Notvärde

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Åttondelsnot)
Hoppa till: navigering, sök

En nots notvärde avger hur lång den spelade tonen ska vara jämfört med en helnot. Helnoten motsvarar fyra taktslag.

Helnot[redigera | redigera wikitext]

En helnot är en not som används inom musiken. Den motsvarar ett värde av två halvnoter eller fyra fjärdedelsnoter, eller åtta åttondelsnoter eller sexton sextondelsnoter elle trettiotvå trettiotvåondelsnoter eller sextifyra sextifjärdedelsnoter. Dess motsvarande paus har samma värde, men denna används också för att beteckna paus i en hel takt, oavsett taktens längd. Helnoten består av ett "tomt" nothuvud utan skaft och kan därmed till formen närmast liknas vid en ring.

Halvnot[redigera | redigera wikitext]

En halvnot är en not som används inom musiken och motsvarar ett notvärde av två fjärdedelsnoter. Notvärdet är hälften så stort som en helnot, därav namnet. I de taktarter där fjärdedelsnoten är pulsslag är halvnoten två taktslag lång. Det gäller till exempel fyrafjärdedelstakt och trefjärdedelstakt. Halvnoten har "tomt" (ringformat) huvud precis som helnoten men har, till skillnad från denna, ett skaft.

Fjärdedelsnot[redigera | redigera wikitext]

Fjärdedelsnoter med olika skaftriktning, samt fjärdedelspaus.

En fjärdedelsnot betecknar i notskrift ett pulsvärde som motsvarar 1/4 av en helnot. Den noteras vanligen med en ifylld oval och skaft: quarter note

Skaftet pekar nedåt om det står på eller ovanför mittlinjen, annars uppåt. Fjärdedelen har inga flaggor eller balkar. Uppåtgående skaft skrivs till höger om nothuvudet, nedåtgående till vänster.

Fjärdedelen kan visas i Unicode, med tecknet U+2669:

Fjärdedelen är en utveckling av mensuralnotationens semiminima.

Åttondelsnot[redigera | redigera wikitext]

En åttondelsnot.

En åttondelsnot är en not som används inom musiken. Den är en åttondel så stor som en helnot, därav namnet. Då de flesta musikstycken är skrivna i taktarter där fjärdedelsnoten motsvarar ett taktslag, exempelvis trefjärdedelstakt och fyrafjärdedelstakt, motsvarar åttondelsnoten oftast ett halvt taktslag. Åttondelsnoten har ifyllt huvud och ett skaft med en "flagga", som ofta binds ihop med omgivande noters.

En åttondelspaus.

Sextondelsnot[redigera | redigera wikitext]

En sextondelsnot.

En sextondelsnot är en not som används inom musiken. Dess tidsvärde motsvarar en sextondel av en helnot. Då de flesta musikstycken är skrivna i taktarter där fjärdedelsnoten motsvarar ett taktslag, exempelvis tre fjärdedels takt och fyra fjärdedels takt, motsvarar sextondelsnoten en fjärdedel av ett sådant taktslag. Sextondelsnoten har ifyllt huvud och ett skaft med dubbla "flaggor", som ofta binds ihop med omgivande noter med balkar.

En sextondelspaus.

Trettiotvåondelsnot[redigera | redigera wikitext]

Demisemiquaver.svg

En trettiotvåondelsnot, ibland kallad trettioandradelsnot, är en not som används inom musiken. Dess notvärde är 1/32-del av en helnot. I taktarter där fjärdedelsnoten motsvarar ett taktslag motsvarar trettiotvåondelsnoten således ett åttondels taktslag. Trettiotvåondelsnoten har fyllt huvud och ett skaft med tre "flaggor", som ofta binds ihop med omgivande noter genom balkar.

Källor[redigera | redigera wikitext]