skall vara mellan 10-30 % och flisens fraktioner skall ha en yta av 1-70 mm² och längs träfibern får längden fördelas enligt följande:

    < -8 %         < -7 %        80-100 %        < -3 %           < -2 %
    0-3,5 mm        3,5-30 mm        30-60 mm       60-100 mm         100-120 mm


GF150: Fliskvalitet GF150 är vanligt förekommande i medelstora till stora fliseldningar. (100 kW - 10 mW T.ex stora gårdar, industrier och mindre värmeverk)

Fliskvalitet GF150 är vad som i dagligt tal brukar kallas "industriflis" GF150 innebär att flisens fukthalt kan variera mellan 5-55 % och flisens fraktioner skall ha en yta av 1-125 mm² och längs träfibern får längden fördelas enligt följande:

                  < -60 %        60-100 %          < -5 %
                  0-80 mm       80-150 mm         150-200 mm

G30: Fliskvalitet G30 är vanligt förekommande i mindre fliseldningar. (Upp till 100 kW T.ex villor, mindre industrier och fastigheter)

Fliskvalitet G30 är vad som tidigare kallades "Torr, fin flis". G30 innebär att flisens fukthalt skall vara max 35 % och flisens fraktioner skall ha en yta av 2,5-30 mm² och längs träfibern får längden fördelas enligt följande:

                       80-100 %          < -20 %
                       10-30 mm          30-85 mm

G50: Fliskvalitet G50 är vanligt i mindre och medelstora fliseldningar. (< -1 mW T.ex villor, mindre & stora gårdar, industrier och mindre värmeverk)

Fliskvalitet G50 är vad som tidigare kallades "Industriflis". G50 innebär att flisens fukthalt skall vara max 35 % och flisens fraktioner skall ha en yta av 5-50 mm² och längs träfibern får längden fördelas enligt följande:

                       80-100 %          < -20 %
                       30-50 mm          50-120 mm

Energiinhållet i en kubikmeter flis är normalt högre än i en kubikmeter lös ved, men kan variera kraftig pga fuktighetshalten. Fukthalten avgörs genom hanteringen av materialet. Om träden fälls på vintern och får torka under sommaren, täckta och med revor i barken för att sen flisas på hösten får då flisen en fukthalt på ca 20-25 %. Flisens energiinnehåll är då ca 3,5-4,0 kWh/kg (~150–250 kg/m³)

Se även[redigera | redigera wikitext]