Mossor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sphagnum squarrosum, en vitmossa

Mossor är trivialnamn på vad som i dag vanligen anses vara tre skilda divisioner av växter: nålfruktsmossor (Anthocerotopsida), levermossor (Hepaticopsida) och bladmossor (Bryopsida). Dessa tre grupper ansågs tidigare tillhöra samma division Bryophyta, men numera räknas enbart bladmossorna dit. Dessa växter delar vissa utseendemässiga drag, men är inte närmare släkt med varandra än med till exempel kärlväxter.

Ordet mossor har också använts på helt andra saker, till exempel mossdjur, vissa trådformiga grönalger och rödalger och många buskformiga lavar, särskilt då fönsterlav och andra renlavar som ofta kallas vitmossa, men även lunglav och islandslav som även kallats lungmossa.

Gemensamma drag[redigera | redigera wikitext]

Mossor uppkom för cirka 450 miljoner år sedan. De är nästan alltid gröna och saknar rötter. Bladen eller bålen är täckta av ett skikt av vax och har porer som, i motsats till kärlväxters klyvöppningar, inte kan stängas. Vatten med lösta näringsämnen tas upp direkt genom bladen eller genom rhizoider. Mossor är alltid lågvuxna eftersom de varken har inre stöd eller kärlsträngar som transporterar vatten. De finns i regel i fuktiga miljöer, men många mossarter tål långvarig torka utan att cellerna tar skada. I synnerhet vitmossor har stor förmåga att ta upp vatten.

Fortplantningen sker när marken är våt. Könsorganen sitter i den gröna mossplantans (gametofytens) topp. De hanliga könscellerna simmar över till det honliga könsorganet och befruktar äggcellen. Resultatet blir en sporkapsel (sporofyt) som växer ut från honplantan och får sin näring från den.

Av cirka 20 000 kända mossarter finns drygt 1000 i Sverige,[1]varav de flesta är bladmossor.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Sköldmossor–blåmossor. Buxbaumia–Leucobryum. 2006. ArtDatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 91-88506-55-X

  • Biologi A med Naturkunskap A av Karlsson, Krigsman, Molander och Wickman

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”MOSSOR & LAVAR”. Utgångspunkten. http://www.utgangspunkten.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePageWide.aspx?id=38034. Läst 5 november 2009.