Mall:Infobox Flygolycka

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Den här mallen används i artiklar om flygolyckor/incidenter som handlar om singelolyckor eller om de är två/tre flygplan inblandade. Till höger visar hela mallens fulla syntax; för exempel om flygolyckor/incidenter med ett eller flera flygplan inblandade, se nedan.

Full tom syntax[redigera wikitext]

Obligatoriska parametrar är datum, typ och plats. ('namn' defaults till {{PAGENAME}}.)

{{Infobox Flygolycka
| namn           = 
| bild           = 
| bildstorlek        = (default är 230 om tom)
| bildtext         = 
| datum           = 
| typ            = 
| plats           = 
| koord           = 
 
<!--Dessa tre poster är för två/tre flygplan i en olycka:---->
| totalt_skadade      = 
| totalt_omkomna      = 
| totalt_överlevande    = 
 
<!--Dessa 17 poster är för singelolyckor:------>
| flygplanstyp       = 
| flygplansnamn       = 
| flygbolag         = 
| registrering       = 
| start           = 
| mellanlandning      = 
| mellanlandning0      = 
| mellanlandning1      = 
| mellanlandning2      = 
| mellanlandning3      = 
| sista_mellanlandning   = 
| destination        = 
| passagerare        = 
| besättning        = 
| skadade          = 
| omkomna          = 
| överlevande        = 
 
<!--Resterande poster är för en olycka med två/tre flygplan:-->
| plan1_bild        = 
| plan1_bildtext      = 
| plan1_typ         = 
| plan1_namn        = 
| plan1_flygbolag      = 
| plan1_registrering    = 
| plan1_start        = 
| plan1_mellanlandning   = 
| plan1_mellanlandning0   = 
| plan1_mellanlandning1   = 
| plan1_mellanlandning2   = 
| plan1_mellanlandning3   = 
| plan1_sistamellanlandning = 
| plan1_destination     = 
| plan1_passagerare     = 
| plan1_besättning     = 
| plan1_skadade       = 
| plan1_omkomna       = 
| plan1_överlevande     = 
| plan2_bild        = 
| plan2_bildtext      = 
| plan2_typ         = 
| plan2_namn        = 
| plan2_flygbolag      = 
| plan2_registrering    = 
| plan2_start        = 
| plan2_mellanlandning   = 
| plan2_mellanlandning0   = 
| plan2_mellanlandning1   = 
| plan2_mellanlandning2   = 
| plan2_mellanlandning3   = 
| plan2_sistamellanlandning = 
| plan2_destination     = 
| plan2_passagerare     = 
| plan2_besättning     = 
| plan2_skadade       = 
| plan2_omkomna       = 
| plan2_överlevande     = 
| plan3_bild        = 
| plan3_bildtext      = 
| plan3_typ         = 
| plan3_namn        = 
| plan3_flygbolag      = 
| plan3_registrering    = 
| plan3_start        = 
| plan3_mellanlandning   = 
| plan3_mellanlandning0   = 
| plan3_mellanlandning1   = 
| plan3_mellanlandning2   = 
| plan3_mellanlandning3   = 
| plan3_sistamellanlandning = 
| plan3_destination     = 
| plan3_passagerare     = 
| plan3_besättning     = 
| plan3_skadade       = 
| plan3_omkomna       = 
| plan3_överlevande     = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Obligatoriska parametrar i fetstil. Alternativa namn för användning vid singelolyckor visas med kursivt.

Parameter Explanation
namn Olycka/incidentens mest kända namn (default för {{PAGENAME}}).
bild Bild på olyckan/incidenten eller följderna, eller bild på flygplanet om de är en singelolycka.
bildtext Bildtext till bilden över.
datum Datum då olyckan/incidenten skedde.
typ En fras som beskriver typ av/eller orsak av olyckan/incidenten. Se nedan för exempel.
plats Olyckan/incidentens plats (t.ex platsnamn, närmaste stad/ort, land).
koord Olyckan/incidentens plats koordinater. Använd mallen mall:Coord med display=inline,title.
För två/tre-flygplansolyckor/incidenter:
totalt_skadade Det totala antalet skadade av olyckan/incidenten; lägg till i mallen ifall antalet skadade personer var några utomstående besättningen eller passagerarna eller om alla var inblandade (t.ex "123 (4 på marken)", "123 (alla)").
totalt_omkomna Det totala antalet omkomna av olyckan/incidenten; lägg till i mallen ifall antalet omkomna personer var några utomstående besättningen eller passagerarna eller om alla var inblandade (t.ex. "123 (4 på marken)", "123 (alla)").
totalt_överlevande Antalet personer som var involverade och överlevde. Om det är en singelolycka/incident; lägg till i mallen ifall antalet överlevande personer var några utomstående besättningen eller passagerarna eller om alla var inblandade (t.ex. "123 (4 på marken)", "123 (alla)").
 
plan1_bild Om mer än ett flygplan är inblandat är detta bilden på den första.
plan1_bildtext Bildtext till bilden över.
plan1_typ
flygplanstyp
(Första) flygplanets typ (t.ex Boeing 747).
plan1_namn
flygplansnamn
(Första) flygplanets namn (t.ex Atlantic Clipper).
plan1_flygbolag
flygbolag
Flygbolaget/företagets namn som opererar (första) flygplanet.
plan1_registrering
registrering
(Första) flygplanets registration.
plan1_start
start
Start för (första) flygplanets flight (flygplats/flygfält, stad/ort, land).
plan1_mellanlandning
mellanlandning
(Första) flygplanets mellanlandning, om de bara är en mellanlandning.
plan1_mellanlandning0
mellanlandning0
(Första) flygplanets första mellanlandning.
plan1_mellanlandning1
mellanlandning1
(Första) flygplanets andra mellanlandning.
plan1_mellanlandning2
mellanlandning2
(Första) flygplanets tredje mellanlandning.
plan1_mellanlandning3
mellanlandning3
(Första) flygplanets fjärde mellanlandning.
plan1_sistamellanlandning
sista_mellanlandning
(Första) flygplanets sista mellanlandning.
plan1_destination
destination
(Första) flygplanets destination (flygplats/flygfält, stad/ort, land).
plan1_passagerare
passagerare
Antal passagerare ombord (första) flygplanet.
plan1_besättning
besättning
Antal i besättningen ombord (första) flygplanet.
plan1_skadade
skadade
Om det är en singelolycka/incident, det totala antalet skadade av olyckan/incidenten; lägg till i mallen ifall antalet skadade personer var några utomstående besättningen eller passagerarna eller om alla var inblandade (t.ex "123 (4 på marken)", "123 (alla)"). Annars för olyckor/incidenter med två/tre flygplan, antalet skadade på första flygplanet.
plane1_omkomna
omkomna
Om det är en singelolycka/incident, det totala antalet omkomna av olyckan/incidenten; lägg till i mallen ifall antalet omkomna personer var några utomstående besättningen eller passagerarna eller om alla var inblandade (t.ex. "123 (4 på marken)", "123 (alla)"). Annars för olyckor/incidenter med två/tre flygplan, antalet skadade på första flygplanet.
plane1_överlevande
överlevande
Antalet personer som var involverade och överlevde. Om det är en singelolycka/incident; lägg till i mallen ifall antalet överlevande personer var några utomstående besättningen eller passagerarna eller om alla var inblandade (t.ex. "123 (4 på marken)", "123 (alla)"). Annars för olyckor/incidenter med två/tre flygplan, antalet överlevande på första flygplanet.
Parametrarna för andra och tredje flygplanet involverade i en olycka/incident (plan2_ och plan3_) följer samma mönster.

Exempel av typer av olyckor/incidenter[redigera wikitext]

Brand ombord
Bränslebrist
Explosion ombord
Felaktig underhållning
Flygledningsfel
[[Flygkapning]]
Fågelkollision
Hydraulikfel
Instrumentfel
Kollision i luften
Kontrollerad flygning in i terräng
Konstruktionsfel
[[Materialutmattning]]
Mekaniskt fel
Motorfel
Okontrollerad dekompression
Pilotmisstag
Underhållsfel
Terroristbombning

Exempel[redigera wikitext]

Ett flygplan[redigera wikitext]

Pan Am Flight 103
Olyckssammanfattning
Datum 21 december 1988
Typ Terroristbombning
Plats Lockerbie, Skottland
Passagerare 243
Besättning 16
Skadade 0
Omkomna 270 (varav 11 på marken)
Överlevande 0
Flygplanstyp Boeing 747-121
Flygbolag Pan American World Airways
Registrering N739PA
Start London
Destination New York
{{Infobox Flygolycka
| namn     = Pan Am Flight 103
| bild     = <!--Ofri bild borttagen: PA103cockpit4.png-->|360px
| bildtext   = Pan Am Flight 103 i Lockerbie, Skottland.
| datum     = 21 december 1988
| typ      = Terroristbombning
| plats     = [[Lockerbie]], [[Skottland]]
| start     = [[London]]
| destination  = [[New York]]
| passagerare  = 243
| besättning  = 16
| skadade    = 0
| omkomna    = 270 (varav 11 på marken)
| överlevande  = 0
| flygplanstyp = [[Boeing 747#747-100|Boeing 747-121]]
| flygbolag   = [[Pan American World Airways]]
| registrering = N739PA
}}

Två eller tre flygplan[redigera wikitext]

Pacific Southwest Airlines Flight 182
Olyckssammanfattning
Datum 25 september 1978
Typ Kollision i luften
Plats San Diego, Kalifornien
Totalt skadade 9 (på marken)
Totalt omkomna 144 (7 på marken)
Totalt överlevande 9 (på marken)
Första luftfarkosten
Typ Boeing 727-214
Flygbolag Pacific Southwest Airlines
Registrering N7711G
Start Sacramento Int' Airport
Mellanlandning Los Angeles Int'l Airport
Destination San Diego Int'l Airport
Passagerare 128
Besättning 7
Omkomna 135 (alla)
Andra luftfarkosten
Typ Cessna 172
Flygbolag Gibbs Flite Center, Inc.
Registrering N7711G
Start Montgomery Field
San Diego, Kalifornien
Besättning 2
Överlevande 0
{{Infobox Flygolycka
| namn         = Pacific Southwest Airlines Flight 182
| bild         = 
| bildtext       = PSA Flight 182 Boeing 727 i brand efter kollision i luften.
| datum        = 25 september 1978
| typ         = Kollision i luften
| plats        = [[San Diego]], [[Kalifornien]]
| totalt_skadade    = 9 (på marken)
| totalt_omkomna    = 144 (7 på marken)
| totalt_överlevande  = 9 (på marken)
| plan1_typ      = [[Boeing 727|Boeing 727-214]] 
| plan1_flygbolag   = [[Pacific Southwest Airlines]]
| plan1_registrering  = [http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19780925-0 N7711G]
| plan1_start     = [[Sacramento International Airport|Sacramento Int' Airport]]
| plan1_mellanlandning = [[Los Angeles International Airport|Los Angeles Int'l Airport]]
| plan1_destination  = [[San Diego International Airport|San Diego Int'l Airport]]
| plan1_passagerare  = 128
| plan1_besättning   = 7
| plan1_omkomna    = 135 (alla)
| plan2_typ      = [[Cessna 172]]
| plan2_flygbolag   = {{nowrap|Gibbs Flite Center, Inc.}}
| plan2_registrering  = N7711G
| plan2_start     = [[Montgomery Field]]<br/>[[San Diego]], [[Kalifornien]]
| plan2_besättning   = 2
| plan2_överlevande  = 0
}}
{{{namn}}}
[[Fil:{{{bild}}}]]
{{{bildtext}}}
Olyckssammanfattning
Datum {{{datum}}}
Typ {{{typ}}}
Plats {{{plats}}}
{{{koord}}}
Totalt skadade {{{totalt_skadade}}}
Totalt omkomna {{{totalt_omkomna}}}
Totalt överlevande {{{totalt_överlevande}}}
Första luftfarkosten
[[Fil:{{{plan1_bild}}}|180px]]
{{{plan1_bildtext}}}
Typ {{{plan1_typ}}}
Namn {{{plan1_namn}}}
Flygbolag {{{plan1_flygbolag}}}
Registrering {{{plan1_registrering}}}
Start {{{plan1_start}}}
Mellanlandning {{{plan1_mellanlandning}}}
1:a mellanlandning {{{plan1_mellanlandning0}}}
2:a mellanlandning {{{plan1_mellanlandning1}}}
3:e mellanlandning {{{plan1_mellanlandning2}}}
4:e mellanlandning {{{plan1_mellanlandning3}}}
Sista mellanlandning {{{plan1_sistamellanlandning}}}
Destination {{{plan1_destination}}}
Passagerare {{{plan1_passagerare}}}
Besättning {{{plan1_besättning}}}
Skadade {{{plan1_skadade}}}
Omkomna {{{plan1_omkomna}}}
Överlevande {{{plan1_överlevande}}}
Andra luftfarkosten
[[Fil:{{{plan2_bild}}}|180px]]
{{{plan2_bildtext}}}
Typ {{{plan2_typ}}}
Namn {{{plan2_namn}}}
Flygbolag {{{plan2_flygbolag}}}
Registrering {{{plan2_registrering}}}
Start {{{plan2_start}}}
Mellanlandning {{{plan2_mellanlandning}}}
1:a mellanlandning {{{plan2_mellanlandning0}}}
2:a mellanlandning {{{plan2_mellanlandning1}}}
3:e mellanlandning {{{plan2_mellanlandning2}}}
4:e mellanlandning {{{plan2_mellanlandning3}}}
Sista mellanlandning {{{plan2_sistamellandlandning}}}
Destination {{{plan2_destination}}}
Passagerare {{{plan2_passagerare}}}
Besättning {{{plan2_besättning}}}
Skadade {{{plan2_skadade}}}
Omkomna {{{plan2_omkomna}}}
Överlevande {{{plan2_överlevande}}}
Tredje luftfarkosten
[[Fil:{{{plan3_bild}}}|180px]]
{{{plan3_bildtext}}}
Typ {{{plan3_typ}}}
Namn {{{plan3_namn}}}
Flygbolag {{{plan3_flygbolag}}}
Registrering {{{plan3_tailnum}}}
Start {{{plan3_start}}}
Mellanlandning {{{plan3_mellanlandning}}}
1:a mellanlandning {{{plan3_mellanlandning0}}}
2:a mellanlandning {{{plan3_mellanlandning1}}}
3:e mellanlandning {{{plan3_mellanlandning2}}}
4:e mellanlandning {{{plan3_mellanlandning3}}}
Sista mellanlandning {{{plan3_sistamellanlandning}}}
Destination {{{plan3_destination}}}
Passagerare {{{plan3_passagerare}}}
Besättning {{{plan3_besättning}}}
Skadade {{{plan3_skadade}}}
Omkomna {{{plan3_omkomna}}}
Överlevande {{{plan3_överlevande}}}