Wikipedia:Bybrunnen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kontakta Wikipedia
Frågor

Bildfrågor · Faktafrågor · Fikarummet · Persondatafrågor · Vanliga frågor · Wikidatafrågor · Wikipediafrågor · Översättningsfrågor

Kontakt

Anmäl ett fel · Bybrunnen · Faddrar · IRC · Kontakt · Pressfrågor · Wikipedia i media · Wikiträffar

      Genväg WP:BB
Bluegradient1.svg
Bybrunnen
Svenskspråkiga Wikipedias övergripande diskussionssida
Well-wikipedia2.svg

Välkommen till Bybrunnen! Här förs diskussioner om Wikipedia som angår de flesta av användarna, till exempel om funktioner eller riktlinjer.

Automatiskt postade meddelanden ("massmeddelanden") läggs på Wikipedia:Bybrunnen/Massmeddelanden.

Welcome to the Swedish equivalent of the Village Pump. Feel free to write in English. Note: Automatically posted messages and mass messages should go to Wikipedia:Bybrunnen/Massmeddelanden.

För att begära åtgärder för användare, artiklar eller andra sidor är det oftast lämpligare att gå via Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Bybrunnen arkiveras automatiskt av en robot efter 14 dygn. Samtliga arkiv hittar du här: Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv


Användandet av externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Flyttat till Wikipediadiskussion:Externa länkar. Tostarpadius (diskussion) 20 november 2022 kl. 07.17 (CET)Svara[svara]

Stubbar och andra åtgärder[redigera | redigera wikitext]

Jag fortsätter mitt avstubba artiklar-projekt. Har fått ner det så att alla stubbar är mindre än 3 Kb. Stötte dock på lite patrull nu, med konstruktiv kritik av @FranzGall, som även @Tostarpadius (tror jag det var) tog upp vid 2015 års diskussion om detta (Se länk från min projektsida). Här behöver jag och Franz lite hjälp. Här på Franz diskussionssida diskuterar vi vad man skall göra med en artikel som har mycket fakta historiskt fram till början av 1900-talet, men sedan saknas resten.- Det är ju ingen stubb, då den har mycket information, men vilken åtgärdsmall skall man lägga in då? Tostarpadius tog upp något liknande exempel med Ugglan-skapade artiklar: När Ugglan skrevs så levde personen, men kanske det den är mest berömd för nu inte blivit gjort då. Biografin tar då bara upp fram tills det bandet skrevs och resten saknas och blir då ett tomt blad. De är ju inga stubbar. Avsnittet är inte ett stubbavsnitt, då det saknas helt (och stubbavsnitt med håller på att tas bort). Uppdatera, som ersatts med inaktuell är ju inte rätt åtgärdsmall, då det inte finns inaktuella uppgifter utan att det saknas. Har ni tips på mallar mm? MVH Adville (diskussion) 9 november 2022 kl. 15.34 (CET)Svara[svara]

Kanske en ny mall motsvarande Template:Missing information, t.ex. här: Mall:Ofullständig (för tillfället en ej använd omdirigering till Mall:Ofullständig lista). Den kan nya mallen kan t.ex. baseras på Mall:Inaktuell, så att den kan användas för både avsnitt och hela artiklar. Förbätterlig (diskussion) 9 november 2022 kl. 16.26 (CET)Svara[svara]
Det är många diskussioner att läsa och det har jag ännu inte gjort. I den diskussion Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv_2021-02#Stubbar som jag var medveten om och deltog i uppfattade jag inte att det fanns konsensus för att fullständigt avskaffa stubbmallarna. Slutklämmen från mitt inlägg den 28 januari 2021 sammanfattar fortfarande min ståndpunkt: "Jag tycker vi ska rensa bland stubbmallarna men vi ska inte avskaffa dem." Plumbum208 (diskussion) 9 november 2022 kl. 17.12 (CET)Svara[svara]
Okej, jag har bara blivit upplyst om att stubbarna är på väg att avskaffas. Jag tycker att det är en bra idé eftersom de (i majoriteten av alla fall jag rensat bort) bara används istället för åtgärdsmallar, oftast källmallar. Det verkar som om stubbegreppet/stubbmallarna har gjort att somliga artiklars ringa textmängd ses som det främsta problemet, när detta sällan är fallet. Dessutom undrar jag om stubbmallning har haft någon märkbar effekt.
Att använda och eventuellt införa fler åtgärdsmallar blir tydligare och mer ändamålsenligt, för både läsare och användare. Förbätterlig (diskussion) 9 november 2022 kl. 17.47 (CET)Svara[svara]
Det ser bra ut med "Template:Missing information" – gärna en sådan på svenska! Det är då bra att man i den mallen kan förtydliga vad som saknas, plus att man kan låta den åsyfta en hel artikel eller bara ett avsnitt.
Jag förstår att stubbmallarna har används felaktigt (d.v.s. för ofta) och att de är ett trubbigt sätt att markera att en artikel inte är komplett. Därför vore det bra med en svensk motsvarighet till ”Template:Missing information”. En del av de artiklar som har haft stubbmall har haft det av ett mycket gott skäl (som i fallet Kungliga Arméförvaltningen) och jag tycker att det är viktigt att dessa artiklar då i stället får en åtgärdsmall. FranzGall (diskussion) 9 november 2022 kl. 18.11 (CET)Svara[svara]
Det går kanske att använda Mall:Föråldrad. Thoasp (diskussion) 9 november 2022 kl. 18.29 (CET)Svara[svara]
Eller varför inte kalla det en uppdatering? Tostarpadius (diskussion) 9 november 2022 kl. 18.45 (CET)Svara[svara]
Absolut, Föråldrad-mallen kan säkert komma till användning ibland, t.ex. vad gäller texter tagna från Ugglan och som inte uppdaterats. Men det räcker inte med den.
Bara för ordningens skull vill jag påpeka att Advilles beskrivning av problemet med Kungliga Arméförvaltningen inte stämmer riktigt. Det enda den artikeln har mycket fakta om är vad som hände efter myndighetens nedläggning. Själva myndigheten finns några spridda ord om plockade från olika källor och avseende olika tider. Så det är inget Ugglan-problem i det här fallet. FranzGall (diskussion) 9 november 2022 kl. 18.56 (CET)Svara[svara]
@ Tostarpadius: "Mall:Uppdatering", som vidarebefordras till "Mall:Inaktuell", gäller ju artiklar som handlar om pågående skeden (t.ex. biografier över nu levande personer eller statistik i olika sammanhang), men det är inte det som det handlar om här. Det handlar om artiklar som aldrig har varit kompletta. FranzGall (diskussion) 9 november 2022 kl. 18.56 (CET)Svara[svara]
Mallen {{Inaktuell}}/{{Uppdatering}} kan användas även för artiklar om avlidna personer där det är något som behöver kompletteras med. Det är bra om det finns en tydlig "motivering" så det framgår för andra än den som lagt in mallen vad det är som behöver åtgärdas, antingen direkt i mallanropet eller på artikeldiskussionssidan.
-- Larske (diskussion) 9 november 2022 kl. 19.32 (CET)Svara[svara]
Det finns artiklar som blivit mer fullständiga med hjälp av Ugglan också. Det har funnits och finns kanske fortfarande påbörjade översättningar från enwp som enbart fått med de första åren i en persons liv. Det som verkligen är intressant har saknats. När de har kompletterats har de fortfarande ofta varit onödigt detaljerade vad gäller ungdomen och början av karriären. Tostarpadius (diskussion) 9 november 2022 kl. 19.45 (CET)Svara[svara]
Vad gäller detta med vad man måste gissa krävs det bara en snabb blick på artiklarna för att se att den som handlar om Nygren-Kloster egentligen avslutas 1926 (han dog 1954) och den om Smith 2008 (han dog 2021). Tostarpadius (diskussion) 9 november 2022 kl. 19.48 (CET)Svara[svara]
Jag förespråkar införande av en ny mall motsvarande Template:Missing information. Alla andra förslag som har diskuterats hittills har begränsningar. Just formuleringen "Missing information" är öppen till sin natur och inbjuder till att förklara just vad som saknas. FranzGall (diskussion) 9 november 2022 kl. 20.02 (CET)Svara[svara]
Just att den är så öppen till sin natur gör mig ytterst tveksam. Det saknas alltid information i en artikel eftersom vi alltid presenterar ett urval av fakta. Med en så öppen mall kan det bli ett oerhört godtycke. Den som vill ha med irrelevanta barn kan lägga in att de saknas et cetera. Tostarpadius (diskussion) 9 november 2022 kl. 20.08 (CET)Svara[svara]
Motivering kan (bör, enligt mitt tycke) vara en obligatorisk parameter. Förbätterlig (diskussion) 9 november 2022 kl. 20.56 (CET)Svara[svara]
@Tostarpadius Det handlar inte om urval av fakta med hänsyn till relevans, utan det handlar om huruvida ett ämne redovisas så fullständigt som vanligt sunt förnuft fordrar. Om vi till exempel har en myndighet som existerade åren 1865–1954 så torde det vara lämpligt att berätta vad den myndigheten hade för verksamhet, organisation och personal fortlöpande under hela den perioden. Om artikeln bara redovisar brottstycken av detta så behövs en mall för att förklara vad som saknas.
De som vill ha med irrelevant information kan väl själva lägga in den och så kan vi andra ta bort den. FranzGall (diskussion) 9 november 2022 kl. 21.05 (CET)Svara[svara]
Ja, om mallen kan avlägsnas om motiveringen är orimlig kan jag stödja den. Tostarpadius (diskussion) 9 november 2022 kl. 21.41 (CET)Svara[svara]
Jag tycker @FranzGalls förslag är bra, att vi inför en mall där det är uppenbart att stora delar av ex en biografi saknas. Mallen måste alltid, som @Förbätterlig skriver, ha en motivering vilka delar som saknas. Det vill säga: Man skall inte slentrianmässigt kunna sätta in den och hoppas någon gör något åt den, utan alla måste kunna läsa sig till vad problemet är och se när det är löst så att det inte blir åtgärdsmallar som ingen vet när de är fixade.
Saknar mallen motivering skall den avlägsnas då det är insättarens ansvar att motivera varför den är där. Detta skulle göra att artiklar som mallats med stubb, eller stubbavsnitt, där problemet inte framgår lätt kan ommallas till en mer specifik och lättförståelig mall för att kunna åtgärdas och avlägsnas.
Innan en sådan mall införs skulle dock fler behöva yttra sig om de är positiva till det så att vi kan få ett Bybrunnenkonsensus på det. Förslagsvis under en ny rubrik. MVH Adville (diskussion) 10 november 2022 kl. 09.38 (CET)Svara[svara]
Jag ser en sådan mall som värdefull. Jag stöter ganska ofta på artiklar med historieanknytning som är ambitiöst påbörjade från första tid och sedan slutar "mitt i" fastän landet - företeelsen - personen har en mycket längre historia än så. I brist på annan mall så har jag ibland använt OVIKT med kommentar, men det skulle vara smidigare om det fanns en speciell mall för detta ändamål. Chandra Varena (diskussion) 10 november 2022 kl. 09.54 (CET)Svara[svara]

Förslag att införa en åtgärdsmall "Information saknas"[redigera | redigera wikitext]

Avsnittet har flyttats till Malldiskussion:Information saknas. Tostarpadius (diskussion) 21 november 2022 kl. 15.10 (CET)Svara[svara]

Summering[redigera | redigera wikitext]

Möjligheten att skriva in sig ovan har legat öppen över en vecka. Femton användare, samtliga väletablerade i gemenskapen, de flesta med mångårig erfarenhet av arbetet här, stöder införandet, endast två, även de gamla i gården, har uttalat sig emot. Det torde därför stå utom rimligt tvivel att det råder konsensus, i den mening vi använder ordet här på Wikipedia, för att den skapas. Detta innebär dock inte att detta sker automatiskt utan det krävs att någon effektuerar beslutet. Själv har jag inte för avsikt att göra det. Tostarpadius (diskussion) 18 november 2022 kl. 07.33 (CET)Svara[svara]

 Delvis utfört: {{Information saknas}}.
Mallen och dokumentationen bör kontrolleras av fler användare. Till exempel ska parametern motivering vara obligatiorisk. Förbätterlig (diskussion) 20 november 2022 kl. 19.40 (CET)Svara[svara]

Mello 2023[redigera | redigera wikitext]

Cornelia Jakobs - Melodifestivalen 2022, deltävling 1, fredagen 144. Många bilder blir det!

Hösten swishar förbi i högsta hastighet, och det betyder att det snart är dags för nästa melodifestival. Det som föregår själva melodifestivalen är att hitta fotografer och att söka ackreditering innan ansökningstiden går ut i början av januari, och då det brukar kräva sin tid är det hög tid nu. Således letar jag intresserade till deltävlingar, semifinal och final under februari och början av mars.

Orter och datum är:

Tidsåtgången brukar vara torsdag-söndag respektive vecka för att hinna med repetitioner, presskonferenser, mingel, spontanbilder, korta intervjuer, uppladdning och att dessutom ha roligt och hinna andas under tiden.

Lokala förmågor uppskattas alltid då det spar stöd till gemenskaps-budgeten till annat, men möjlighet finns till bidrag för resor och boende för utsocknes fotografer också. Kamerautrustning finns att låna i teknikpoolen så det inte ska vara en begränsande faktor heller.

Intresserade, både nya och återkommande, får gärna flagga här under eller kontakta mig på annat sätt. Nyfikna som undrar om tidsåtgång eller arbetsinsats kan läsa berättelser från tidigare fotografer på WMSE-bloggen eller fråga de som laddat upp bilder, till exempel Josve05a, Arkland, Tarnic66 eller Abbedabb.

/Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 17 november 2022 kl. 16.40 (CET)Svara[svara]

Projektsida för Melodifestivalen 2023 skapad, och intresserade fotografer får gärna lägga till sig där. /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 18 november 2022 kl. 16.05 (CET)Svara[svara]
Fotografer uppskrivna för Göteborg, Lidköping, Linköping och finalen i Stockholm, men det saknas fortfarande för Malmö 25 februari och semifinalen i Örnsköldsvik 4 mars. Någon/några som är intresserade? /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 28 november 2022 kl. 09.45 (CET)Svara[svara]

Enfrågeanvändare med intressekonflikt?[redigera | redigera wikitext]

Finns det någon tidigare diskussion kring hur enfrågeanvändare med intressekonflikt ska hanteras? Tänker i nuläget på diskussionerna kring artikeln vaken.se som raderats och artikelskaparen där som fortsätter argumentera trots tydlig intressekonflikt. Är egentligen bara nyfiken på vad gemenskapen sagt och tyckt i liknande frågor tidigare. Hypotes (diskussion) 17 november 2022 kl. 20.55 (CET)Svara[svara]

Låt oss hålla diskussionen till vad som sagts tidigare i liknande fall, så kan själva- Vaken-diskussionen bli KAW istället. Adville (diskussion) 17 november 2022 kl. 20.59 (CET)Svara[svara]
Det jag försöker är oftast att leda bort dem från enfrågesaken, för många börjar redigera när de upptäcker en sak som de anser är fel i ett ämne de verkligen (tror sig) ha kunskap i. Ibland fungerar de då de förstår vad intressekonflikt är, och de kan bli ett med gemenskapen. Om det inte fungerar och tjatet fortsätter (som i detta fallet) är det ofta blockering som gäller av artikeln de har IK i (som Yger gjorde nu med Sanningsrörelsen för användaren). Hjälper inte det utan diskussionerna ältas till leda överallt (som nu) med samma argument hela tiden utan att förstå vad vi skriver till svar så är det ofta blockering som gäller för användaren är inte här för att förbättra uppslagsverket utan för att få fram sin ståndpunkt. Beroende på hur länge det pågår kan det bli en snabb blockering, eller går det till KAW med lite diskussion där. MVH Adville (diskussion) 17 november 2022 kl. 21.04 (CET)Svara[svara]
Tack för svar. Intressant. Jag är imponerad över tålamodet ni som försöker ta diskussionen har. Hypotes (diskussion) 17 november 2022 kl. 21.40 (CET)Svara[svara]
@Hypotes, denna gången har jag inte haft tålamod. Jag har bara snabbkollat och sagt jag stödjer de andras beslut för att enfrågeanvändaren inte skall börja säga "men det är bara du som säger så"... nu är det fler som tittat och sagt sitt. De andra har tagit diskussionen. Jag har dock (delvis) diskvalificerat mig från att blockera honom på grun av detta då jag kan ses som en part i diskussionen. Ibland orkar man ta diskussionen, ibland gör man annat för man kanske har för mycket annat i huvudet. MVH Adville (diskussion) 17 november 2022 kl. 21.48 (CET)Svara[svara]
Se även Wikipedia:God_kommunikation#Att_kommunicera_med_"enfrågeanvändare"_och_"POV-pushare" Yger (diskussion) 18 november 2022 kl. 02.37 (CET)Svara[svara]
Jag kan ju tycka att det finns en viktig poäng att försöka ta den här typen av människor på allvar. Nu är kanske populariteten delvis på väg att avta, men under de senaste omkring 15 åren har klimatförnekare, platt jordare, antivaxare med mera, vanligen i teorier kombinerade med konspirationsteorier vuxit sig allt starkare. Jag menar att det är viktigt att ta teorierna på allvar och förklara varför de inte håller, snarare än avfärda dem som strunt. Kärnan av konspirationteoretiker kommer man inte åt. De i utkanten som inte förstår varför dessa tankar avfärdas kan man dock nå med information. Jag menar att wikipedia har en viktig roll i det informationsarbetet. Sedan måste vi ju fortfarande givetvis hålla på tydliga ramar i fråga om exempelvis relevans och källvärdering, jag tar egentligen inte ställning i det aktuella fallet. Men jag tycker fortfarande att det är något som är viktigt att inte glömma i sammanhanget, en blockerad användare och en raderad sida riskerar att spä på föreställningen om en "tystad sanning".FBQ (diskussion) 20 november 2022 kl. 11.34 (CET)Svara[svara]
Intressekonflikt är bara ett problem när/om författaren inte förstår och förmår att skilja på sina roller som intressent och saklig artikelproducent. I många fall fungerar det bra eftersom de flesta enfrågeanvändare med partsintressen är förstående och resonabla. Då är det inget problem. I detta fall tycks det dock som att användaren varken förstår/accepterar hur WP fungerar eller vilka krav som kan ställas på en artikel. Då finns det egentligen bara ett alternativ – tydlig och konsekvent argumentation och bestämt agerande. För övrigt anser jag att den etablerade och omdiskuterade webbplatsen Vaken.se borde vara ett relevant ämne. Men artikeln måste naturligtvis klara våra krav. Janders (diskussion) 20 november 2022 kl. 20.09 (CET)Svara[svara]

Let's make Vector 2022 the default skin[redigera | redigera wikitext]

Hello. We are the Wikimedia Foundation Web team. We would like to discuss with you about making the Vector 2022 skin the default on this wiki.

Vector 2022 is the modernized version of the currently default skin Vector legacy. We have been working on it for the past three years. Currently, it is the default on almost every Wikipedia and many sister projects (~300 wikis). This accounts for more than 1 billion page views per month. On average, 87% of active logged-in users of those wikis use Vector 2022.

It would become the default for all logged-out users, and also all logged-in users who currently use Vector legacy. Logged-in users can at any time switch to any other available skins, including the current version of Vector legacy, Timeless, and Monobook. No changes are expected for users of these skins.

About the skin[redigera | redigera wikitext]

Slides to our Wikimania 2022 presentation. You may also listen to the recording on YouTube (in English).

[Why is a change necessary] When the current default skin was created, it reflected the needs of the readers and editors as these were 13 years ago. Since then, new users have begun using the Internet and Wikimedia projects in different ways. The old Vector does not meet their needs.

[Objective] The objective for the Vector 2022 skin is to make the interface more welcoming and comfortable for readers and useful for advanced users. It introduces a series of changes that aim to improve problems new and existing readers and editors were having with the old skin. It draws inspiration from previous user requests, the Community Wishlist Surveys, and gadgets and scripts. The work helped our code follow the standards and improve all other skins. We reduced PHP code in the other available skins by 75%. The project has also focused on making it easier to support gadgets and use APIs.

[Changes in a nutshell] The skin introduces changes to the navigation and layout of the site. It adds persistent elements such as a sticky header and table of contents to make frequently-used actions easier to access. It also makes some changes to the overall styling of the page. The analysis of the data collected concluded that these changes improve readability and usability, and save time currently spent in scrolling, searching, and navigating – all of which can be interpreted to create an easier reading experience. The new skin does not remove any functionality currently available on the old Vector skin. On wikis with this skin as the default, there are no negative effects to page views, account creation, or edit rates.

[Try it out] We encourage you to try out the new skin by going to the appearance tab in your preferences and selecting Vector 2022 from the list of skins.

How can editors change and customize this skin?[redigera | redigera wikitext]

We make it possible to configure and personalize our changes. We are happy to work with volunteers with technical skills who would like to create new gadgets and user scripts. So far, many gadgets and user scripts have been built by community developers. These aspects include making the skin full width, turning off sticky elements, bringing back the old table of contents, and more. We encourage you to check out our repository for a list of currently available customizations and changes, or to add your own.

A summary of findings and results[redigera | redigera wikitext]

 • On average, 87% of logged-in users on our early adopter wikis (incl. French Wikipedia) continue to use the new skin once they try it.
 • The sticky header makes it easier to find tools that editors use often. It decreases scrolling to the top of the page by 16%.
 • The new table of contents makes it easier to navigate to different sections. Readers and editors jumped to different sections of the page 50% more than with the old table of contents.
 • The new search bar is easier to find and makes it easier to find the correct search result from the list. This increased the amount of searches started by 30% on the wikis we tested on.
 • The skin does not negatively affect page views, edit rates, or account creation. In fact, there is observational evidence of increases in page views and account creation across partner communities.

Our plan[redigera | redigera wikitext]

We are now ready to make the new skin the default here. We plan on making this change within the next three weeks. We will gladly answer your questions, concerns, or additional thoughts! We will also help you adjust things which Vector 2022 may not be compatible with, like gadgets. Check out our FAQ. You may find useful answers there.

Thank you! SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 17 november 2022 kl. 21.39 (CET)Svara[svara]

Hello SGrabarczuk (WMF), since this is a skin targeting readers, hiding important tools for editors under menus requiring extra clicks to use them (and even find them), can you please configure the roll-out so that it is only enabled by default for not logged-in users? Thanks. Ainali diskussionbidrag 18 november 2022 kl. 00.51 (CET)Svara[svara]
Hey @Ainali. Thanks, that's a good question. Unlike Wikiwand, our interface is not only/mainly for readers (or logged-out users), but for new and occasional users (both logged in and out) as well. Simply, it's designed to be the default for editors, too. Part of the reason is because it provides clear, intuitive entry points, and is a basis for other projects building like "paths for deeper involvement" (for instance, Newcomer homepage, but not only that one). It's been working since 2020 on several Wikipedias comparable to svwiki.
I know you're a very experienced Wiki[p/m]edian. As such, you probably are very intentional about your needs, and these probably are different from the basic/default usage. Our offer for this group is this:
 • If you prefer, you can keep whatever skin you're using. By setting up a global preference, you'll make sure you won't see the difference when Vector 2022 has become the default here.
 • You can also use existing gadgets (or create new ones) and make Vector 2022 more Vector legacy-like.
 • If you use keyboard shortcuts, I hope you'll be pleased to know that these work even is something is hidden. (For instance, you may collapse the sidebar and go to Recent changes by pressing Ctrl/Cmd+Shift+R.)
 • Also, soon, we'll move some links from the left menu to the right. This menu will be pin-able. Here's the latest prototype.
I hope this is helpful. SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 18 november 2022 kl. 07.13 (CET)Svara[svara]
@SGrabarczuk (WMF) Jag gillar uppdateringen av utseendet men tycker att skärmen blir alldeles för smal och dessutom så känns det onödigt att kollapsa användarmenyn längst upp till höger, så om man skulle kunna sträcka ut skrivytan hela vägen högerut (och vänsterut) och göra användarmenyn uppe i högra hörnet utfälld som standard skulle jag överväga att byta till det nya utseendet. Sabelöga (diskussion) 18 november 2022 kl. 15.31 (CET)Svara[svara]
Hello @Sabelöga. Thanks for the overall positive opinion.
 • The width - you may change it using Preferences. Earlier this week, we added a toggle extending the width. It's available both for logged-in and logged-out users. We'll be monitoring its usage. On Fandom wikis, only ~1% of logged-out users make use of a similar toggle. Honestly, we're wondering if, given this and our own data we'll have, it'd be feasible to maintain the toggle as a tool available for everyone. Anyway, gadgets for this were created many months ago and these will keep working no matter what.
 • Regarding the user menu, on the list of gadgets there's one created by my pal from plwiki, user:Nux, who has kept something similar to the old line of links. I think there's no easy way to undo this feature, and if you like, you may talk to Nux to refine his gadget.
SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 19 november 2022 kl. 04.49 (CET)Svara[svara]
@SGrabarczuk (WMF) Jag förstår. Dock så ogillar jag att längden nu inte går hela vägen vänsterut utan slutar ganska långt innan vänsterspalten. Detta ser fult ut och är en för stor förändring från det förra utseendet. Kanske bara är min dator, men varför blir viss text mycket större? Sabelöga (diskussion) 19 november 2022 kl. 16.18 (CET)Svara[svara]
@Sabelöga, could you maybe give links to screenshots? It'd be more clear for me what you're referring to. SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 21 november 2022 kl. 10.04 (CET)Svara[svara]
@SGrabarczuk (WMF) Här är några bilder på exempelvis textbitar som blir betydligt större i Vector 2022. Notera även att hela texten sträcker sig kortare ut till vänster än i gamla utseendet. Detta gillar jag inte och tycker det borde sträckas längre ut mot vänsterspalten om man bockar ur "Aktivera läget med begränsad bredd". Sabelöga (diskussion) 21 november 2022 kl. 21.08 (CET)Svara[svara]
Thank you @Sabelöga, I've shared that with my colleagues. I'm curious what they'd say. SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 23 november 2022 kl. 23.57 (CET)Svara[svara]
@SGrabarczuk (WMF) I don't think I'm the only one who's against Swedish Wikipedia using the new skin. French and Japanese Wikipedia use it, and it hampers them, for reasons already stated on mediawiki. It's like a mobile version of the site is forced at desktop computer users. And if you have to log in or go to a special page to turn the new skin off, then that's bad for all the non-users who don't like the new skin and don't want to be forced to make an account or try to do a command they don't understand how to do. One should not make the mistake of equating "modern" with "mobile". If you're a user who browse the mobile site, that's fine, but I think the current skin is the best fit for desktop computers, and many advanced as well as casual users browse the desktop site rather than the mobile site, so let's not make Vector 2022 the default skin. Grey ghost (diskussion) 25 november 2022 kl. 22.55 (CET)Svara[svara]
Hello @Grey ghost. Thanks for raising these issues. I think you're right, certainly there are more people who prefer the old layout. I don't want to persuade everyone about your preferences, only to make sure we have an understanding about our viewpoints:
 • We haven't seen any change in the statistics that would prove anything about Vector 2022 hampers French, Japanese, etc. (The skin does not negatively affect page views, edit rates, or account creation. In fact, there is observational evidence of increases in page views and account creation across partner communities.)
 • I'd be interested in hearing more why you think this looks like an interface for mobile devices. According to our designer, that feeling isn't correct, but I think there must be something that makes you think that.
  For example, the skin isn't designed for the largest screens, like 4K, more than for small screens (see our response in the FAQ).
  If this is about density, perhaps moving some links to the right side of the screen will make it look less mobile-like to you? We're going to make this change either in December or in early January. That menu will be configurable, you'll be able to add more links there.
 • Regarding the fourth sentence (And if you have to log in), yes, that's bad for some. What about the majority of users who benefit from the changes, though? In the last years, we've been forcing people to use something that is less intuitive or useful than the new skin. There certainly are people who dislike change in principle, or who dislike this change. Instead of not making improvement for everyone, we could think about doing something more for the "conservatives". Unfortunately, the options are limited. For example, for reasons going beyond the subject of skins, we can't make the opt-out link for logged-out users.
SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 29 november 2022 kl. 15.41 (CET)Svara[svara]
@SGrabarczuk (WMF) I think you should tell your designer that they cannot invalidate people's feelings like that. Even if the person stating it is a statistical outlier, it is gaslighting behavior to tell them what they feel is wrong. Ainali diskussionbidrag 30 november 2022 kl. 08.59 (CET)Svara[svara]
@Ainali, sorry, I wrote "not correct" to avoid misinterpretation, but apparently I failed. I didn't mean "wrong" as in gaslighting. I may truly feel and be positive that I've drunk enough water so far today while in fact not necessarily have I drunk enough for my body's needs. I hope I'm being more clear now. In this case, some people tell us "oh, this looks like mobile", and we say "at your first glance, it does, and also according to data, it isn't for mobile". So the discussion is about that person's impression and reasons why they (truly) think what they think. I can imagine different reasons but I'd prefer not to suggest anything :) SGrabarczuk (WMF) (diskussion) 30 november 2022 kl. 23.58 (CET)Svara[svara]
@SGrabarczuk (WMF) Yeah, what you said about density and width is what I meant here about mobile. Another thing that I and other users don't like is that we have click more times than necessary to get somewhere, e.g. click an extra time in the top-right corner to see contributions or click an extra time to see Wikidata links or even if an article has links to other languages. And you say there is no change in the statistics that would prove French and Japanese Wikipedia is hampered by the new look. But statistics aren't always representative of peoples' opinions, and on Mediawiki there are many users who write why the move to a new look was wrong. Maybe people in French and Japanese-speaking parts of the world liked the change, but that's not a guarantee that the reception would be similar in different regions of the world, e.g. users in Germany maybe wouldn't like the new look and a majority of users in Sweden wouldn't like the new look. Perhaps put up things to vote and tell users on their discussion pages that there's an election, same way I get voter messages on my English user page (if one doesn't get voter messages on Swedish Wikipedia, then change that so voter messages are sent out, then hold a vote). If there was such a vote, it would be a good idea to hold a vote again and tell more people, because I haven't heard anything of a vote for the new look. It feels like you're forcing the new look upon users, and a bit like the look is changed for the sake of change. And if logged-out users and non-contributors can't change back to the old look, and less than 10% of the people who use site log in (see the 1% rule), then that's another sign not to change to this new look. Grey ghost (diskussion) 2 december 2022 kl. 23.17 (CET)Svara[svara]

Ny databas från Statens historiska museer[redigera | redigera wikitext]

Detta kanske inte är en nyhet för GLAM-intresserade, men lyssnade nyss på detta, samt läste SHM:s pressmeddelande. -- LevandeMänniska (talk), 18 november 2022 kl. 16.08 (CET)Svara[svara]

Intressant! Vi får se hur dess policy blir kring upphovsrätt på bilder -KnightofFaerië (diskussion) 20 november 2022 kl. 23.26 (CET)Svara[svara]
Så gott som alla foton av föremål är öppet licensierade. Det är de sedan länge. Alla de här museerna har haft egna samlingssök tidigare, och många av bilderna finns på Commons redan, det nya nu är framförallt att flera databaser och individuella söktjänster blivit till en. DivadH (diskussion) 21 november 2022 kl. 08.42 (CET)Svara[svara]
Det är jag glad att höra, tack för att du tog dig tid att svara! - KnightofFaerië (diskussion) 21 november 2022 kl. 21.10 (CET)Svara[svara]

Granskning av TV-serie[redigera | redigera wikitext]

Kan ni som är mera inriktade på TV-serier granska denna artikel? Tack på förhand! Per W (diskussion) 20 november 2022 kl. 12.11 (CET)Svara[svara]

Det är en fyra-fem olika saker som behöver putsas som "handling" istf "plot", men de sakerna går att fixa i normal patrullering efter uppladdning Yger (diskussion) 20 november 2022 kl. 17.49 (CET)Svara[svara]

Nya layouten[redigera | redigera wikitext]

Var diskuteras den? Har letat förgäves. // Bulver (diskussion) 22 november 2022 kl. 07.27 (CET)Svara[svara]

@Bulver, en del här på bybrunnen. mvh Adville (diskussion) 22 november 2022 kl. 07.42 (CET)Svara[svara]
Och här, på meta: https://www.mediawiki.org/wiki/Talk:Reading/Web/Desktop_Improvements. LittleGun (diskussion) 22 november 2022 kl. 07.47 (CET)Svara[svara]
Tack för det. Fast jag har synpunkter på svenska översättningen. Så frågan kvarstår, för hänvisningarna verkar enbart behandla layouten som sådan. //--Bulver (diskussion) 22 november 2022 kl. 08.02 (CET)Svara[svara]
@Bulver Jag är nog en av dom som översatt/översätter utseendet. Vad undrar du för något? Sabelöga (diskussion) 22 november 2022 kl. 14.52 (CET)Svara[svara]
Översättningen sköts inte av utvecklarna, utan det är upp till "oss", det vill säga den som känner sig manad, att översätta på Translatewiki, till exempel Sabelöga. /Julle (disk.) 22 november 2022 kl. 14.54 (CET)Svara[svara]
Precis. Så har du några funderingar eller klagomål så är det bara att skriva dom här. Sabelöga (diskussion) 22 november 2022 kl. 14.56 (CET)Svara[svara]
Ja men så bra. Då ska jag släppa katten ur säcken. Ingen stor sak, men irriterande. I innehållsförteckningen så bildas, om det saknas en utskriven inledande rubrik, likväl rubriken Början. Jag trodde första gången, då jag läste en biografisk artikel, att det skulle handla om personens "början" i livet. Men så var det förstås inte. Mitt förslag är att default borde vara Inledning vilket det är av artikeln, men inte någon Början. Annars är layouten, som jag har kört ett tag nu, trevlig och känns mera tidsenlig än den gamla. //--Bulver (diskussion) 23 november 2022 kl. 13.01 (CET)Svara[svara]
@Bulver Jag förstår. Det låter som det kan vara missvisande ja. Har nu ändrat till Inledning, detta kommer att slå igenom om att tag. Kanske skulle ingress annars kunna fungera. Värt att nämna är att detta är en översättning av engelskans Beginning och har översatts som Starten på norska och Anfang på tyska exempelvis. Länk till translatewiki.net där dessa saker hanteras Sabelöga (diskussion) 23 november 2022 kl. 23.45 (CET)Svara[svara]
Bra. Låter kanske förmätet men jag tycker även att en, no och de låter galet. Vi får väl se hur konsensus utvcklas. // Bulver (diskussion) 24 november 2022 kl. 00.35 (CET)Svara[svara]
Länken "Början" (snart "Inledning") är egentligen inte kopplad till början på själva artikelns innehåll, utan leder till sidans topp. Den har samma namn på diskussionssidor. Det är en praktisk länk, men jag kan tycka att den borde haft en stil som avviker från länkarna till sidans rubriker. På enwiki har man lokalt ändrat från "Beginning" till "(Top)", vilket är mycket tydligare (Varför enwikis ändring inte gjordes på Translatewiki vet jag inte). På dewiki ändrade man från "Anfang" till "(Anfang)". Jag tycker vi kan ha något liknande, men är inte helt säker på vad den skulle heta. "(Sidans topp)", "(Upp)"...? /JohanahoJ (diskussion) 24 november 2022 kl. 09.21 (CET)Svara[svara]
Varför då inte (Början)? Tycker för övrigt nog att inledning duger som översättning så länge ingen har någon stark invändning. Sabelöga (diskussion) 24 november 2022 kl. 22.06 (CET)Svara[svara]
Enwiki använder inte översättningar, de använder engelska "originaltexterna" eller lokala anpassningar. Translatewiki är till för översättninar så enwiki gör inga ändringar där. Om de engelska texterna behöver ändras för alla wikier görs det av utvecklar direkt eller via felanmälningar i Phabricator:. /EnDumEn 27 november 2022 kl. 10.24 (CET)Svara[svara]
Jag tycker inte den länken hör hemma i innehållsförteckningen. Hellre i form av en ikon intill artikelnamnet uppe till vänster (en uppåtpil med förklarande text "tillbaka upp" t.ex.) Om det finns många avsnittsrubriker måste man nu först scrolla upp i innehållsförtecknigen för att därefter klicka på "början" för komma till artikelstarten.--Versatilist (diskussion) 27 november 2022 kl. 10.59 (CET)Svara[svara]
Även "Contents [hide]" och "Contents [move to sidebar]" behöver översättas. Det vore önskvärt att det framgick tydligare att de är rubriker, ett något större radavstånd till det efterföljande är otillräckligt.--Versatilist (diskussion) 27 november 2022 kl. 12.49 (CET)Svara[svara]

Nära hälften av de 100 mest visade artiklarna igår är relaterade till fotboll[redigera | redigera wikitext]

Som framgår av följande tabell har nära hälften av de 100 mest visade svwp-artiklarna igår med fotboll att göra. Jag har markerat dessa 49 (nu 52) artiklar med gul färg men kan ha missat någon artikel med mindre uppenbar koppling.

Larske (diskussion) 22 november 2022 kl. 09.19 (CET)Svara[svara]

En sportintresserad nation, med en populär kunskapsförmedlare! (Refererat till ishockeygalan i tråden ovan också.) Många av våra sportartiklar (särskilt förenings- och personartiklar) brukar dock ha som vana att likna mer sportmagasin än encyklopedi (språkligt), vilket inte är det enklaste att hålla efter... /Mvh Vostok (disk.) 22 november 2022 kl. 15.42 (CET)Svara[svara]
@Larske, om du markerar nr 3 Weah med så blir det prick hälften. (President i Liberia... men också pappa till målgöraren från USA igår, som förövrigt saknar egen artikel för den hugade artikelskaparen). Adville (diskussion) 22 november 2022 kl. 15.48 (CET)Svara[svara]
 Fixat Tack Adville, presidenten hade ju också en egen koppling till fotboll, detta oavsett sonen.
--Larske (diskussion) 22 november 2022 kl. 16.32 (CET)Svara[svara]
Tack, @Larske. Jo, jag läste nog för mycket i vad du skrev och tänkte "Fotbolls-VM", inte bara fotboll. Adville (diskussion) 22 november 2022 kl. 18.55 (CET)Svara[svara]
Ser nu även Quatars regent på sista raden... han är nog eftersökt pga fotbolls-VM, då han var på match igår. Adville (diskussion) 22 november 2022 kl. 18.57 (CET)Svara[svara]
Ska alla artiklar, som har någon som helst koppling till fotboll gulmarkeras, då kan man även göra det med Mohamed Al-Fayed eftersom han har ägt den engelska fotbollsklubben Fulham FC sedan 1990-talet. DIEXEL (diskussion) 23 november 2022 kl. 02.31 (CET)Svara[svara]
Jag markerade Tamim (quatars emir som var på match och samtidigt pratas mycket om under vm) och Liberia (Weah som gjorde usas mål är därifrån), då de direkt har med sökningar om vm att göra. Mvh Adville (diskussion) 23 november 2022 kl. 07.13 (CET)Svara[svara]
@Adville: Jag har inte sagt något om Qatars emir och George Weah men eftersom det verkar gälla all fotboll då är George Weah Sr. given att gulmarkeras. Han var en av världens bästa anfallare på 1990-talet. DIEXEL (diskussion) 23 november 2022 kl. 10.12 (CET)Svara[svara]
Oj, jag kom på nu att han sålde Fulham 2013 så då är det oklart om han borde gulmarkeras eller ej. DIEXEL (diskussion) 23 november 2022 kl. 10.07 (CET)Svara[svara]
Mohamed Al-Fayeds popularitet kommer nog snarare genom The Crown (via prinsessan Diana) vars femte säsong hade premiär 9 november. /Ariam (diskussion) 23 november 2022 kl. 11.26 (CET)Svara[svara]
@Ariam: Jo jag vet men syftet med gulmarkeringarna verkar vara ju om fotboll i allmänhet och inte bara om VM. DIEXEL (diskussion) 23 november 2022 kl. 11.30 (CET)Svara[svara]

Om nyttan av exakta födelsedatum för att kunna "kamma till" en svwp-biografi innan en möjlig "tittarstorm"[redigera | redigera wikitext]

Det har diskuterats en del om nyttan att vi presenterar exakta födelsedatum i svwp:s biografier. I det här inlägget framför LittleGun åsikten att "födelsedag/månad inte betyder något för andra än astrologer och presumtiva gratulanter". Jag skulle vilja spinna vidare på det där med "presumtiva gratulanter" som jag menar att vi skulle kunna utvidga till "wikipediaskribenter som vill optimera allmänhetens uppfattning om Wikipedias kvalitet genom att lägga sitt förbättringskrut där det uppmärksammas mest".

Behovet att granska såväl fakta i som utseende av svwp:s stora artikelstock är hur stort som helst och insatserna för att rätta, utöka och källbelägga artiklarna måste prioriteras på något sätt. Det är givetvis valfritt var sådana insatser görs, men den som tycker det är extra bra om artiklar som visas för många besökare har en god kvalitet skulle kunna dra nytta av att känna till exakta födelsedatum för att med hjälp därav kunna välja "renoveringsobjekt".

Min teori är att många personer som "fyller jämnt", i anslutning till en sådan jämn födelsedag, uppmärksammas i media vilket därmed under någon eller några dagar leder till en "tittarstorm" för personens biografi svwp, vilket följande är ett tydligt exempel på:

Genom att lista vilka personer som "fyller jämnt" i den närmaste framtiden kan vi "kamma till" deras biografier innan tittarstormen. (Lite på samma kristallkuletema som Veckans tävling: Ny och populär alltså)

 • Länk till fråga som ger en lista över Wikidataobjekt (här begränsat till svenskar, men det går att göra andra urval) som "fyller jämnt" (100, 90, 80, 70, 60 eller 50 år) under veckan 23–29 november 2022.

Listan består av 37 svenska personer och innehåller bland andra följande jubilarer:

 • 90 år på fredag: Maude Karlén - gymnast, olympiamedaljör som har en mycket kort och stubb-märkt artikel
 • 80 år på söndag: Ulf Elfving - journalist och programledare
 • 70 år på tisdag: Tore Lennartsson - fotbollsspelare och tränare med mycket kort artikel, senast uppdaterad för nio år sedan och med frasen "Numera arbetar Lennartsson som idrottslärare..."
 • 60 år på lördag: Hannes Holm - filmregissör, manusförfattare och skådespelare. Artikeln är sedan mer än tre år mallad med {{Fler källor biografi}} vilket är lite trist när/om "tittarstormen" kommer.
 • 50 år på måndag: Jesper Strömblad - musiker
 • 50 år på tisdag: David Batra - komiker och skådespelare

-- Larske (diskussion) 22 november 2022 kl. 18.49 (CET)Svara[svara]

Jag vill också understryka att jag är definitivt för att per definition och per default ange komplett födelsedata när vi har dessa uppgifter. Men, eftersom en del tycker det är känsligt, och det faktiskt är en icke-relevant uppgift, så tycker jag vi ska vara lyhörda för dessa önskemål. Eftersom allmänintresse inte är samma sak som relevans, vi ser ner på skvaller trots att sånt drar läsare, vi skriver inte alla sanningar etc. etc. LittleGun (diskussion) 22 november 2022 kl. 23.22 (CET)Svara[svara]
Jag delar absolut inte uppfattningen att uppgifterna är irrelevanta. Det hör till det viktigaste i en biografi. Med det sagt kan även jag acceptera att det under vissa förutsättningar utelämnas i artiklar om levande personer. Så fort de dör bör det dock läggas in om det är möjligt. Tostarpadius (diskussion) 23 november 2022 kl. 11.24 (CET)Svara[svara]
Håller med både @Larske och @Tostarpadius. Inkomplett födelsedata gör att biografier ser rumphuggna ut. Att utelämna födelsedata bör endast göras då det finns goda och välmotiverade skäl till det. -- LevandeMänniska (talk), 23 november 2022 kl. 12.08 (CET)Svara[svara]
Komplett födelsedatum är definitivt en relevant uppgift. Det handlar bland annat om verifierbarhet och identifierbarhet. Det är inte en känslig uppgift. Edaen (diskussion) 23 november 2022 kl. 12.15 (CET)Svara[svara]
@LittleGun, Tostarpadius, Edaen: Det var inte min avsikt att ni skulle repetera era väl kända och oförenliga åsikter angående relevansen från den länkade diskussionen ovan. Jag ville bara peka på hur vi med kunskap om födelsedatum skulle kunna agera lite proaktivt genom att se över artiklar som kan förväntas få många läsare i en nära framtid.
Det var kanske dumt av mig att referera till påståendet att "födelsedatum endast betyder något för astrologer och presumtiva gratulanter". Mitt inlägg ovan skulle lika gärna kunna exkludera det första stycket och börja med "Behovet av..."
De som vill fortsätta att diskutera relevansen av födelsedatum i svwp-biografierna får såklart göra det, men gärna då i någon annan tråd.
Tack till Ariam som förstod mitt budskap och redan har bidragit till förbättring av en artikel, se nedan.
-- Larske (diskussion) 23 november 2022 kl. 13.27 (CET)Svara[svara]
@Larske Bra initiativ tycker jag. Det skulle kunna vara en stående uppgift i Månadens uppdrag att uppdatera kommande veckans jubilarer. Är tyvärr inte så haj på querys än så att jag kan fixa det själv, men bidrar gärna om någon annan sätter upp den. / Myohmy671 (diskussion) 24 november 2022 kl. 13.52 (CET)Svara[svara]
Jag tänkte också på Månadens uppdrag som en möjlig arena för den här typen av förbättringar. Det kanske kunde räcka med att arbeta med listor för en kalendermånad i taget. Det kan ju bli lite ont om tid att åtgärda artiklar där åtgärdsbehovet är omfattande om man bara har några få dagar på sig.
 • Länk till fråga som ger en lista över Wikidataobjekt (här begränsat till svenskar, men det går att göra andra urval) som "fyller jämnt" (100, 90, 80, 70, 60 eller 50 år) under december månad 2022. Listan innehåller totalt 155 jubilarer varav 1 100-åring, 7 90-åringar, 25 80-åringar, 38 70-åringar, 36 60-åringar och 48 50-åringar. Extra poäng skulle kunna ges för skapande av artiklar som inte tidigare finns, givetvis under förutsättning att de uppfyller gängse relevanskriterier.
Larske (diskussion) 24 november 2022 kl. 14.22 (CET)Svara[svara]
Yes check.svg Klar Hannes Holm källbelagd och utökad. /Ariam (diskussion)

Store norske Leksikon ställt mot Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

Här en saklig och intressant artikel: Store norske Leksikon og Wikipedia – noen erfaringer og sammenligninger Den jämför sakligheten i den ledande norska uppslagsboken mot norska Wikipedia. Enligt min mening mycket läsvärd. // Bulver (diskussion) 23 november 2022 kl. 12.31 (CET)Svara[svara]

Tack. Väldigt intressant, och lång, artikel. Läsvärd. mvh Adville (diskussion) 23 november 2022 kl. 18.35 (CET)Svara[svara]
Säger också tack och kan inte annat än hålla med er ovan. Mycket läsvärd!NnieAndersson (diskussion) 23 november 2022 kl. 19.30 (CET)Svara[svara]
Som jag uppfattar det handlar det om artiklar om saker som förändras, där Wp fungerar bättre än SNL när ändringen sker i måttlig takt, men när ändringarna kommer upp i stormstyrka, kan det vara svårt ha styr på wp artikeln? Yger (diskussion) 23 november 2022 kl. 19.40 (CET)Svara[svara]
Tack för att du delade denna intressant och läsvärd krönika. Lägger en liten blänkare om den i Wikipedia:Wikipedia i media. -- LevandeMänniska (talk), 23 november 2022 kl. 23.03 (CET)Svara[svara]
Jag uppfattar att artikeln lyfter fler saker än artiklar om saker som förändras. Den lyfter också fram både bredden och djupet på artiklarna, hur artiklar påverkas av "tidsanda"/politik, att rätta artiklar och huruvida det som står är sant, källhänvisningar osv. Den jämförelsen tyckte jag var utomordentlig på alla punkter.NnieAndersson (diskussion) 23 november 2022 kl. 23.14 (CET)Svara[svara]
Ja, det var mycket intressant läsning där för- och nackdelar med de båda sätten att arbeta vägs mot varandra på ett mycket sakligt sätt. Uppslagsverken kompletterar varandra, det är uppenbart. Tostarpadius (diskussion) 24 november 2022 kl. 03.20 (CET)Svara[svara]

"Mall:Fler källor" contra "Kb"[redigera | redigera wikitext]

Igår tog jag bort "Mall:Fler källor" överst i artikeln om Gävlebocken, då jag såg att det fanns 61 noter i artikeln. (mallen hade ändrats från "språkvård av källorna" till "fler källor" 08-21). Jag anser att med så många källor så är denna mall missvisande, och den gör det svårt att veta när det är dags att ta bort den. Vid ett fåtal källor i en lång artikel gör den sitt jobb, men hur många källor behövs för att en artikel skall slippa den och istället mallas med kb? Går det att få en petscansökning på artiklar som innehåller denna mall och samtidigt har över 20 noter (eller 10 noter), så att man kan se om behovet fortfarande finns för den mallen, eller om man istället skall kb-märka enskilda meningar istället.

Samma sak gäller mall:Källor, men att ändra till "Fler källor" eller ta bort. En sökning på mall:källor och säg 5 noter.

Jag funderar på att göra detta till ett egenprojekt i framtiden för att det kvalitetsarbete som många gör genom att lägga in källor även skall synas genom att källbehovsmallar försvinner. Det visar även läsarna att artikeln uppnått en viss kvalitet. Adville (diskussion) 25 november 2022 kl. 11.00 (CET)Svara[svara]

Ja, jag har väl alltid tyckt att den mallen är ganska överflödig. Om artikeln är källbelagd behövs inga fler källor. Är källorna tveksamma eller delar av artikeln saknar källor är det det som är problemet, då är det ju irrelevant hur många källor artikeln har. Känns som den är ett arv från wikipedias barndom när många inte visste hur källkritik fungerar.FBQ (diskussion) 25 november 2022 kl. 16.25 (CET)Svara[svara]
Jag anser att alla artiklar med icke källbelagd information ska vara mallade till dess att allt innehåll är källbelagt, och att {{Fler källor}} ofta är mer praktiskt än att sätta {{kb}} vid alla källösa uppgifter. Förbätterlig (diskussion) 25 november 2022 kl. 16.29 (CET)Svara[svara]
Problemet är ju att det inte blir särskilt tydligt. Fler källor blir ju poänglösa om de inte källbelägger det som behöver källa. Det blir ju inte heller särskilt tydligt för den som vill granska artikeln var problemen finns och vilka delar som saknar källa, och det kan som sagt missuppfattas som att artikeln är källbelagd, men att det efterfrågas fler källor. FBQ (diskussion) 25 november 2022 kl. 23.35 (CET)Svara[svara]
I artiklar som använder fotnoter är det alltid tydligt vilka uppgifter som eventuellt saknar källhänvisning, vilken mall som än används och även om artikeln inte är mallad. I artiklar utan fotnoter är källäget alltid oklart, vare sig de är mallade eller ej. Förbätterlig (diskussion) 26 november 2022 kl. 11.13 (CET)Svara[svara]
Så enkelt är det ingalunda. Finns källorna på nätet är det alltid lätt att kontrollera, finns de inte där råder alltid osäkerhet om huruvida det stämmer, fortnoter eller ej. Dessutom varierar det hur ofta noterna sätts in, om det sker efter varje mening (eller rent av inne i meningar) eller efter hela stycken. Tostarpadius (diskussion) 26 november 2022 kl. 12.39 (CET)Svara[svara]
Visst är det osäkert om det inte finns fotnoter. Om en hel bok anges som källa utan sidhänvisningar så är det väldigt svårt att kolla den enskilda uppgiften, även för den som har tillgång till boken. Och om ytterligare info har lagts in i efterhand så vet man inte om den bygger på den angivna källan eller ej. Att källorna går att läsa på nätet är inte avgörande - lika lite som i vetenskapliga sammanhang kan man förvänta sig att varje läsare ska kunna kolla varje källa vid varje tillfälle. Men fotnoterna visar att det GÅR att kolla dem. Chandra Varena (diskussion) 26 november 2022 kl. 13.18 (CET)Svara[svara]
Visst kan det vara svårare utan fotnoter. Men det är ju en lite förenklad bild. Om ytterligare information lagts in i efterhand kan det ju fortfarande lura läsaren även om det finns fotnoter. Som Tostarpadius påpekar säger fotnoten vanligen ingenting om hur långt stycke av texten som källbeläggs. Är den placerad före punkten är det vanligen endast en del av meningen den är placerad i, men i övrigt är det svårt att veta. I normala fall kan man utgå från att avsnittet från föregående not källbeläggs av samma not, åtminstone allt i samma stycke, men så behöver det ju inte vara om flera olika personer redigerat i artikeln. Sidhänvisningar är alltid bra, men handlar det om en text på 3-4 sidor är det ju knappast avgörande för att kunna hitta informationen, då kan ju hur tät textmassan på sidan är spela större roll. Likaså om det handlar om ett uppslagsverk eller liknande verk. Saknas sidhänvisning sidhänvisning till Det medeltida Sverige är det ju knappast något stort problem - alla orter är ordnade sockenvis i bokstavsordning. Har man trots det svårt att hitta finns en register längst bak. Det skall inte finnas information om en ort som inte nämns på det uppslaget. Sedan är det väl absolut bra att källhänvisningen ändå är så tydlig som möjlig. Men det är fortfarande minst lika viktigt att mallningen anger vad som behöver förbättras. FBQ (diskussion) 26 november 2022 kl. 14.23 (CET)Svara[svara]
Ja, det är viktigt att fotnoter används på rätt sätt, och det stämmer att det finns flera olika sätt som alla är rätt, så ibland måste texten utformas så att det blir entydigt. Då syns det var det eventuellt saknas källhänvisningar. Förbätterlig (diskussion) 26 november 2022 kl. 19.44 (CET)Svara[svara]
Svagheterna med fotnoter är inget som utmärker just dem. De gäller även andra typer av källhänvisningar. Förbätterlig (diskussion) 26 november 2022 kl. 19.48 (CET)Svara[svara]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Jag har undersökt 5 505 sidor i artikelnamnrymden som använder mallen {{Fler källor}} (eller {{Flerkällor}} eller {{Bättre källor}} eller {{Fler källor behövs}} eller... varför finns det så många omdirigeringar?) med avseende på frågan från Adville om hur det står till med antalet referenser för mallade artiklar. Jag har räknat alla "ref-hänvisningar" i artiklarna även om det är flera som går till exakt samma källa. Resultatet framgår av följande histogram:

Jag har gjort en tabell med samtliga mallade artiklar där förutom antalet ref-hänvisningar även framgår de mallade artiklarnas storlek och längden på deras historik samt de motiveringar och datum som anges i mallen. Det är rätt många artiklar som varit mallade länge, upp till mer än 13 år! Motiveringar är alltför sällsynta, men där de finns är de förstås till god hjälp för att förstå vad det är som den som har lagt in mallen saknar och när mallen kan tas bort.

--Larske (diskussion) 25 november 2022 kl. 18.13 (CET)Svara[svara]

@Larske jag gillar det du så ofta gör - när det kommer upp en fråga så tar du fram statistik och annat underlag för att belysa den! Chandra Varena (diskussion) 25 november 2022 kl. 18.57 (CET)Svara[svara]
Tack så@ mycket, @Larske. Det viktiga är ju antalet referenser, och inte källor. Att en källa blir 30 referenser gör inget, som i Friidrottsrekord i hoppgrenar, då det är från en tabell med rekord. Dock visar det junpå det absurda att ha den mallen överst när nöstan varenda rad har en källa (dock saknas källa för en av tabellerna, och där skulle en kb behövas. Jag tror det är något vi skulle kunna behöva jobba gemensamt med, att rensa i denna tabell och kanske ordna upp så att mallen kan tas bort på många artiklar efter lite kärlek. Adville (diskussion) 25 november 2022 kl. 19.14 (CET)Svara[svara]
För att ta ett bra exempel på varför vi bör gå igenom de med flest referenser: cannabinoid mallades 2011 av @Tomas e. Artikeln var då på ca 10 kb och hade inga källor. Nu, 11 år senare, har den 117 referenser och är på 18 kb. Ingen verkar veta när det är dags att ta bort mallen, och jag tycker inte att Tomas skall vara den som skall komma ihåg och ta bort när han är nöjd för att han var den som lade in den. Därför behövs en genomgång. Jag raderade mallen innan jag skrev detta med motiveringen: "Mallades 2011 då det inte fanns någon källa alls. Mallen kvar 11 år och över 100 referenser senare. Raderar". Adville (diskussion) 25 november 2022 kl. 19.36 (CET)Svara[svara]
I det aktuella exemplet cannabinoid tycker jag att mallen gott kunde få ligga kvar. Om man tittar på artikeln är 110 fotnoter samma referens i en kollapsad lista. Den större delen av artikeln är helt utan källor. Därför är en individuell genomgång av de aktuella artiklarna nödvändig. --Treetear (diskussion) 25 november 2022 kl. 22.21 (CET)Svara[svara]
Jag kontrollerade flera avsnitt ner, och det var källor på de flesta meningar. Efter du skrev detta kollade jag slutet av artikeln. Jag tycker istället att de avsnitt som saknar källor skall märkas upp i så fall, och inte hela artikeln då den är genomarbetad i början. Det arbetet skall synas. Och jag håller med dig: det skall vara genomgång av människor och inte botradering, på samma sätt som jag kollar igenom alla stubbar (läser dem) innan jag tar birt stubbmallen. Mvh Adville (diskussion) 25 november 2022 kl. 22.31 (CET)Svara[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tack för den diskussionen Adville och tack Larske för diagrammet. Min input till diskussionen är att jag använder mall:Fler källor när det endast finns en eller två källor ELLER att de källor som finns är dåliga (exempelvis endast ett företags egen webbplats). Det kan också vara så att majoriteten av texten saknar källor, alltså det finns tre källor men det styrker bara tre meningar av 150, se exempelvis Värmeväxlare på fartyg. Saknar avsnitt källor använder jag istället mall:Fler källor avsnitt. Men det bästa är ju, som vanligt, att motivera i mallen. En genomgick av de artiklar som Larske lyfte fram vore mycket bra!NnieAndersson (diskussion) 26 november 2022 kl. 20.04 (CET)Svara[svara]

Bankdelning/Glass-Steagall Act/LaRouche/Schillerinstitutet...[redigera | redigera wikitext]

Detta är en diskussion som helst bör föras på artikelns diskussionssida. Men tror inte att någon svarar om man skriver något under just den artikelns diskussionssida. Eftersom det är så få som ser det då. Skriver därför här istället och om det är fel, som det kan vara, så får väl någon flytta texten dit eller till annat lämpligt ställe. Det jag funderar på är i vart fall, och först och främst, hur vi lämpligen separerar en allmän och övergripande artikel/text om bankdelning, som exempelvis V och MP skrivit riksdagsmotioner om, kontra den specifika lagstiftning i USA som infördes under 1930-talet i namn av Glass-Steagall Act. Glass-Steagall är en specifik variant som jag ser det och om vi bara ska ha en artikel så borde den väl på svenska heta "bankdelning" - i enlighet med riksdagsmotioner från V och MP förslagsvis. Eller, om det ska vara två artiklar, då kanske man kan ta bort allt som inte handlar specifikt om Glass-Steagall från artikeln ifråga och istället lägga det i en ny artikel som benämns "bankdelning". Ja, eller hur man nu löser det hela.

På svenska har jag bland annat sett det hela diskuteras här:

 • Bankdelningslag. Motion 2015/16:370 av Ulla Andersson m.fl. (V)
 • Bankdelning. Motion 2015/16:2219 av Valter Mutt m.fl. (MP)
 • SVD: "Trump överväger att splittra Wall Streets banker" (där används begreppet "Glass-Steagall" p.g.a. det handlar om USA)
 • Europaportalen.se: EU-experter: Dela bankerna - skydda skattebetalarna
 • Schillerinstitutet: Bankdelning (de har flera artiklar under den rubriken)
 • attn: "Joe Biden Reveals the Vote He Regrets Most" (en artikel om att Biden ångrar att han bidrog till att avsluta GSA)
 • Realtid: "Sågar bankdelning" (Om att Gunnar Hökmark, Moderaterna, sågar bankdelning)

Förutom röda och gröna partier har LaRouche-rörelsen, rörelsen omkring den numera bortgångne Lyndon LaRouche, också länge förespråkat detta, oavsett vilket av begreppen man väljer. LaRouche och rörelsen omkring honom beskrivs utförligt på engelska Wikipedia. Det är tydligt att det är kontroversiellt på många sätt, med anklagelser om sekt mm, och att detta med bankdelning bara är en av flera frågor han och rörelsen engagerat sig i. Men ändå en av fokusfrågorna om jag tolkar det rätt. Via LaRouche kommer man också in på Schillerinstitutet.

Bäst vore väl en allmän artikel där huvudfokus lämpligen är att röda och gröna partier driver detta. Men säkerligen finns också många ekonomer. Men i någon bisats möjligtvis, med betoning på möjligtvis, också nämna att den kontroversiella LaRouche-rörelsen också gör detsamma. Plus att den nuvarande artikeln rensas på det allmänna och fokuserar enbart på USA där begreppet Glass-Steagall är det som används, både om det specifika från 1930-talet och gissningsvis även om den allmänna debatten i nutid. Eller? Mats33 (diskussion) 27 november 2022 kl. 14.36 (CET)Svara[svara]

Jag länkade i ditt inlägg som man kan se vad du skriver om lättre. MVH Adville (diskussion) 28 november 2022 kl. 10.40 (CET)Svara[svara]
Jag tycker som sagt att din beskrivning riskerar att göra ämnet rörigt, och öppna upp för godtycke. Det här är inte alls mitt ämne, men jag tycker nog Glass-Steagall Act bör försöka hållas relativt ren och handla specifikt om detta. Inläggen om "bankdelning" är inte heller särskilt tydliga, i vissa fall handlar det om separering mellan sparbanker och finansinstitut, i vissa fall snarare om ökade soliditetskrav och andra förslag på en hårdare banklagstiftning. Beskrivningarna bör nog sorteras där de hör hemma, gärna med tydlig historisk kontext. Begreppet "bankdelning" verkar "hett" i debatten just nu, men problemen med bankers kreditvärdighet och lagstiftning för att reglera det på olika sätt är inte alls nytt och borde kunna beskrivas på ett bättre sätt.FBQ (diskussion) 28 november 2022 kl. 19.56 (CET)Svara[svara]

Mycket trevlig mall[redigera | redigera wikitext]

För de som inte sett den vill jag peka på {{VägfaktaOSM}}. Den ger väldigt trevliga kartor, se tex Länsväg 109. Tack Gunnar Larsson och Larske Yger (diskussion) 28 november 2022 kl. 11.17 (CET)Svara[svara]

Facebook like thumb.pngInstämmer /Mvh Vostok (disk.) 28 november 2022 kl. 13.35 (CET)Svara[svara]
Tack för det! Mycket prydligt. Historiker (diskussion) 28 november 2022 kl. 19.23 (CET)Svara[svara]
Resultatet är toppen! Jag tycker vi behöver ersätta alla våra kartbilder, de statiska med överlagrad prick, till dessa interaktiva "zoom-och-panerbara"-kartor.
Men, det är tyvärr jättesvårt att redigera och fixa, om det råkat bli fel i kartdatan. Kartan verkar dyka upp från ingenstans och även i mall-dokumentationen måste man vara svårt initierad för att förstå hur det händer och hur man ändrar eller ens var infot kommer från. Jag vet tyvärr inte hur vi förbättrar detta, men jag tycker att vi har börjat slira allt mer på det dära "låg tröskel och lätt att redigera" när vi inför automatik. LittleGun (diskussion) 29 november 2022 kl. 08.18 (CET)Svara[svara]
Tack för alla snälla kommentarer och jag håller med om det du säger LittleGun. Mallen behöver absolut kompletteras med den informationen du nämner. En del handlar om att fylla på dokumentationen (vilket jag helt enkelt inte hunnit göra än), men en del handlar också om programmering (t.ex. att kolla av om det finns någon kopplad väg på Open Street Map och om det inte gör det skriva ut ett felmeddelande istället för att visa en tom karta). Det senare kräver en del inlärning från min (eller annan hågads :-)) sida.
Jag skulle säga att största svårigheten är att kartorna kommer från en annan webbplats (även om det är med samma filosofi som Wikipedia). Det innebär dels att man behöver skapa ett konto där för att redigera, dels att förändringarna tar ett tag innan de syns på Wikipedia. Själva redigeringarna är inte svårare än ändringar på Wikipedia, däremot är de så klart i en annan miljö.
Jag har börjat på att skriva om hur man kan göra de ändringar under Wikipedia:Kartor#Redigera Open Street Map-kartor, men den är långtifrån färdig. Jag har också skapat Wikipedia:Önskemål om Open Street Map-redigeringar där det går att anmäla kartor som ser konstiga ut. Fyll gärna på/kommentera vad som behöver ändras på de sidorna!
Sen kan det vara intressant att fundera framåt. Mycket information är lättare att ta till sig som läsare från kartor. Jag tänker på saker som t.ex. kollektivtrafiklinjerna i en region eller stad och förekomsten av olika saker som skolor i en kommun. Men då krävs så klart att det också är tydligt för alla hur man gör för att genomföra ändringar. Gunnar Larsson (diskussion) 29 november 2022 kl. 08.57 (CET)Svara[svara]
Inspirerad av synpunkten att "Kartan verkar dyka upp från ingenstans" har jag lagt till en länk under kartan som kanske kan ge en uppfattning om varifrån kartan kommer, se malldiskussionsidan där synpunkter på länktexten och andra detaljer om den specifika mallen kan diskuteras. Man måste fortfarande ha ett konto på OSM för att kunna redigera där, men länken gör det kanske lättare att begära hjälp om man inte själv vill försöka sig på att redigera i OSM. Larske (diskussion) 29 november 2022 kl. 11.15 (CET)Svara[svara]
Ligger all data till kartan Open Street Map? LittleGun (diskussion) 29 november 2022 kl. 12.38 (CET)Svara[svara]
Ja, i exemplet ovan tack vara Wikidata-taggen här. Ainali diskussionbidrag 29 november 2022 kl. 12.53 (CET)Svara[svara]
"Wikidatataggen"? Men det betyder inte att data ligger på Wikidata?--LittleGun (diskussion) 29 november 2022 kl. 12.56 (CET)Svara[svara]
Wikidata-taggen i det här fallet ungefär som ett ISBN-nummer och liknande identifierare. Det gör att vi vet att vi pratar om rätt saker, men precis som det är boken som har innehåller själva texten så innehåller OpenStreetMap informationen som krävs för att skapa kartan. Sen kan det vara så Wikipedia/Wikidata av prestandaskäl lagrar ner kartorna från OpenStreetMap regelbundet, ungefär som andra sidor speglar Wikipedia. Gunnar Larsson (diskussion) 29 november 2022 kl. 13.13 (CET)Svara[svara]
OK, tack. Jag tog för givet att data låg på Wikidata. Jag tror det är viktigt att försöka dokumentera det här begripligt. Jättebra att det har påbörjats. LittleGun (diskussion) 29 november 2022 kl. 14.33 (CET)Svara[svara]

WLM-presentation[redigera | redigera wikitext]

Imorgon, onsdag 30 november, 12.00, bjuder jag, @Gustav Lundin och @Emil Schön på ögongodis när vi presenterar vinnarna i årets svenska Wiki Loves Monuments. Direktsändning via youtube, och alla är välkomna att vara med och titta. Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 29 november 2022 kl. 15.32 (CET)Svara[svara]

Och här är vinnarbilderna:
Som alltid uppmuntras och uppskattas alla insatser med att förbättra och översätta beskrivningar, och att komplettera SDC och kategorisering. På sidan för alla nationella vinnarbilder finns ännu fler bilder att både titta på och jobba vidare med.
/Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 1 december 2022 kl. 15.24 (CET)Svara[svara]

Transkluderade Wikidatakällor i artiklar utan <references>[redigera | redigera wikitext]

När källor transkluderas från Wikidata till Wikipediaartiklar utan <references>-taggar, hamnar fotnoterna längst ner, så att de alltså riskerar att hamna i avsnittet "Externa länkar" eller under "bottenmallar" av olika slag. Exempel (Stanisław Kętrzyński):

 1. utan
 2. med

Det här åtgärdas undan för undan. Men är det något vi vill ha en generell teknisk lösning på?

T.ex. att källor inte transkluderas förrän det finns <references/> eller <references></references> att transkludera dem till. Jag är tveksam till just den lösningen, men jag inser samtidigt att det skulle innebära att WD-källor oftare förhandsgranskas innan de hamnar här, så att problematiska WD-källhänvisningar oftare åtgärdas innan de transkluderas hit. Förbätterlig (diskussion) 29 november 2022 kl. 16.45 (CET)Svara[svara]

Nuvarande generella tekniska lösning är den du nämner, att noter hamnar längst ner om vi inte specificerar en särskild plats för dem. Den gör inte skillnad på om noterna kommer från Wikidata eller om de lagts in lokalt och jag ser inte direkt någon anledning till att vi behöver göra det. Jag tycker inte det skulle bli bättre om vi återgick till att bara visa felmeddelande om <references> saknas.
Jag tror mer på en åtgärdskategori så att sidor med automatisk notlista blir lättare att hitta och beta av. Sedan 2014 finns ett MediaWiki-meddelande (MediaWiki:Cite error refs without references category) där man kan lägga in en sådan åtgärdskategori. Det har man gjort på engelska Wikipedia, men åtgärdskategorin är tom, så jag kan inte verifiera att det fortfarande fungerar. Väsk 30 november 2022 kl. 12.13 (CET)Svara[svara]
Fungerar det så låter det jättebra med en åtgärdskategori. Förbätterlig (diskussion) 30 november 2022 kl. 12.36 (CET)Svara[svara]
Artiklar med <ref> men utan <references/> listas två gånger i månaden av Check Wikipedia och brukar då bli åtgärdade. Plumbum208 (diskussion) 30 november 2022 kl. 13.11 (CET)Svara[svara]
Det ser inte ut att omfatta transkluderade WD-källor. T.ex. fick Walther Müller mallen {{Faktamall biografi WD}} den 31 mars 2021 (och även då hade Wikidataobjektet källor), men åtgärdades först idag. Förbätterlig (diskussion) 30 november 2022 kl. 13.28 (CET)Svara[svara]
Det stämmer. Check Wikipedia söker bara igenom wikitexten. Jag glömde läsa om den ursprungliga frågan. Plumbum208 (diskussion) 30 november 2022 kl. 13.33 (CET)Svara[svara]

Admin-val 2022-11[redigera | redigera wikitext]

För närvarande (2022-11-29) pågår en omröstning på sidan WP:AAB för nyval för en person. Besök gärna WP:AAB och gör din röst hörd!

Anhn (diskussion) 29 november 2022 kl. 22.36‎ (Signatur tillagd i efterhand.)

Kvalitetsmätningen december för felaktig flaggning[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätning: Felaktig flaggning på interwiki (via badge i Wikidata)
Datum Antal med fel kategori eller badge Av
totalt
Andel
med fel
Utm. Utmarkt Guld.svg Bra Bra alt.svg Rek. Rekommenderad.svg Totalt
2021-01-01 0 0 3 3 1 636 0,18 %
2021-02-01 0 0 0 0 1 635 0,00 %
2021-03-01 0 0 0 0 1 637 0,00 %
2021-04-01 0 1 0 1 1 637 0,06 %
2021-05-01 0 1 0 1 1 639 0,06 %
2021-06-01 0 0 1 1 1 641 0,06 %
2021-07-01 0 0 0 0 1 664 0,00 %
2021-08-01 0 1 1 2 1 663 0,12 %
2021-09-01 0 0 1 1 1 663 0,06 %
2021-10-01 0 0 1 1 1 666 0,06 %
2021-11-01 0 0 0 0 1 666 0,00 %
2021-12-01 0 0 1 1 1 666 0,06 %
2022-01-01 0 0 0 0 1 662 0,00 %
2022-02-01 0 0 1 1 1 665 0,06 %
2022-03-01 0 0 0 0 1 664 0,00 %
2022-04-01 0 0 1 1 1 669 0,06 %
2022-05-01 0 0 1 1 1 672 0,06 %
2022-06-01 1 0 0 1 1 674 0,06 %
2022-07-01 0 0 0 0 1 674 0,00 %
2022-08-01 0 0 0 0 1 675 0,00 %
2022-09-01 0 0 0 0 1 676 0,00 %
2022-10-01 0 0 0 0 1 677 0,00 %
2022-11-01 0 0 0 0 1 679 0,00 %
2022-12-01 0 0 0 0 1 682 0,00 %
Nu A + B C + D E + F 1 682

Vid månadsskiftet fanns det inga avvikelse mellan kategorisering i Wikipedia och flaggning i Wikidata. Larske (diskussion) 1 december 2022 kl. 00.08 (CET)Svara[svara]

Kvalitetsmätningen december[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätningen det senaste året    (tidigare mätningar)
Datum Kval. Fakta Fluff Förvirr. POV Plag. Rel. Språkv. Ifrågas. Ickewiki Städa Infoga Glob. Ouppdat. Subst. Totalt
(exkl. Källor)
Källor Totalt
(inkl. Källor)
Andel
2022-01-01 5 118 64 8 46 0 117 295 418 0 107 268 435 1 659 37 3 577 49 512 53 089 1,92 %
2022-02-01 6 108 64 10 46 0 84 299 424 0 118 253 429 1 677 44 3 562 49 600 53 162 1,98 %
2022-03-01 7 108 65 10 47 1 60 300 443 0 124 261 432 1 695 46 3 599 49 924 53 523 2,05 %
2022-04-01 9 105 59 7 44 0 47 295 440 0 129 252 433 1 713 63 3 596 50 367 53 963 2,09 %
2022-05-01 12 105 59 8 48 0 73 301 442 0 131 268 429 1 724 38 3 638 50 863 54 501 2,13 %
2022-06-01 8 110 64 8 37 1 79 300 449 0 133 265 435 1 743 5 3 637 51 332 54 969 2,15 %
2022-07-01 7 111 61 9 40 0 93 306 453 0 140 306 435 1 775 5 3 741 51 702 55 443 2,17 %
2022-08-01 7 115 54 9 45 0 85 289 444 1 137 321 435 1 789 9 3 740 51 647 55 387 2,17 %
2022-09-01 6 114 64 7 43 0 76 292 446 0 134 448 435 1 780 15 3 860 52 025 55 885 2,19 %
2022-10-01 8 113 45 7 40 0 143 289 436 0 131 375 436 1 839 18 3 880 52 896 56 776 2,22 %
2022-11-01 7 114 49 7 43 3 126 304 428 0 139 404 439 1 885 3 3 951 53 409 57 360 2,24 %
2022-12-01 10 521 53 7 42 0 58 306 418 0 130 305 439 1 923 0 4 212 53 963 58 175 2,28 %
Förklaring

Om du vill hjälpa till att höja kvaliteten på svenskspråkiga Wikipedia finns det en rad kvalitetsprojekt att engagera sig i.

väldig ökning av faktakoll som handlar om diffar mellan födelse/dödsår i ingress gentemot kategoriseringen Yger (diskussion) 1 december 2022 kl. 05.08 (CET)Svara[svara]

Tack för den uppdateringen. Har ökningen något att göra med botjobbet som gjordes igår eller görs den i slutet av varje månad?NnieAndersson (diskussion) 1 december 2022 kl. 07.17 (CET)Svara[svara]
Ja Larskebots körning i går ligger bakom det mesta av ökningen, och den körs inte varje månad Yger (diskussion) 1 december 2022 kl. 07.53 (CET)Svara[svara]
Det stämmer. Det var precis två år sedan en motsvarande inventering gjordes och under den tiden har alltså omkring 453 inkonsistenser (netto) fördelade på 428 artiklar uppstått i såväl under perioden nyskapade artiklar som i gamla artiklar. I 25 artiklar, exempelvis Olle Nordmark, är det en avvikelse för såväl födelseår som dödsår. Där kan det nog vara ett Copy-Paste fel där kategoriseringen avser någon helt annan person.
Avvikelserna kan komma från såväl klotter som misstag. Jag har lagt in ett nytt uppdrag på WP:MUPP och ser att flera artiklar redan är åtgärdade.
Värt att notera är den typ av fel som innebär att länktexten är rätt medan länken leder fel, som till exempel [[1861|1754]] i artikeln Erlandus Faxell. Larske (diskussion) 1 december 2022 kl. 08.51 (CET)Svara[svara]
Det finns också fall som Jakob Hurt där det handlar om skillnaden mellan juliansk och gregoriansk kalender (så sent som tidigt 1900-tal). Haer vi någon generell regel för hur vi hanterar dem? Tostarpadius (diskussion) 2 december 2022 kl. 07.43 (CET)Svara[svara]
Länge sedan vi hade så låg siffra på relevanskollen. Trevligt att se. /Ariam (diskussion) 1 december 2022 kl. 10.58 (CET)Svara[svara]
Det finns några personer kvar kategorin Faktakoll 2020-11 som har olika uppgifter angående dödsår i artikelingress och kategorisering. Qzxw (diskussion) 2 december 2022 kl. 20.24 (CET)Svara[svara]