Hoppa till innehållet

Lärplatta i förskolan

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Lärplatta)

Lärplatta är en surfplatta som används i pedagogiska sammanhang.[1] Begreppet används i många förskolor runt om i Sverige. Förutom av förskolor används begreppet även inom kommuner, i media och i böcker.[2] Andra begrepp som används är surfplatta, platta, padda eller läsplatta.[3] Padda är dock egentligen ett vardagligt namn för surfplattor av varumärket Ipad, och läsplatta en annan apparat som är avsedd för att läsa e-böcker.

Lärplattan är populär bland kommuner i Sverige och många kommuner inskaffar sig digital kunskap där IKT pedagoger har blivit en yrkestitel [4]. Vidare har EU valt ut digital kompetens som en av åtta nyckel kompetenser [5]. Detta har gjort att fler och fler kommuner satsar på bland annat lärplattor.[4]

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

Lärplattan är som en liten handdator och innehåller kamera för stillbilder och videoinspelning, mikrofon, högtalare, möjlighet till internetuppkoppling och att ansluta sig till projektor. Den har blivit ett verktyg för både barn och pedagoger inom förskolan att skapa med och att dokumentera aktiviteter och lärande på ett enkelt sätt. Nu finns de olika dokumentationsverktygen samlade på ett och samma ställe vilket upplevs som mycket smidigare [3]. Det finns också ett stort utbud av pedagogiska mobilapplikationer som stimulerar barns lärande inom olika områden, som tal- och språkutveckling, matematik, samarbete med mera. Undersökningar visar på att det går att dra slutsatser om hur en bra app för barn ser ut. Det som framgår är att en bra app för barn har ett innehållsrikt innehåll och en bra design utan störningsmoment som reklam eller popup-fönster.[6]

Lärplattan ger även förskolor möjlighet att kommunicera enkelt med andra förskolor genom kostnadsfria kommunikationsverktyg till exempel Skype. Detta innebär att lärplattan ger barnen möjlighet till kommunikation med både vuxna och barn på andra sidan jorden [7]

Kollektivt lärande[redigera | redigera wikitext]

Genom Ipads eller lärplattor i förskolan har ett kollektivt lärande möjliggjorts både bland barn och vuxna eftersom samspelssituationer uppstår mellan vuxna och barn [7]. Bland barnen möjliggörs detta genom att lärplattans storlek bjuder in till att flera barn samtidigt kan sitta och hjälpas åt. Vidare har det noterats att barnens kommunikation kring lärplattor oftast är kroppsligt vilket innebär att de pekar och gestikulerar [8].

Det finns studier som också visar på hur lärplattan ger andra möjligheter till språkutveckling än datorn som jämförelse. Detta eftersom du genom lärplattan interagerar med andra personer på ett helt annat sätt, samt att barnen ofta samarbetar kring lärplattan.[9]

Teoretiskt perspektiv[redigera | redigera wikitext]

Två forskningsprojekt om lärplattor i förskolan har bidragit till att ett nytt perspektiv på lärande har utvecklats vid Stockholms universitet, Designs for Learning,[10] som kan underlätta analyser av barns emergent literacy. De två projekten är AppKnapp - peka, lek och lär i förskolan[11] och Plattan i mattan - didaktisk design och digitala lärplattor i förskolan.[12] Projekten har haft som syfte att implementera digitala lärplattor i den dagliga verksamheten i förskolan, initiera användandet av digitala miljöer som stimulerande lärmiljöer, utveckla förskollärares IKT-kompetens och undersöka och utvärdera förskolans digitala lärmiljöer, främst angående barns literacy.[13]

Samhällsdebatt[redigera | redigera wikitext]

Lärplattan kom till förskolans värld runt starten på 2010-talet och det uppstod då en samhällsdebatt där många vuxna tyckte att barnen skulle sitta mindre vid skärmar och istället vara ute och leka.[4] Bland pedagoger var åsikterna mer blandade där pedagoger kunde se möjligheterna med nya inlärningsmöjligheter [14].


Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Lärplattan – vad, hur och varför?,Johanna Riihimäki, sid 9
 2. ^ ”iPads i skola och förskola”. https://sites.google.com/site/ipadbok/. Läst 10 januari 2016. 
 3. ^ [a b] Monica, Niemi (2013). Dokumentera och skapa med lärplatta (1. uppl.). Nacka: Askunge Thorsén. Libris 14678813. ISBN 9789186611828. Läst 10 mars 2016 
 4. ^ [a b c] Bergman, Maria Elena & Fors, Uno (2015). Lärplattor och Appar i Förskolan har kommit för att stanna men för vadå? En studie om appar med inriktning på matematik och språk i Upplandsbro och Vaxholms kommuner. Stockholm: Tillgänglig på Internet: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:785247/FULLTEXT03.pdf
 5. ^ Europeiska unionen (2007). Nyckelkompetenser för livslångt lärande - en europeisk referensram. Europeiska gemenskaperna. Hämtad 2017 – 02 - 21, från http://center.hj.se/download/18.364f88fa12fd35278838000423/1440138058184/keycomp_sv.pdf Arkiverad 4 april 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ Falloon, G. (2013). Young students using iPads: App design and content influences on their learning pathways. Computers & Education , 68, 505 – 521
 7. ^ [a b] Mediepedagogik på barnens villkor / Ulla-Karin Lundgren Öhman (red.) ; [illustrationer: Mari Lingensjö].. - 2014. - ISBN 9789198176223
 8. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 15 mars 2017. https://web.archive.org/web/20170315180456/http://lararnastidning.se/larplattor-lyfter-skapandet/. Läst 15 mars 2017. 
 9. ^ Petersen, Petra (2015). Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan. Lic.-avh. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2015
 10. ^ ”Designs for Learning in an Extended Digital Environment”. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:402495/FULLTEXT01. Läst 6 november 2016. 
 11. ^ ”APPKNapp – PEKA, LEK & LÄR I FÖRSKOLAN”. Arkiverad från originalet den 4 april 2016. https://web.archive.org/web/20160404183851/http://appknapp.se/slutrapport/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf. Läst 6 november 2016. 
 12. ^ ”PLATTAN I MATTAN – DIGITALA LÄRPLATTOR OCH DIDAKTISK DESIGN I FÖRSKOLAN”. https://www.uppsala.se/contentassets/ef5f63b9d1d44487a99c96096077246e/plattan-i-mattan.pdf. Läst 6 november 2016. 
 13. ^ Kjällander, Susanne (Lundgren Öhman Ulla-Karin, red (2014). Mediepedagogik på barnens villkor. Stockholm: Lärarförlaget. Libris 17154931. ISBN 9789198176223 ). Förskolebarn och digital literacy 
 14. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 15 mars 2017. https://web.archive.org/web/20170315181359/http://forskolan.se/surfplattan-bra-for-de-yngsta-0/. Läst 15 mars 2017.