Offentlig person

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

I juridiskt hänseende var fortfarande för några tiotal år sedan en offentlig person klart definierad som en offentlig myndighetsperson som uteslutande deltog i handläggningen och avgörandet av offentliga angelägenheter, vilket så gott som fullständigt motsvarar den i amerikansk rätt förekommande public figure. En sådan person åtnjöt svenska statens beskydd såtillvida att åklagare var skyldiga att väcka allmänt åtal uteslutande mot dem som utsatte sådana personer för ärekränkning. Enligt lag gäller fortfarande denna skyldighet att åtala, dock med viss utvidgning. Såvitt angår den juridiska innebörden av begreppet offentlig person får denna alltså fortfarande anses vara väl definierad. Genom den betydelseförskjutning som det allmänna språkbruket bidragit med, har emellertid offentlig person i dagligt tal även kommit att betyda en person som är offentligt synlig. Det vill säga vem som helst som blir offentlig genom mediernas bevakning. I svenska sammanhang är termen offentlig person alltså inte klart definierad i allmänspråkligt hänseende. Inom den tyska, österrikiska och schweiziska civilrätten finns ett helt annorlunda beskaffat, inte helt utvecklat begrepp som angår den enskildes rätt att inte tåla sådant generande intrång i den privata rättssfären som betingas av mediernas nyfikenhet, t.ex. genom påträngande fotografering. I juridiska termer alltså ett värn mot kränkning av hem, ära och familj som inte skyddar enbart kända personer från exponering, utan som alla som inte vill bli mediebevakade åtnjuter. I amerikansk rätt skiljer man på public figure och limited purpose public figure. Den förstnämnda är, liksom enligt svensk juridisk definition, en offentlig myndighetsperson eller en annan person som uteslutande deltar i handläggning och avgörande av offentliga angelägenheter, medan den andre är en person som genom lobbyverksamhet ger sin in i en särskild allmän fråga för att påverka utgången av densamma.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]