Wikipedia:Bybrunnen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
 Arkiv för denna sida     Genväg WP:BB
Bluegradient1.svg
Bybrunnen
Svenskspråkiga Wikipedias övergripande diskussionssida
Well-wikipedia2.svg

Välkommen till Bybrunnen! Det här är en sida för diskussioner om Wikipedia som angår de flesta av användarna, till exempel om funktioner eller riktlinjer. För mer information om vårt samarbete, se Wikipedia:Deltagarportalen.

Welcome to Bybrunnen! The Swedish equivalent of the Village Pump. Feel free to write in English. For permissions to execute bots on Swedish Wikipedia, please go to Wikipedia:Robotansökan.

Många diskussioner passar bättre på specifika diskussionssidor. Vid flytt av diskussioner härifrån till sådana, lämna gärna kvar en hänvisning här. Passar din förfrågan bättre någon annanstans? Se nedan:

Rekommenderade artiklar[redigera wikitext]

Förslaget ovan påminner mig om en sak jag funderat på: Systemet med Rekommenderade artiklar. Jag blir inte klok på vad som gäller - på sidan Rekommenderade artiklar står att vem som helst kan lägga dit en rekommendation av en artikel som man inte är huvudförfattare till, och att det bör motiveras på diskussionssidan. Men Wp:Rekommenderade artiklar/Kandidater leder till en sida som beskriver ett helt annat förfarande, med nominering och omröstning. Jag ser det som riskabelt att låta enstaka personer rekommendera artiklar utan att det finns någon säker rutin för hur detta kollas av andra. Ett exempel hittade jag i artikeln "Färgsymbolik" där en mycket tveksam version baserad på spekulativa web-källor låg som rekommenderad i nästan 6 år innan jag upptäckte det. Se Färgsymbolik, version 27 maj 2010, se även Diskussion:Färgsymbolik. Jag föreslår därför att vi ser över rutinerna för artikelrekommendation.--Chandra Varena (diskussion) 23 augusti 2016 kl. 10.18 (CEST)

(Tillåter mig att lägga detta under separat rubrik eftersom det rör hela "systemet" med rekommenderade artiklar. Frågan ovan är mer av teknisk natur.) /NH 23 augusti 2016 kl. 10.26 (CEST)
Här hittade jag en artikel som var rekommenderad, men som inte hade någon motivering på diskussionssidan. Jag valde då att plocka bort stjärnan. Den hade inte heller någon badge inlagd på Wikidata. Det hade inte heller denna artikel som dessutom hade en mycket märklig interwiki. -- Innocent bystander 23 augusti 2016 kl. 14.04 (CEST)
Systemet med rekommenderade artiklar ser jag som en kvarleva från Wikipedias barndom. Det kan gott museimärkas. Tostarpadius (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.36 (CEST)
Jag gillar att det finns ett steg mellan "vanliga" artiklar och bra artiklar. Flera andra språkversioner har också liknande system. Genom att ha rekommenderade artiklar har vi också ytterligare ett sätt att uppmuntra skribenter (tillsammans med tack, tävlingsutmärkelser och uppdragen). Att vi dessutom använder de rekommenderade artiklarna i skrivstugor, till exempel de här, är ett annat argument. Vissa artiklar handlar dessutom om sådana ämnen att de aldrig kommer att kunna bli utmärkta artiklar, eller ens bra artiklar, därför att källäget är så dåligt. Då anser jag att de rekommenderade artiklarna är rätt nivå att lägga dem på, snarare än att inte markera dem alls så att läsare blandar ihop dem med substubbar och stubbar och därför inte hittar de artiklar som faktiskt genomgått en större arbetsinsats av seriösa wikipedianer. De rekommenderade artiklarna kommer därför att fluktuera mer än de bra och utmärkta, men det har jag inga problem med.
Däremot kan jag hålla med om att de rekommenderade artiklarna a) har en konstig tillblivelse med två olika nomineringssystem. Det beror som mycket annat på att dokumentationen nästan alltid släpar efter. Vi är inte så många som skriver i Wikipedia-namnrymden om man bortser från Bybrunnen och administrativa sidor. Manualsidorna är inte alls uppdaterade, b) borde bli fler. Det är ett sätt att markera att artikeln är "okej men inte underbar", fri från större fel och på väg uppåt i de utvalda artiklarna, och att som sagt uppmuntra skribenter. Så mitt förslag är att förenkla processen så att den ser ut så här: 1) hitta en artikel som är "okej men inte underbar", fri från större fel och på väg uppåt i de utvalda artiklarna, möjligen skriven av en användare du vill uppmuntra, 2) lägg dit en motivering (förslagsvis bara klippt och klistrad från WP:REK med någon personlig kommentar, såsom jag gjorde här.), 3) lägga till mall:rek, 4) lägg till den på listan över rekommenderade artiklar.//Hannibal (diskussion) 25 augusti 2016 kl. 09.44 (CEST)
I listan på WP:REK är vissa artikelrubriker kursiverade, men jag hittar ingen förklaring av vad det betyder. Chandra Varena (diskussion) 25 augusti 2016 kl. 10.09 (CEST)
Det är titlar. Titlar kursiveras.//Hannibal (diskussion) 25 augusti 2016 kl. 10.15 (CEST)
Kommentar till Hannibals inlägg om varför det är bra med rekommenderade artiklar: Jag inser värdet av detta. Men om vi ska ha rekommenderade artiklar och de ska fylla den önskade funktionen så bör de vara många flera, och det betyder att många flera av oss måste rekommendera de artiklar som vi tycker är värda detta. Som det är nu så är det en väldig snedfördelning till förmån för vissa ämnesområden där läsare/användare uppenbarligen har rutinen att rekommendera artiklar. Kanske en återkommande tävling eller uppdrag för att få igång detta tänk? Om vi bestämmer oss för att ha kvar systemet med rekommendationer så tycker jag att Hannibals förslag för "proceduren" är bra, men det bör utökas med att någon annan kollar att detta verkligen är gjort. Det ska alltså inte gå att rekommendera artiklar på så lösa grunder som uppenbarligen har gjorts (ibland) hitintills. Chandra Varena (diskussion) 25 augusti 2016 kl. 10.35 (CEST)
I Wikipedias historik har villkoren för utmärkta och bra artiklar kommit att uppgraderas med tiden. Det gör att vi ibland har hittat gamla utmärkta artiklar som varit usla med dagens mått mätt. Men de nådde upp till de krav som var brukligt att ställa när de blev utvalda. Vi kommer inte att ha en alltid perfekt mängd av utvalda artiklar, så länge vi envisas med att förbättra oss och därmed också ställa allt högre krav på oss själva. -- Innocent bystander 25 augusti 2016 kl. 10.47 (CEST)
Titlar kursiveras i löptext vid behov för att skilja dem tydligt från omgivande text (jmf "Jag såg Hon dansade en sommar i Paris" och "Hon dansade en sommar är min favoritfilm". I den förra mening underlättar kursivering, i den senare skulle det inte tillföra mycket). I rena listor, rubriker och liknande är det onödigt, och som demonstrerades här, ibland störande. Rent tekniskt är dessutom allt i den listan titlar på artiklar. Det är inte filmen Avatar som blivit rekommenderad, utan artikeln "Avatar (film)". </käpphäst> Artiklar om personer sorteras inte där på efternamn, då bör inte artiklar om filmer och liknande kursiveras.
andejons (diskussion) 25 augusti 2016 kl. 11.24 (CEST)

Jag vidhåller min uppfattning att detta mellansteg är onödigt och till och med olämpligt nu när svenskspråkiga Wikipedia vuxit sig så stort. Det finns ingen som har tillräcklig överblick för att veta vilka aritklar som bör rekommenderas i förhållande till andra och därför blir urvalet godtyckligt. Det gäller i viss mån även bra och utmärkta artiklar, men där sker ett röstningsförfarande, vilket höjer stjärnans värde. Tostarpadius (diskussion) 25 augusti 2016 kl. 11.52 (CEST)

Jag anser att rekommenderade artiklar behövs, att de fyller en funktion - både som trappsteg mellan omarkerade artiklar och utvalda och som ett sätt att locka till engagemang, läsning och agerande. Hela idén med rekommenderade artiklar var väl att få in ett element som var mer spontant och mindre byråkratiskt än för de artiklar som vi ställer större krav på, men som ändå utmärker sig tillräckligt för att vara värda att lyftas? Om vi skulle ta bort allt som är godtyckligt på Wikipedia blir det inte mycket kvar. @Chandra Varena, den länk du anger med Rekommenderade artiklar/Kandidater är en omdirigering som leder direkt till nomineringssidan för Utmärkta och Bra artiklar (direkt felaktigt och missvisande med andra ord), jag har nu ändrat den omdirigeringen. Jag anser att vi borde rekommendera mera! //Vätte (diskussion) 27 augusti 2016 kl. 00.37 (CEST)
Det spelar ingen roll vad syftet var när det inte fungerar i praktiken. Det är alldeles för få som intresserar sig för att ägna sig åt detta. Dessutom är en enskild användares rekommendation inte mycket att hänga i julgranen. Tostarpadius (diskussion) 27 augusti 2016 kl. 01.06 (CEST)
Vad är det som inte fungerar i praktiken? Det finns 341 Utmärkta artiklar, 424 Bra och 637 Rekommenderade (som ändå är den yngsta av dem). Och visst, det räcker med att en person rekommenderar - men vem som helst kan också av-rekommendera, vilket i praktiken leder till att de flesta (om inte alla?) märkningar av rekommenderade artiklar stöds av fler. Och hur många är alldeles för få? Personligen känner jag till fler som engagerar sig i Rekommenderade artiklar än i Bra och Utmärkta. //Vätte (diskussion) 27 augusti 2016 kl. 01.44 (CEST)
Att avfärda rekommenderade artiklar för att enskilda användare kan ge utmärkelsen utan att gå igenom en byråkratisk process är ungefär som att säga att vi bör stänga av redigeringsfunktionen eftersom den låter enskilda användare ändra artiklar utan att fråga först. Om du skriver något i en artikel ligger det kvar tills en annan användare ifrågasätter det. Om andra skribenter läser det du skrivit och låter det ligga kvar innebär det en sorts passivt godkännande. På samma sätt innebär en ej borttagen stjärnmarkering ett passivt godkännande som gör att en utmärkelse från en person på sätt och vis ändå kommer från gemenskapen. Väsk 27 augusti 2016 kl. 19.04 (CEST)
Detta är ingen viktig fråga för mig. Jag fäster dock så litet avseende vid rekommendationerna att jag inte lägger ned mödan att ta bort dem även om jag skulle finna det befogat. Heder åt Chandra Varena som tog tag i detta! Tostarpadius (diskussion) 28 augusti 2016 kl. 01.44 (CEST)
Jag uppfattar det som att wikipedia fortfarande ses med ganska stor skepsis och att många potentiella användare drar sig för att lita på våra uppgifter. Ofta befogat, med tanke på att många artiklar utan ordentlig källbeläggning finns kvar. Om det då också finns "rekommenderade" artiklar som inte skulle hålla för en seriös granskning så riskerar det att förstärka intrycket av wikipedia som opålitligt. Därför menar jag att vi antingen ska se till att rekommenderade artiklar är värda detta eller skrota systemet. Alltså:
Förslag alternativ behåll: För framtida rekommendationer föreslår jag inte en byråkratisk process men väl 1) en fastställd kravlista (som Hannibals) som ska redovisas på diskussionssidan och undertecknas av förslagsställaren och 2) en bekräftelse från EN annan användare att artikeln uppfyller dessa krav. För de redan existerande rekommenderade artiklarna föreslår jag att vi gör några samlade satsningar för att kolla av dem, kanske som "Veckans tävling". Jag föreslår också att vi framöver hittar ett sätt att arbeta in tanken på rekommendationer i vårt arbete så att fler artiklar blir rekommenderade.
Förslag alternativ ta bort. Om vi inte säkrar värdet av rekommendationerna enligt ovan (eller liknande)så bör systemet skrotas. --Chandra Varena (diskussion) 28 augusti 2016 kl. 07.10 (CEST)
Jag anser att Rekommenderade artiklar behövs. Det är i mina ögon en mycket viktigare kategori än Utmärkta eller Bra artiklar. Kategorin behöver inte krångliga administrativa åtgärder, den har tydliga kvalificeringsregler, måste motiveras på diskussionsidan (kan ogöras med god argumentering, vilket inbjuder till ytterligare förbättrande) och fyller ett hålrum inunder de två toppkategorierna. På annan plats på denna sida diskuteras problemet med Huvudsidans utvalda artiklar. Rekommenderade artiklar är inte inblandade i den problematiken. Problemen med denna kategori och utmärkelse understiger med råge dess fördelar.
Som svar till Chandra Varena: det vore utmärkt om systemet kan uppmärksammas och belysas ytterligare. Jag tror dock inte att ett "dubbelroder" vid utmärkningen leder framåt. Istället borde man på lämpligt ställe kunna placera en faktaruta typ {{Nyligen utvalt innehåll}} (eftersom alla inte hittar till den sorgligen eftersatta Portal:Utvalt innehåll). Då kommer vi att få denna "EN annan användare" som i efterhand kan nicka gillande alternativt avrekommendera artikeln – med goda argument.--Paracel63 (diskussion) 29 augusti 2016 kl. 22.31 (CEST)
@Paracel63: Bra förslag med en faktaruta! Diskussionen ovan har fått mig att tro på värdet av de rekommenderade artiklarna, men för att rekommendationen ska vara meningsfull (i förhållande till våra läsare) och kontrollerbar/reversibel så bör den uppmärksammas. Kanske faktarutan kan skötas med en bot, som lägger in länkar till de senast rekommenderade artiklarna, 3-5 stycken? Ger diskussionen ovan tillräckligt underlag för att gå vidare med detta? Och i så fall -kan någon ta tag i det? Jag kan för lite om mallar och om wp:s struktur för att ens vilja försöka men är gärna med som bollplank. --Chandra Varena (diskussion) 5 september 2016 kl. 07.49 (CEST)

(utdrag) @Chandra Varena: Tack för att du gillade förslaget. Jag tillverkar gärna en faktaruta av liknande slag som {{Aktuella diskussioner}} eller {{Anslagstavlan}} för detta. Då kan den placeras på lämpliga platser lite varstans. Uppdateringen av den har jag inte riktigt funderat klart om. Jag är själv inte botkunnig och behöver i så fall hjälp från någon, om uppdateringen ska göras automatiskt (utifrån uppdateringen av den här kategorin eller på något annat sätt). Jag ska testa en variant strax (se wp:Projekt Japan eller wp:KVH) och återkommer om det kan vara en lösning.--Paracel63 (diskussion) 6 september 2016 kl. 00.01 (CEST)

Fint om det blir en sådan mall! Och jag ska börja fundera på en tävling kring rekommenderade artiklar. --Chandra Varena (diskussion) 12 september 2016 kl. 06.34 (CEST)
Jag funderar på en tävling där man kan "bekräfta" och/eller förbättra tidigare rekommenderade artiklar, som fått sin rekommendation när kraven inte var så höga. Och samtidigt kanske ge rekommendationer till nyskrivna artiklar. Men jag har aldrig hållit i en tävling. Är någon intresserad att av hålla i detta tillsammans med mig? --Chandra Varena (diskussion) 23 september 2016 kl. 17.55 (CEST)

Prästkragar[redigera wikitext]

Jag funderar över namnet på en svensk motsvarighet till en:Clerical collar. "Prästkrage" förknippas ju så gott som uteslutande med blomman. Förslag mottas tacksamt. /Elzo 90 (diskussion) 5 september 2016 kl. 12.52 (CEST)

Dansk präst.
Det heter prästkrage. Blomman har fått sitt namn efter den variant som fortfarande används av bland annat danska präster.-LittleGun (diskussion) 5 september 2016 kl. 12.59 (CEST)
Prästkrage av "blomsterförlagetyp".
[redigeringskonflikt] Fast blomman torde vara uppkallad efter klädesdetaljen, närmare bestämt efter den typ av kragar som syns på bilden intill och som ju bl a danska präster ännu har.
Den sortens prästkrage som består av två nedåtgående "streck" kallas väl informellt för en "elva", men det är nog en väl slangartad benämning som artikelnamn; därtill avser det ju bara en sorts prästkrage.
Med andra ord tycker jag nog gott att vi kan ha både artikeln prästkrage (plagg) och prästkrage (blomma). Alternativt att någon av dem får vara "huvudord" utan särskiljning men med en topphänvisning till den andra betydelsen. /FredrikT (diskussion) 5 september 2016 kl. 13.02 (CEST)
Självklart (minst) två artiklar. Den krage som namngivit blomman kallas pipkrage (eller kvarnstenskrage): [1].--LittleGun (diskussion) 5 september 2016 kl. 13.05 (CEST)
Om Pipkrage finns redan en (något märkligt formgiven) artikel. Den är ju dock inget substitut för begreppet "prästkrage" eftersom pipkragar burits även av andra än präster. /FredrikT (diskussion) 5 september 2016 kl. 13.23 (CEST)
Ja, och Elva (halskrage) finns också. Jag tänkte mig en övergripande artikel som täcker in bl.a. frimärskragen som just nu saknas. Tack för alla synpunkter! /Elzo 90 (diskussion) 5 september 2016 kl. 13.35 (CEST)
En tanke: eftersom artikeln om klädesdetaljen kommer att ta upp flera olika varianter kanske den kan döpas till Prästkragar i pluralis? Då undviker man kollision med blomsterartikeln utan att använda särskiljning i parentes. /FredrikT (diskussion) 5 september 2016 kl. 13.59 (CEST)
PS ser nu att den rubriken i nuläget omdirigerar till Prästkragesläktet, men det går ju att ändra och i stället lägga en topphänvisning i kragartikeln. /FredrikT (diskussion) 5 september 2016 kl. 14.00 (CEST)
En förgreningssida på singularformen vore det bästa. Tostarpadius (diskussion) 5 september 2016 kl. 22.05 (CEST)

En parallell är uppslagsordet tusenbröder som idag avhandlar TV-serien som är uppkallad efter den zoologiska företeelsen tusenbröder (fisk). /79.138.132.175 14 september 2016 kl. 22.45 (CEST)

Merge[redigera wikitext]

Hi, sorry for writing in English. These two articles (Río Jalón and Jalón) should be merged, but I don't know where I should ask for it. Thanks. Strakhov (diskussion) 12 september 2016 kl. 21.47 (CEST)

Done, thanks.Yger (diskussion) 12 september 2016 kl. 21.55 (CEST)
These two too: Río Guadarrama (vattendrag i Spanien) and Guadarrama (flod). Thanks. Strakhov (diskussion) 16 september 2016 kl. 16.44 (CEST)
Done! /Elzo 90 (diskussion) 16 september 2016 kl. 16.47 (CEST)

Konsensus för POV?[redigera wikitext]

En av Sveriges främsta historieforskare, professor Thomas Lindkvist skriver angående "befrielsekriget": "Detta krig har inget eget namn. Det ingick i den serie av krig och uppror som ledde fram till Kalmarunionen upplöstes. Tidigare, i en mer nationalistiskt färgad historieskrivning, var det vanligt att beteckna det som ungefär ”Gustav Vasas befrielsekrig”. Termen ”befrielsekrig” härrör från den uppfattningen att Gustav Vasa skulle genom sitt krig ha befriat Sverige från ett danskt herravälde. Och riktigt på det sättet uppfattas det numera inte." Här slås två saker fast: 1. Kriget har inget eget namn. 2. Nationalistiskt färgad historieforskning har kallat det "Gustav Vasas befrielsekrig".

Diskussion:Befrielsekriget påstås nu att det råder konsensus för POV-benämningen "Befrielsekriget". Flera användare har framfört kritik mot den benämningen och/eller framfört alternativa förslag. Trots detta påstås jag nu vara den enda motståndaren till namnet. De andra motståndarna har valt att inte vara aktiva med mer än ett eller ett par inlägg. Likväl har kritiken framförts och borde vägas in i en rättvis bedömning av konsensus.

Då det finns ett tydligt källstöd för att nuvarande namn är POV har jag försökt POV-malla artikeln. Men de som är för POV-benämningen har startat redigeringskrig. Frågan är om gemenskapen anser att "konsensus" (vare sig den är adekvat eller falskeligen konstruerad som ofta blir fallet vid skarpa motsättningar) kan gälla över källbelagd POV. Detta berör en demokratisk grundfråga. En majoritetsbefolkning skulle i ett demokratiskt val kunna bestämma att en minoritetsbefolkning inte får identifiera sig som minoritet. Teoretiskt skulle ett demokratiskt val kunna resultera i att t.ex. samerna inte får finnas som minoritet. Samerna skulle inte ha en chans att motsätta sig det med demokratiska medel. Det menar jag är vad som håller på att hända i den här diskussionen.

Att informationen på Wikipedia skall vara värdeneutral är en av våra grundprinciper, skall man kunna rösta bort den principen? /Ascilto (diskussion) 14 september 2016 kl. 17.51 (CEST)

Befrielsekrig är ett etablerat begrepp för detta och andra krig som lett till ett lands självständighet. Se för övrigt diskussionen ovan. Tostarpadius (diskussion) 14 september 2016 kl. 19.13 (CEST)
Befrielsekriget och frihetskriget är nog det enda jag hört att det kallats. dnm (d | b) 14 september 2016 kl. 19.31 (CEST)
Nog är 'befrielsekrig' ett etablerat ord, se SAOB. Där nämner man t.o.m. Gustaf Vasas befrielsekrig.--Wvs (diskussion) 14 september 2016 kl. 19.34 (CEST)
Meningen var inte att ta sakdiskussionen en gång till. Vad jag efterlyser är en principdiskussion om man kan hävda konsensus gentemot källbelagd POV. /Ascilto (diskussion) 14 september 2016 kl. 19.37 (CEST)
Konsensus kan aldrig ställa sig över grundpelaren neutralitet. Neutralitet och trovärdiga källor övertrumfar alltid Wikipedianska konsensus mellan användare (som är rätt flytande) även om olyckliga undantag finns. Men POV-begreppet är inte enkelt. Om du tar historiken Thomas Lindkvist är han bara en bland många andra historiker. Om han tillhör en minoritet eller är ensam i sin uppfattning, även om hans uppfattning är att använda mer neutrala begrepp så blir hans synpunkt POV/OVIKT ifall den tillåts dominera eller styra över majoritetsuppfattningen. dnm (d | b) 14 september 2016 kl. 19.43 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Thomas Lindqvist uttalar sig inte om sin privata ståndpunkt utan om forskningsläget. Resonemanget stöds av att inget modernt standardverk använder begreppet "befrielsekriget" utan använder olika omskrivningar; NE skriver t.ex. "Gustav Vasas uppror", det är då ett källbelagt alternativt namn. /Ascilto (diskussion) 14 september 2016 kl. 19.52 (CEST)
Jag skulle nog säga att konsensus är det som gäller i slutändan, men att konsensus påverkas av argument om neutralitet och källor. Annat som väger in är argumentationsskicklighet och deltagarnas egna intressen och pov m.m. Edaen (diskussion) 14 september 2016 kl. 19.49 (CEST)
Att en person anser att alla andra står för samma POV innebär inte att så är fallet. Tostarpadius (diskussion) 14 september 2016 kl. 21.03 (CEST)
"Alla andra" är att grovt snedvrida sakläget. Det är ganska många som kritiserat namnet "befrielsekriget" och/eller kommit med alternativa förslag, men som av olika skäl blivit passiva i den fortsatta diskussionen. /Ascilto (diskussion) 15 september 2016 kl. 07.34 (CEST)
Ibland blir det lite svårbegripligt vad en diskussion här handlar om. Pratar vi om artikelns innehåll eller om dess rubrik? -- Innocent bystander 15 september 2016 kl. 08.33 (CEST)
Ingendera. Det som diskuteras här är principfrågan: Vad krävs för att något ska kunna klassas om icke-neutralt? En källa? Flera källor? Majoriteten av källorna? Konsensus? /ℇsquilo 15 september 2016 kl. 08.45 (CEST)
Jo, så mycket har jag fattat. Men handlar det om brödtext eller rubrik? -- Innocent bystander 15 september 2016 kl. 08.52 (CEST)
(redigeringskonflikt) Eftersom det var jag som kontaktade professor Thomas Lindkvist och med hans tillåtelse citerade hans mailsvar (alltså inte en publicerad text, utan hans svar på en direkt fråga från mig om krigets namn) så ser jag mig som indirekt tilltalad i diskussionen och skriver därför ett kort svar. Jag är utomlands och har bara sporadisk tillgång till nätet.
I artiklar där det inte finns en självklar tolkning av det som presenteras ska vi, för att vara NPOV, redovisa olika synsätt utan att själva ta ställning. Samma sak borde gälla rubriker. Är forskare och andra källor inte överens om vad en företeelse ska kallas så kan ju varje kapitelrubrik uppfattas som POV, och ändå måste vi välja. Där det inte finns en självklar rubrik kan vi, menar jag, välja rubrik utefter POMMF, skapa omdirigeringssidor från andra rubriker som det finns stöd för i källorna, och inleda artikeln med ett kort och källbelagt stycke som redovisar namnkonflikten. --Chandra Varena (diskussion) 15 september 2016 kl. 09.00 (CEST)
Jag ställer mig bakom Chandra Varenas utmärkta förslag. Vad det betyder i den konkreta sakfrågan bör vi diskutera i anslutning till artikeln. Tostarpadius (diskussion) 15 september 2016 kl. 10.22 (CEST)
Mja, artikelrubriker a la Assyrier/syrianer ser jag helst att vi slipper så långt det är möjligt! Det kan finnas knepiga fall, såsom det nämnda. Men nog torde det i alla övriga fall vara viktigare med artikelns innehåll än dess rubrik?! Inom astronomin har vi ibland tvingats ta mindre lämpliga namn, då vissa tecken (såsom paranteser) i rubriken regelmässigt feltolkas både av programvaran och gemenskapen. -- Innocent bystander 15 september 2016 kl. 14.10 (CEST)
I den nuvarande låsta situationen tycker också jag att Chandra Varenas förslag är utmärkt. Jag har redan tänkt i de banorna och planerar att när tid ges och de hetaste känslorna lagt sig skriva ett stycke om vad kriget kallas i olika moderna källor och då standardverken i första hand. Tyvärr kan inte Thomas Lindkvist citeras i artikeln då hans resonemang inte är publicerat. /Ascilto (diskussion) 15 september 2016 kl. 17.51 (CEST)
Esquilo har tolkat artikelrubriken korrekt: Kan konsensus gälla över källbelagd POV? Det är synd om användare undviker att svara på principfrågan på grund av att orsaken till att frågan ställs är en konflikt som det kan vara svårt att sätta sig in i pga alla bytes och turer. /Ascilto (diskussion) 15 september 2016 kl. 17.51 (CEST)
För det första är väl "Befrielsekriget" inte tillräckligt specifikt, i ett globalt perspektiv. För det andra finns det oftast parter som blir befriade, och andra som blir ofria, efter ett befrielsekrig. Men visst vinklade man historien nationalistiskt förr i tiden. Så Nej, konsensus om ett gammal ingrodd beteckning ska inte kunna övertrumfa mer modern syn.
Annan lämpligare rubrik har föreslagits, och det tycker jag är bra. Däremot bör man vara noga med att se till att det finns omdirigeringar från "Befrielsekriget" och alla andra termer som är etablerade. Liksom kanske att det redan i ingressen ska finnas en förklaring till varför det inte längre kallas "Befrielsekriget". För övrigt finns det andra problem med artikeln - jag som gått i svensk småskola hade bara ett suddigt begrepp om "Gustav Eriksson" som artikeln börjar med. Sedan i mitten nämns plötsligt "Gustav Vasa". Man bör åtminstone i löptexten markera när han byter namn, eller använda dubbla beteckningar, eller så. Man ska inte behöva forska i vem Gustav Eriksson är. Extra svårt för nysvenskar dessutom med en sådan röra i namn. --Janwikifoto diskussion) 16 september 2016 kl. 11.37 (CEST)
Bytte namn till "Gustav Vasa" gjorde han först under 1900-talet, även om benämningen började användas på Gustav III:s tid. Däremot blev han "Gustaf I" år 1523. Tostarpadius (diskussion) 18 september 2016 kl. 17.10 (CEST)

Vietnamesiska[redigera wikitext]

Finns det någon som kan vietnamesiska här? Jag håller på och lägger upp artiklar om hästskonäsor (ett släkte fladdermöss med de mest gulliga små näsor) och tänkte just börja utöka artikeln om arten Rhinolophus marshalli. Emellertid har jag litet material om utseendet. När jag googlade hittade jag en vietnamesisk site skriven på hyfsad engelska. Emellertid visade det sig att artbeskrivningarna var på vietnamesiska. Artbeskrivningen för Rhinolophus marshalli var inte särskilt lång, och en del mått var angivna, så jag förstod att utseendet nämndes. Länken till artbeskrivningen är här: Finns det någon som kan hjälpa mig med en översättning? / TernariusD 14 september 2016 kl. 23.24 (CEST)

Kategori:Användare vi --Larske (diskussion) 14 september 2016 kl. 23.31 (CEST)
Jag tackar för hjälpen! Jag såg att Användare:Fallenthure fortfarande är aktiv – jag ska höra med vederbörande i morgon.
Än en gång tack för hjälpen! / TernariusD 14 september 2016 kl. 23.45 (CEST)
Google översätt kanske kan bidra med några termer. --Larske (diskussion) 14 september 2016 kl. 23.58 (CEST)
Jo, Google Översätt gav en hyfsad översättning av det mesta av artbeskrivningen, men just delen som beskrev utseendet blev så märklig att jag inte ens vågade mig på en gissning. Tag exempelvis meningen "Sticky nose quadrilateral space, no side parallel to the shore expanded into wings." (Jag brukar översätta till engelska, eftersom det är min uppfattning att man får de bästa [Läs: minst förvanskade] översättningarna då.) / TernariusD 15 september 2016 kl. 11.25 (CEST)

Riktlinjer, supplement och essäer[redigera wikitext]

Vi har flera hundra olika normerande sidor, med olika status. Jag misstänker starkt att vissa av dessa sällan eller aldrig används. Skulle det vara möjligt att på något sätt få en lista över sådana sidor, ordnade efter hur ofta de är länkade till från diskussioner och hur ofta de uppdaterats under det senaste året eller så? Min tanke är att vi sedan kan diskutera om dessa bör behållas, eller om de kanske skall arbetas in i någon annan, mer välbesökt sida.

Jag inser att man bland underkategorierna finner alla mallade artiklar, liksom en hel del museimärkta sidor. Det första kan man nog inte göra så mycket åt, men de senare undrar jag också om de verkligen skall behålla sin kategorisering.

Det vore dessutom bra om sidor som ligger däri men som inte har någon mall som markerar deras status kunde listas.

andejons (diskussion) 15 september 2016 kl. 12.00 (CEST)

Tack för påminnelsen. Jag gör själv ibland navigationsrutor för att få bättre översikt, men jag har ingen koll över besökarstatistik.--Paracel63 (diskussion) 18 september 2016 kl. 14.47 (CEST)

"Ingen länklista"[redigera wikitext]

Det beskedet fick jag av Användare:Tournesol, då jag utöver en länk till den officiella webbplatsen, lade till en länk till Göteborgsoperans vänner i artikeln om Göteborgsoperan. Jag utgick därvid från en sida i tidskriften Opus nr 64, där man skriver: "Vänföreningarna till de svenska orkestrarna och operahusen utgör en omistlig del av det svenska musiklivet." I anvisningarna för Lämpliga länkar sägs: "Ibland är det lämpligt att hänvisa också till en artikel, webbplats eller liknande som förtjänstfullt redogör för ämnet utan att ha officiell ställning i sammanhanget". Detta tycker jag är tillämpligt i detta fall. Jag delar uppfattningen att Wikipedia inte är en länklista, men två relevanta externa länkar som i detta fallet, utgör ingen länklista. Skulle uppskatta synpunkter på detta. Ha de //--Bulver (diskussion) 17 september 2016 kl. 17.26 (CEST)

Jag tycker du, och tidningen Opus, har rätt. Vänföreningarna har ofta en stark och betydande ställning och kan därför vara relevanta som externa länkar. Rex Sueciæ (disk) 17 september 2016 kl. 17.36 (CEST)
Jag håller med, det är inte orimligt att ha länkar till vänföreningar.--Historiker (diskussion) 17 september 2016 kl. 20.06 (CEST)
Bara en länk tycker jag ger intrycket av att man försöker klämma in den för att exponera sin webbplats. Skriv några rader om vänföreningen i artikeln också och använd Opus som källa. /ℇsquilo 18 september 2016 kl. 07.26 (CEST)
Att skriva om vänföreningen är såklart bra men det blir ingen lista för att man har med den länken oavsett om man skriver om vänföreningen eller inte. Den är självklart relevant att ha med i artikeln. --افيراتير (diskussion) 18 september 2016 kl. 08.37 (CEST)
Att "Externa länkar" inte är avsett att bli en lista i form av en uppräkning av alla upptänkliga webbplatser som har någon som helst koppling till artikelns ämne är en god regel, men den bör inte tillämpas så att allt utom den officiella sidan rensas bort. Tre eller fyra länkar, ibland t o m fler, utgör i sig inget problem. Däremot bör givetvis ren reklam plockas bort. Motiveringen bör i så fall vara tydlig på den punkten. Här ser jag inte att det handlar om kommersiella intressen som hotar vårt oberoende. Tostarpadius (diskussion) 18 september 2016 kl. 08.46 (CEST)
Jag är av uppfattningen att en extern länk skall ge mer fakta/fördjupning i ämnet som avses, inte bara något som är kopplat till det. I vissa författares vänföreningars webbplatser får man det, men i detta fall tycker jag det är mer tveksamt. Däremot, som nämns, passar en sådan info i löptexten och då kan länken med fördel ingå som referens till det omnämnandet. Och som Tostarpadius ser jag inga problem med 3-4 länkar, men blir mer tveksam när det närmar sig 8-10Yger (diskussion) 18 september 2016 kl. 09.02 (CEST)
Jag tycker man måste skilja mellan källor och externa länkar. Att använda en extern sida som källa för att kunna ha med länken är helt bakvänt. Om föreningen nämns i artikeln är det naturligt att ha en extern länk till den oberoende av om föreningens webbplats är lämplig som källa – och som sådan bör den användas endast om den är den bästa källan man råkade hitta. Länken kan finnas oberoende, men ett lämpligt omnämnande visar att den är relevant (varvid man slipper använda diskussionssidorna för att motivera den). --LPfi (diskussion) 18 september 2016 kl. 09.30 (CEST)
Första satsen i riktlinjen ä rätt tydlig: "Externa länkar är hänvisningar till webbsidor utanför Wikipedia som innehåller material som kan ge en fördjupad förståelse för artikelns ämne, men vars innehåll inte lämpar sig att inkludera i artikeln." Rex Sueciæ (disk) 18 september 2016 kl. 11.28 (CEST) 

Veckans tävling – "Illustreringsrace 10"[redigera wikitext]

Dessa bilder saknar artikel. Passar de i artiklar som saknar bild? Dessa bilder saknar artikel. Passar de i artiklar som saknar bild?
Dessa bilder saknar artikel. Passar de i artiklar som saknar bild?

Hej! Nu vid midnatt startar en ny Veckans tävling = den tionde upplagan av "Illustreringsrace". I veckan arrangeras bokmässa i Göteborg, och ett antal wikipedianer är på plats för att bland annat fixa bilder till Wikipedias artiklar. Även veckans tävling går därför i bildernas tecken. Välkommen! SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 18 september 2016 kl. 15.15 (CEST)

Förslag för utveckling av Fikarummet och Fikarummet-bot[redigera wikitext]

Hej!

För några år sedan startade några användare på Wikipedia, med stöd från Wikimedia Sverige, upp en svensk variant av engelskspråkiga Wikipedias Teahouse. Resultatet blev Wikipedia:Fikarummet, ett fantastiskt initiativ som tyvärr aldrig riktigt kom igång, delvis på grund av tekniska bekymmer som nu är lösta.

Från Wikimedia Sveriges sida har vi nu arbetat några månader med att inventera Fikarummet, för att se över hur projektet skulle kunna förbättras för att på riktigt inkludera nya användare i gemenskapen.

Vi har nått fram till ett förslag på hur vi skulle kunna gå tillväga för att få Fikarummet att fungera. Det bygger på att uppdatera några av de sidor som finns, ta bort, ersätta samt lägga till några nya - framförallt att se till att alla sidor som finns behövs och är i god ordning. Bland våra förslag ingår också att låta en bot välkomna nya användare till Fikarummet (vårt förslag bygger till viss del på den engelska förlagan,).

För att vi ska kunna sätta igång arbetet med att färdigställa Fikarummets funktion behöver vi dels, och först och främst, veta om detta är något som ni önskar – det vill säga, om ni vill ha en uppdatering och nylansering av Fikarummet. Vi behöver också veta hur ni ställer er till bot-välkomnanden.

För att boten ska kunna välkomna nya medlemmar behövs det kriterier för vem som ska välkomnas. Vårt förslag är att den som:

  • inte tidigare har fått någon välkomstskylt
  • har gjort sina första 5 redigeringar inom 48 timmar
  • inte har blivit blockerad, nyligen eller någonsin

får en välkomstskylt av boten. Anledningen till att den första punkten formuleras som den gör är för att vi tänker oss att även en användare som har skapat sitt konto för ett tag sedan men inte blivit aktiv förrän senare ändå ska kunna välkomnas till fikarummet.

Vad tänker ni om kriterierna? Vad tänker ni om upplägget? Vi tar gärna emot så mycket inspel som möjligt, allra helst på parametrarna som boten ska arbeta efter!

Vi söker också såklart nya värdar, eftersom värdskapet är en central del av att få Fikarummet att fungera. Om du känner att du skulle vilja vara en av värdarna som arbetar för att välkomna nya användare får du gärna skriva upp dig på värd-sidan. Eric Luth (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 13.48 (CEST)

Det är bra att nya användare blir välkomnade. För tillfället översköljs tyvärr nya användare, dvs de med nyskapade konton, av en väldig mängd ganska rörig information. När man skapat sitt konto får man en notifiering, en röd skylt, som hälsar en välkommen (avsändaren, "vi" som hälsar användaren välkommen, är dock anonym). Vidare hamnar man i något som kallas "guided tour" där skärmen blir svart, man får förslaget att redigera en slumpvis utvald artikel ("vi kommer att föreslå något enkelt") och får tips om hur man kan gå tillväga med redigering. Till det kommer alla de länkar och förslag man får redan när man skapar ett konto. Och kanske diverse välkomnanden från andra användare. Jag tror att om man verkligen vill göra miljön mer inbjudande, tilltalande och begriplig för nya användare så måste man ta ett helhetsgrepp. Där kan fikarummet vara en del. Skulle kanske du, Erik Luth, och andra WMSE-funktionärer kunna tänka er att ta ett sådant helhetsgrepp, dvs verkligen gå igenom allt som händer ett nyskapat konto och se vad som kan skalas bort, harmoniseras och förenklas? Isåfall vore det välkommet. Däremot tror jag inte det skulle tillföra så mycket att bara införa ytterligare en automatisk funktion. /NH 19 september 2016 kl. 14.40 (CEST)
Från vår sida handlar det främst om att försöka återlansera Fikarummet. Ett helhetsgrepp tror jag också vore bra, men det är nog egentligen upp till Wikigemenskapen att ta tag i. Jag tolkar frånvaron av invändningar i övrigt som att vi har gemenskapens medhåll i att sätta igång återlanseringen! Om det är någon som har input på parametrar, eller vill vara värdar, får man väldigt gärna skriva upp sig på Fikarummets sida för värdar (här) eller svara här! Om gemenskapen samtidigt ville fundera över hur man välkomnar nya användare (vilket inte Wikimedia Sverige gör) så skulle jag heja på det ivrigt! :) Eric Luth (WMSE) (diskussion) 28 september 2016 kl. 19.06 (CEST)

Alternativa böjningar?[redigera wikitext]

Hej, normalt sätt brukar jag hålla mig till lite äldre varianter när jag skriver uppsatser på Universitet, och använder samma språk här på Wikipedia. Dock har jag märkt att jag blivit rättad här. Hur fungerar det med former som finnes istället för finns, och t.ex. drives/drivs, lades/las/, sade/sa, tag/ta, sådant/sånd, någon/nån och skall/ska osv? Hur skall jag förhålla mig till det? Vilka varianter rekommenderas här på Wikipedia? - EagleswordTW (diskussion) 19 september 2016 kl. 18.31 (CEST)

Kolla SAOL. Om någon form är vardaglig eller ålderdomlig rekommenderas den andra. --افيراتير (diskussion) 19 september 2016 kl. 18.51 (CEST)
Av dina exempel är det bara finnes och drives som ger en ålderdomlig/formell prägel. Övriga exempel är bara korrekt språk och om någon rättar sådant är denne fel ute. /Ascilto (diskussion) 19 september 2016 kl. 18.56 (CEST)
Jag instämmer helt med Ascilto. I ett par fall är snarare alternativet vardagligt och bör rättas. Det är viktigt att varje artikel har en någorlunda enhetlig stilnivå. Tostarpadius (diskussion) 19 september 2016 kl. 20.34 (CEST)
Som sagt, kolla SAOL. Ibland finns flera likvärdiga skrivsätt. Ska och skall är exempel på det. Den enda gången sådana ord ska "rättas" är när man vill uppnå konsekvens i en och samma artikel. /NH 19 september 2016 kl. 20.37 (CEST)
Generellt kan man säga att språket i en del äldre artiklar är väl informellt, men att det skett en förbättring de senaste åren genom en anpassning till vad som passar i ett uppslagsverk. Tostarpadius (diskussion) 19 september 2016 kl. 20.42 (CEST)
Tackar för alla svar, enligt SAOL kan formen finnes också används, står endast även, och då fortsätter jag med det. Visst är det av ålderdomlig karaktär, men tycker ändå det passar bättre till dessa ändamål. EagleswordTW (diskussion) 19 september 2016 kl. 22.30 (CEST)
Kolla förordet till SAOL, där står det lite om stilnivåer och vad som rekommenderas. Om det står även är det normalt den första formen som de rekommenderar (står det "saxisk äv. sachsisk" är "saxisk" förstahandsvalet). Om det står eller mellan två former är de helt likvärdiga. Så i fallet "finnes" rekommenderar de i första hand formen "finns". Marfuas (diskussion) 20 september 2016 kl. 09.08 (CEST)

Wikispeech[redigera wikitext]

Hej gott folk,

Ett kul projekt som är på gång är Wikispeech. Det är en talsyntes för Wikipedia som Wikimedia Sverige håller på att utveckla tillsammans med KTH och Södermalms Talteknologiservice (STTS). Den kommer att vara användbar för alla som av någon orsak har svårt att läsa eller som lär sig bättre genom att lyssna.

Wikispeech är självklart fritt licensierad och kommer att vara skalbar till alla Wikipedias språkversioner. Vi börjar dock med att bygga en Betaversion för svenska, engelska och arabiska. Genom att alla kan hjälpa till att utveckla uttalet av olika ord hoppas vi att det med tiden ska bli en riktigt trevlig upplevelse att lyssna på en artikel.

Arbetet med att få upp grunden rullar på bra och om du är intresserade av att vara med och testa talsyntesen om några månader när den första prototypen är uppe så får du gärna skriva upp dig här på mediawiki.org.

Vänligen,

John Andersson (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 22.43 (CEST)

Skumt innehåll på Portal:Huvudsida[redigera wikitext]

Hejsan. Ser en mening inunder den utvalda artikeln just nu, om Egbert av Wessex, som lyder "Det gick även rykten om att han var homosexuell". Texten är "inramad" såsom när man gör ett mellansteg innan skriven mening; försökte se om det varit en klotterredigering i artikeln, men hittar ingenting (och jag är en i majoriteten som ej har behörighet att redigera Huvudsidan). Någon som har möjlighet att kolla upp detta mysterium? /Mvh Vostok (disk.) 20 september 2016 kl. 00.31 (CEST)

Fixat Fixat! Någon hade klottrat i Wikipedia:Utvald artikel/Egbert av Wessex. Disembodied Soul (diskussion) 20 september 2016 kl. 00.36 (CEST)
Och även om det blir fixat kan det dröja lite innan sidan får rätt utseende. Pröva att rensa cachen i så fall.//Hannibal (diskussion) 20 september 2016 kl. 00.37 (CEST)
Tackar! SMirC-smile.svg Kände inte till denna länkning, efter mina 8½ år här...! :P Vostok (disk.) 20 september 2016 kl. 00.39 (CEST)

Interwikilänk diskustävling[redigera wikitext]

Diskuskastning för damer i friidrott vid olympiska sommarspelen 2004 finns en länk till den engelska sidan för spjuttävlingen i samma mästerskap. Jag blir inte klok på hur jag kan rätta detta. Kan någon hjälpa? Marima (diskussion) 20 september 2016 kl. 14.10 (CEST)

Fixat! Sist i artikeln fanns en felaktig interwikilänk, som prioriterades före ordinarie wikidatalänkning. JohanahoJ (diskussion) 20 september 2016 kl. 14.17 (CEST)

Öppna data och offentligkonst.se[redigera wikitext]

Under hösten kommer jag, inom projekt offentlig konst 2016, åka runt för att träffa en lång rad olika kommuner om öppna data. Statskontorets genomgång av kommunernas kunskap om öppna data, och vad lagen kräver i frågan, visar att det behövs ett ordentligt kompetenslyft. När vi har kontaktat kommunerna har många aviserat att en av de stora knäckfrågorna, givet att kommuner har begränsade resurser och måste prioritera, är vilken data som ska prioriteras i arbetet med öppna data.

För att ha ett bättre underlag, och veta vad Wikipedia som gemenskap och Wikimedia Sverige som organisation ska lyfta extra, skulle vi gärna ta emot inspel från Wikipediagemenskapen! På föreningens wiki finns en tabell ("Informationstyp") där vi försöker samla så mycket inspel som möjligt. Vi skulle vara väldigt tacksamma för om de av er som har input skulle vilja fylla i den!

Vidare är Wikimedia Sveriges förmåga, givet att vi inte är så många och stationerade i Stockholm, att nå ut överallt begränsad. Därför är vårt mål att rekrytera öppna data-ambassadörer som kan hjälpa oss att trycka på i era hemkommuner. Om du är intresserad av att bli en ambassadör för öppna data får du gärna läsa mer på föreningswikin, höra av dig om du har frågor och sedan skriva upp dig!

Vill du att Wikimedia Sverige kommer till din kommun och träffar representanter där? Har du till och med kontakter och koll på vem man skulle kunna träffa? Hör väldigt gärna av dig till föreningen, förslagsvis mig eller Eric Luth (WMSE)!

/Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 20 september 2016 kl. 14.41 (CEST)

Listor över kända personer från olika geografiska platser[redigera wikitext]

Sådana ersätts alltmer av kategorier och stryks från ortsartiklarna. Detta har diskuterats ett antal gånger med resultatet att listorna är överflödiga och t.o.m. en styggelse. Men i landskapsartiklarna finns fortfarande lååånga sådana listor. Där är de ännu mer malplacerade och blir väldigt vidlyftiga och oprecisa. De har knappast något läsvärde över huvud taget. Jag anser att de bör strykas, men har fått mothugg av Användare:Pontuz. /Ascilto (diskussion) 21 september 2016 kl. 17.29 (CEST)

De diskussionerna har gått mig förbi. Jag tycker listorna är intressanta. Kan vi inte nöja oss med att lägga namnlistorna längst ner i artiklarna? Kategorierna ligger på sockennivå och är därmed uppdelade på hur många kategorier som helst./Pontuz (diskussion) 21 september 2016 kl. 17.38 (CEST)
De diskussionerna har också jag missat (länk?). Jag tycker också sådan information ger mervärde i ortsartiklar. --افيراتير (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.02 (CEST)
I de tidigare diskussionerna fanns det stöd att behålla dem när listan är relativt kort, dvs för en avgränsad geografisk enhet, som de flesta socknar, och många orter. Redan för större tätorter är det många (men inte alla) som tycker det är en styggelse. Jag har i de fallen i flera fall förts ut dess till en lista utanför själva tätortsartikeln så fakta i den i drunknar i denna typ av lista. Andra har jag set radera sådan större listor och det är också ett problem hur nära deras relation till roten är. Landskap ser jag som helt oformligt stor och att listor i de fallet inte ger mervärde alls. Så jag ger starkt stöd till de raderingar Ascilto påbörjat.Yger (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.12 (CEST)

Hur skall urvalet ske? Genom att den som redigerar ettrigast bestämmer? Eller skall vi bara ha listor om en trovärdig källa publicerat en lista över de mest kända personerna från orten? - Tournesol (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.13 (CEST)

Senast en liknande diskussion fördes var nu i september [2]. /Ascilto (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.19 (CEST)
Den länken gällde ju kategorisering och inte listor? Angående listor: Tror det finns få källbelagda listor som inte är gamla eller med visst bias (till exempel mest författare eller konstnärer eller vetenskapsmän eller annat). Därför tror jag listor med enbart personer som har artiklar och inte för långa är oproblematiskt. Det hade varit bra om man hade kunnat få nån lista med snällare urval ju mindre entitet det handlar om. Så för landskap måste man vara jättekänd, för kommun ganska känd, för småort ha artikel. Gränserna för kändhet borde då bero på hur många kända som finns. Om detta fungerar tror jag inte på att skapa regelverk. Blir listorna långa och en rensning bli ifrågasatt kan man kanske kompromissa men jag har inte sett sådana diskussioner än. --افيراتير (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.22 (CEST)
Rent principiellt ligger det mycket i dit resonemang, men i praktiken fungerar detta bara för de minsta områdena. Att Andreas Randel kommer från och tagit sitt namn från födelsesocken Ramdala socken tycker jag är klart värt nämna i sockenartiklen (och någon annan person med artikel lär heller inte finnas därifrån). OCh disksioner om detta är mycket vanliga, många gånger om året i olika artiklar dyker frågan upp. Yger (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.30 (CEST)
(Redigeringskonflikt) När det gäller var personer är födda har vi oftast bra källor. När det gäller var personer är uppvuxna har vi sällan bra källor om det inte gäller gediget kartlagda personer som August Strindberg eller Marcus Wallenberg. Var en person är uppvuxen eller har gått i skolan är mer relevant än var personen är född, det har format personen mer och har betydelse för t.ex. romaner med självbiografiskt stoff. I vilket landskap en person är född har i princip inget som helst att göra med den verksamhet som gjort personen känd och värd en artikel. Listorna är helt enkelt irrelevanta i förhållande till varför en person har en artikel. Exempel på motsatsen emotses tacksamt. /Ascilto (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.34 (CEST)
De diskussioner jag har sett har det varit stark IK kring så de bortser jag ifrån. Listorna är relevanta för mig som vill få information om landskapen, bland annat då vilka jag kan känna till som är därifrån. Att jag har som krav att personen ska ha artikel är pga verifierbarhet och att det är en enkel regel för att stävja klotter. --افيراتير (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.54 (CEST)
Om man fortsätter Averates resonemang och kräver en starkare koppling än bara vara född i landskapet, så tänker jag för Småland tex på Nils Dacke, "smålänningarna härförare", Linné, som är den som ligger bakom landskapsblomman, och Vilhelm Moberg som skapat litteratur unika för Smålandsmiljön. Men om man börjar så så blir det lätt att ytterligare 10-20 slinker med och då blir listan löslig.Yger (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.56 (CEST)
Man kanske kan börja med att fundera över grovt hur många personer det är rimligt att lista t ex i artikeln Skåne. Är det 10 personer, 100 personer eller kanske 1000? Det skulle säga något om nivån på kriterierna man måste ta till. (Om man alls ska ha kriterier – det är ju också möjligt att tänka sig ett ganska slumpartat urval så att de som råkar bli inlagda får stå där tills någon annan byter ut dem.) /NH 21 september 2016 kl. 20.40 (CEST)
Det finns fler smålänningar: Astrid Lindgren, Linnéa Andrén och Karl Williams bland andra. Tostarpadius (diskussion) 21 september 2016 kl. 21.08 (CEST)
En grov uppskattning ger att vi har mellan 3 och 6000 artiklar om personer med anknytning till Småland. De flesta av dessa associeras mer till en ort/socken i Småland än hela landskapet, och passar betydligt bättre in i en "underartikel" (om de alls skall omtalas). Enda anledningen jag kan se det relevant med ett omnämnande är att personen är signifikativ för landskapet, som Linné som med Linnea är kopplad till landskapsblomman. Men hur avgränsa etc leder lätt till tunga diskussioner: Därför anser jag själva begreppet lista bör undvikas utan att det bara bör omnämnas personer i någon form av löptext där man kan beskriva kopplingen.Yger (diskussion) 21 september 2016 kl. 21.21 (CEST)
Det blir lätt att man lägger in sitt eget synsätt i urvalet. Bland Tostarpadius' namn känner jag som smålänning bara det första till namnet. Jag saknar Lina Sandell i listan, men det troligen för att min egen släkt har haft kopplingar till henne. Jag saknar även Josef Högstedt som reciterats av personer runt mig till min leda. Sedan kan man fråga sig om inte Astrid Lindgrens gärning för Stockholms skärgård inte fått större genomslag än det hon gjort för Småland?
Sedan finns det förstås "lokala superkändisar". Här i trakten så har man byggt upp minnesmonument på alla möjliga märkliga ställen som har minsta möjliga koppling till Pelle Molin, hur vag kopplingen mellan platsen och personen än är. Wikipedia är alltså inte den första till att sprida ut kändisskapet på många märkliga platser.
-- 78.73.94.165 22 september 2016 kl. 07.42 (CEST)
En person som är starkt förknippad med Småland är Esaias Tegnér, men han var inte smålänning. De som verkat i Småland är mer relevanta att räkna upp än de som bara är födda där. Dock tycker även jag att personer på nivån Ingvar Kamprad, Astrid Lindgren och Nils Dacke förtjänar att nämnas. Men vem gör gränsdragningen? /Ascilto (diskussion) 22 september 2016 kl. 08.05 (CEST)
En person som är starkt förknippad med ett landskap borde antingen redan nämnas i texten (Nils Dacke står t.ex. redan med i stycket om Smålands historia), eller möjligen kunna läggas in som "Se även". Vill man kan man även lägga in den motsvarande kategorin under "Se även".
andejons (diskussion) 24 september 2016 kl. 22.06 (CEST)

Uppladdning video, hur få det fungera?[redigera wikitext]

Jag har en video på ca 166 mb som jag inte kunde ladda upp med Commonist. Vet någon hur jag laddar upp video? Uppladdningen gick fel, gissningsvis för att jag inte får ladda upp så stora filer. Hur tar man i så fall bort den begränsningen? Senare kommer video i kanske storleken 1 GB, klarar wikimedia sådana filer? OBS att videon redan Är i Webm så den ska inte konverteras, för det minskar kvaliteten. Enkelt bra verktyg är det som gäller, så att man kan sätta alla copyright och categories, och ladda upp flera filer på en och samma gång. Standard uppladdnngs sidan för nya användare vill jag nog inte använda. --Janwikifoto (diskussion) 22 september 2016 kl. 23.41 (CEST)

Gränsen går vid 100 MB. Men det finns sätt att kringgå den. Se c:Help:Server-side upload. -- 78.73.94.165 23 september 2016 kl. 08.22 (CEST)
Ja det står max 100 mb på https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Upload&uploadformstyle=basic men den har ju Mall:Information template. Någon har sagt att https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard (nya versionen) har en högre gräns än 100 mb. Vet någon säkert om det stämmer, och vad är gränsen då? Jag kör mobil-data, och att kasta bort 500 mb på attt "testa" kostar tid och pengar. Jag har redan kastat bort 100 mb (kastat eftersom det inte fungerade). Jag vill inte gå till långa-arbetet att skapa en hårddisk och posta med DHL till USA... --Janwikifoto (diskussion) 23 september 2016 kl. 13.03 (CEST)
Jag gjorde en ful-lösning - klippte hårt, och drog ned till 854x480 storlek. Då hamnade man på ca 66 mb, som gick att ladda upp med commonist. Jag la in videon i artikeln https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksm%C3%B6tets_%C3%B6ppnande#.C3.96ppningsceremonin - kolla gärna och tyck till om ljud och storlek. Tanken var dock att kunna ladda upp 1280x720 åtminstone, och dessutom med talmannes presentation och fanfarer efteråt. För att inte tala om statsminsiterns tal 37 minuter... som blir många hunda mega byte. Man kan ju klippa till delar - men vem orkar egentligen sittta o titta på delar? Alternativt kan jag skapa något eget youtube-konto, och ladda upp dit, och länka till wikipedia... Men inget av det är ju bra. --Janwikifoto (diskussion) 23 september 2016 kl. 13.50 (CEST)
På commons står "Transcode status", och Encode-ok - vad betyder det? Har filen re-encodats, trots att den är i webm? I så fall är det ju onödigt att skapa webm, då kan jag ju göra mp4 som är snålare. Plus att man förlorar kvalitet vid varje re-encoding. --Janwikifoto (diskussion) 23 september 2016 kl. 13.54 (CEST)
Här står det att max storlek for upload wizard är 4 GB ( och en del annat som kanske är av intresse). Även här står lite som kanske är till hjälp. DavidIvar (diskussion) 23 september 2016 kl. 14.49 (CEST)
Filen re-encodas i flera olika mindre storlekar för att snabbare kunna visa videon i thumbnails, mobiler m.m. Ursprungsfilen finns alltid kvar. Kolla längst ned på filsidan för en uppladdad video så ser du vilka versioner som finns tillgängliga. Ainali diskussionbidrag 23 september 2016 kl. 15.35 (CEST)
Mitt tips är att använda toollabs:videoconvert, då kan du enkelt ladda upp 2 GB stora filer. Ainali diskussionbidrag 23 september 2016 kl. 14.41 (CEST)
Eller vänta, du hade den i webm redan, då ska Uploadwizard fungera för upp till 2 GB stora filer~utan att du behöver göra något speciellt. Vad fick du för felmeddelande på din uppladdning? Ainali diskussionbidrag 23 september 2016 kl. 14.43 (CEST)
Här t.ex. en webm på 453 MB och här en ogv på över 700 MB jag laddade upp med UploadWizard. Ainali diskussionbidrag 23 september 2016 kl. 14.53 (CEST)
Meddelandet "Encode-ok" betyder troligen att enkodningen var okej och att filen inte behövde kodas om. /ℇsquilo 23 september 2016 kl. 15.49 (CEST)
Nu finns en 1080p version, som ska vara komplett. Jag byttet till den versionen i artikeln "Riksmötets öppnande". 114 mb uppladdat. Vore intressant att veta synpunkter på kvaliteten. Ljudet är så-så, men det var kanske 100 meter bort. För det avståndet är det nog bra ljud. --Janwikifoto (diskussion) 24 september 2016 kl. 22.53 (CEST)

Länkar till SAOB[redigera wikitext]

SAOB finns sedan en tid i en ny och bättre webbversion. Rätt länk dit får man enklast om man använder {{SAOB}}. Tyvärr finns det över tusen artiklar (och diskussionssidor) som inte använder mallen, utan länkar direkt till den gamla sajten, och tyvärr inte på något enhetligt sätt, utan med allsköns källmallar. Det blir ett manuellt arbete att gå igenom länkarna och införa rätt mall. Man hittar länkarna via Special:Länksökning/http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. Alla får hjälpa till i mån av tid och lust. --LA2 (diskussion) 25 september 2016 kl. 18.44 (CEST)

Tack för påpekandet. Jag är en av försyndarna och visste inte ens att mallen fanns. Nu ska det blir bättring. /Elzo 90 (diskussion) 26 september 2016 kl. 15.22 (CEST)
Skulle man kunna lägga mallen i "verktygslådan" under redigeringsfönstret för att underlätta något? Kitayama (diskussion) 26 september 2016 kl. 17.29 (CEST)

Veckans tävling - Finland[redigera wikitext]

En liten notis om att denna veckan handlar veckans tävling om Finland. Välkommen att deltaga!--Historiker (diskussion) 26 september 2016 kl. 18.56 (CEST)

Användare[redigera wikitext]

Har sett att artiklar skapade av nykomlingar ibland flyttas (nu senast "Johanna Hallin"). Anser inte att detta är OK eftersom de kan bli liggande länge om användaren slutar bidra och vi går miste om artiklar. På engelska flyttas de i stället till något som heter "draft" så att vem som helst kan redigera. Anser att alla sådana (även de som redan skapats och ligger under användare:) bör flyttas till något liknande "draft" (så länge de inte skapats som "användare:" av samma användare). J 1982 (diskussion) 28 september 2016 kl. 23.16 (CEST)