Democide

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Democide (demos, grekiska - folk, cide - dödande) är ett begrepp introducerat av den amerikanske forskaren R.J. Rummel som bygger på följande definitioner:

 • Folkmord (genocide): bland annat dödande av människor av en regering på grund av deras grupptillhörighet (ras, etnicitet, religion, språk)
 • Politicide: mord på någon person eller folk av en regering på grund av deras politiska åsikter eller av politiska anledningar
 • Massmord: obegränsat dödande av någon person eller folk av en regering
 • Democide: mord av någon person eller folk av en regering inkluderande folkmord, politicide och massmord.[1]

Democide är ett vidare begrepp än folkmord enligt Folkmordskonventionen antagen av FN. Anledningen till att Rummel föreslagit detta begrepp är att genocid/folkmord har begränsad tillämpbarhet och flera grova fall av massdödande utförda av myndigheter klarar sig undan folkmordsetiketten, vilket kan strida mot rättsmedvetandet hos allmänheten. Democide omfattar inte döda i strider mellan militärer och inte heller dömda till döden på legala grunder. "Government", som på engelska som har något vidare begrepp, avser i Rummels definition flera grupper som utövar makt, till exempel regering, administration, säkerhetspolis, militärer, gäng och krigsherrar som agerar med administrationens godkännande.

Democide före 1900-talet[redigera | redigera wikitext]

R.J. Rummel i sin forskning har sammanställt statistik över mord inom denna definition [2]:

Democide under perioden 1900-1987[redigera | redigera wikitext]

R.J. Rummel har även redovisat antal döda inom democide begrepped för 1900-talet [3][4]:

 • Sovjetunionen (1900-1987): 61 911 000
 • Kina, fokrepubliken (1949-1987): 77 277 000
 • Tyskland, tredje riket (1933-45): 20 946 000
 • Kina, Kuomintang (1928-1949): 10 075;000
 • Japan (1936-1945): 5 964;000
 • Kina, Mao Zedongs rådsstyre (1923-1949): 3 466;000
 • Kambodja (1975-1979): 2 035 000
 • Turkiet (1909-1918): 1 883 000
 • Vietnam (1945-1987): 1 670 000
 • Nordkorea, misstänkta mord (1948-1987): 1 663 000
 • Polen (1945-1948): 1 585 000
 • Mexiko, misstänkta mord (1900-1920): 1 417 000
 • Jugoslavien, Tito-perioden (1944-1987): 1 072 000
 • Ryssland, misstänkta mord (1900-1917): 1 066 000
 • Kina, krigsherrar (1917-1947): 910 000
 • Turkiet, Ataturk (1919-1923): 878 000
 • Storbritannien (1900-1987): 816 000
 • Portugal (1926-1982): 741 000
 • Indonesien (1965-1987): 729 000

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://www.mega.nu/ampp/rummel/dbg.chap2.htm - Rummel, Definition av Democide
 2. ^ https://www.mega.nu/ampp/rummel/murder.htm
 3. ^ https://www.mega.nu/ampp/rummel/20th.htm - Rummel: 20TH CENTURY DEMOCIDE
 4. ^ https://www.mega.nu/ampp/rummel/sod.tab16a.1.gif - Rummel: detaljerad statistik per land och regim