Platform Invocation Services

Från Wikipedia
(Omdirigerad från P/Invoke)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Platform Invocation Services, mer känd som P/Invoke, är en funktion i implementationer av Common Language Infrastructure, som till exempel Common Language Runtime, som tillåter hanterad kod att anropa maskinkod i DLL-filer. Maskinkoden refereras av metadata som beskriver funktionen som laddas ifrån DLL-filen.

Användning[redigera | redigera wikitext]

När P/Invoke används hanterar exekveringsmotorn (CLR) DLL-filerna och konverterar ohanterade typer till CTS-typer (så kallad parameter marshalling).

Följande sker under denna process:

 • DLL-filen innehållande funktionen lokaliseras.
 • Filen laddas in i minnet.
 • Adressen till funktionen sparas i minnet och argumenten läggs på stacken. Därefter utförs operationerna som vanligt.

P/Invoke är mycket användbart när man vill använda C- och C++-DLL:er kompilerade till maskinkod. Det är också användbart när man vill ha tillgång till Windows API , som helt består av DLL-filer med maskinkod, då det för många av funktionerna i Windows inte finns någon tillgängliga wrappers. Detta resulterar i att man måste skriva en wrapper till till exempel Win32 API.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Det första exemplet visar hur du kan få reda vilken version en DLL har:

DllGetVersion funktion vars signatur finns i Windows API:

HRESULT __stdcall DllGetVersion(DLLVERSIONINFO* pdvi)

P/Invoke C#-kod som anropar funktionen DllGetVersion:

[DllImport("shell32.dll")]
static extern int DllGetVersion(ref DLLVERSIONINFO pdvi);

Nästa exempel visar hur man extraherar en ikonfil.

Signaturen för funktionen ExtractIcon :

HICON __stdcall ExtractIcon(HINSTANCE hInst,LPCTSTR lpszExeFileName,UINT nIconIndex);

P/Invoke C#-kod som anropar funktionen ExtractIcon:

[DllImport("shell32.dll")]
static extern IntPtr ExtractIcon(
  IntPtr hInst, 
  [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] string lpszExeFileName, 
  uint nIconIndex);

Nästa exempel visar hur man skriver kod som delar ett Event mellan två program på Windows-plattformen:

Signaturen för funktionen CreateEvent:

 HANDLE __stdcall CreateEvent(
   LPSECURITY_ATTRIBUTES lpEventAttributes,
   BOOL bManualReset,
   BOOL bInitialState,
   LPCTSTR lpName
 );

P/Invoke C#-kod som anropar funktionen CreateEvent:

[DllImport("kernel32.dll", SetLastError=true)]
static extern IntPtr CreateEvent(
  IntPtr lpEventAttributes, 
  bool bManualReset,
  bool bInitialState, 
  [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] string lpName);

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]