Theofilus (Bibeln)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Theofilos, är den person, till vilken aposteln Lukas dedicerat dels sitt evangelium ("för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga"; Evangelium enligt Lukas 1:4), dels sin missionshistoria (Apostlagärningarna 1:1).

Theofilos identitet är inte känd. Det sätt varpå han harangeras ("högt ärade Theofilos") markerar att han var en förnäm person. Han kan ha varit kristen men kan också ha varit en välvilligt intresserad utomstående eller en romersk ämbetsman som börjat intressera sig för de kristnas förhållanden. Texten i Lukasevangeliet är i viss mån anpassad för icke-judiska läsare.[1]

  1. ^ Framställningen följer texten i Bibel 2000 och kommentaren till NT 81