Wikipedia:Projekt Fredrika/SLS-Backlist/Lista

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 • Använd som referens med Mall:Cite Q
  • Som bibliografi: {{Cite Q| }}
  • Som referens: <ref>{{Cite Q| }}</ref>
# Publication date Image Title Authors and contributors Main subject Wikidata
1 1886[1]
Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius 1, åren 1791-1796 SLS 1886 book cover fd2019-00022304.jpg
Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius. 1, Åren 1791-1796. Henrik Gabriel Porthan
Wilhelm Lagus
Matthias Calonius
Henrik Gabriel Porthan Q113382419
2 1886[2]
Förhandlingar och uppsatser 1, 1885 - 1886 SLS 1886 book cover fd2019-00022349.jpg
Förhandlingar och uppsatser. 1, 1885 - 1886. Q113382440
3 1886[3]
Finlands territoriala församlingars ålder, utbildning och utgrening intill 1885 års utgång SLS 1886 book cover fd2019-00022263.jpg
Finlands territoriala församlingars ålder, utbildning och utgrening intill 1885 års utgång / K. G. Leinberg. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Q113382441
4 1886[4]
Välloflige borgareståndets protokoller vid landtdagen i Borgå år 1809 SLS 1886 book cover fd2019-00022300.jpg
Välloflige borgareståndets protokoller vid landtdagen i Borgå år 1809 / utgifna af Elis Lagerblad. Elis Lagerblad Borgå lantdag Q113382548
5 1886[5]
Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius 2, Åren 1797-1800 SLS 1886 book cover fd2019-00022037.jpg
Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius. 2, Åren 1797-1800. Henrik Gabriel Porthan
Matthias Calonius
Wilhelm Lagus
Henrik Gabriel Porthan Q113382603
6 1887[6]
Förhandlingar och uppsatser 2, 1886 - 1887 SLS 1887 book cover fd2019-00022333.jpg
Förhandlingar och uppsatser. 2, 1886 - 1887. Q113382604
7 1887[7]
Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna SLS 1887 book cover fd2019-00022789.jpg
Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna Axel Olof Freudenthal
Herman Vendell
Estlandssvenska
ordbok
Q112264898
8 1887[8]
Historiskt-politiska anteckningar för åren 1743-1796 SLS 1887 book cover fd2019-00022275.jpg
Historiskt-politiska anteckningar för åren 1743-1796 Henrik Tomas Adlercreutz
Elis Lagerblad
Q112265000
9 1888[9]
Förhandlingar och uppsatser 3, 1887 - 1888 SLS 1888 book cover fd2019-00022578.jpg
Förhandlingar och uppsatser. 3, 1887 - 1888. Q113382605
10 1888[10]
Reseanteckningar af P J Bladh och C F Hornstedt SLS 1888 book cover fd2019-00022265.jpg
Reseanteckningar af P. J. Bladh och C. F. Hornstedt / utg. af J. O. I. Rancken och Elis Lagerblad. Peter Johan Bladh
Elis Lagerblad
Oskar Rancken
Clas Fredrik Hornstedt
Q113382606
11:1-2 1889[11]
Album studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVIII - Åbo akademis studentmatrikel H 1-2 SLS 1889 book cover fd2019-00022306.jpg
Album studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVIII : Åbo akademis studentmatrikel. H. 1-2 / ånyo upprättad af Wilh. Lagus. Wilhelm Lagus Kungliga Akademien i Åbo Q113383038
12 1889[12]
Vöråmålet - ljud- och formlära, ordlista med register, språkprof SLS 1889 book cover fd2019-00022124.jpg
Vöråmålet : ljud- och formlära, ordlista med register, språkprof. / A. O. Freudenthal. Axel Olof Freudenthal Vörå Q113383162
13 1889[13]
Förhandlingar och uppsatser 4, 1888 - 1889 SLS 1889 book cover fd2019-00022169.jpg
Förhandlingar och uppsatser. 4, 1888 - 1889. Q113383163
14 1890[14]
De finska klostrens historia SLS 1890 book cover fd2019-00022348.jpg
De finska klostrens historia / af K. G. Leinberg. Gabriel Leinberg kloster Q113383175
15 1890[15]
Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden SLS 1890 book cover fd2019-00022425.jpg
Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden / Erik Ehrström. Helsingfors historia Q113383176
16 1890[16]
Åbo universitets lärdomshistoria 1, Medicinen SLS 1890 book cover fd2019-00022394.jpg
Åbo universitets lärdomshistoria. 1, Medicinen / L. W. Fagerlund. Medicinens studium vid Åbo universitet / Robert Tigerstedt. Wilhelm Fagerlund
Robert Tigerstedt
Kungliga Akademien i Åbo
medicinsk utbildning
Q113383177
17 1890[17]
Åbo universitets lärdomshistoria 2, Juridiken SLS 1890 book cover fd2019-00022018.jpg
Åbo universitets lärdomshistoria. 2, Juridiken / Axel Liljenstrand. Axel Wilhelm Liljenstrand Kungliga Akademien i Åbo
legal education
Q113383178
11:3 1891[18]
Album studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVIII Åbo akademis studentmatrikel 1, 3 SLS 1891 book cover fd2019-00022276.jpg
Album studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVIII Åbo akademis studentmatrikel. 1, 3 / ånyo upprättad af Wilh. Lagus. Wilhelm Lagus Kungliga Akademien i Åbo Q113383039
18 1891[19]
Förhandlingar och uppsatser 5, 1889-1890 SLS 1891 book cover fd2019-00022319.jpg
Förhandlingar och uppsatser. 5, 1889-1890. Q113383179
19 1891[20]
Åbo universitets lärdomshistoria 3, Historien - historiens studium vid Åbo universitet SLS 1891 book cover fd2019-00022041.jpg
Åbo universitets lärdomshistoria. 3, Historien : historiens studium vid Åbo universitet / M. G. Schybergson. M. G. Schybergson Kungliga Akademien i Åbo
history didactics
Q113383180
11:4-6 1892[21]
Album studiosorum Academiae Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII = Åbo akademis studentmatrikel 4-6, Senare afdelningen 1740-1827 SLS 1892 book cover fd2019-00022217.jpg
Album studiosorum Academiae Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII = Åbo akademis studentmatrikel. [4-6], Senare afdelningen 1740-1827 / å nyo upprättad af Vilh. Lagus. Wilhelm Lagus Kungliga Akademien i Åbo Q113383040
20 1892[22]
Förhandlingar och uppsatser 6, 1890-1892 SLS 1892 book cover fd2019-00022472.jpg
Förhandlingar och uppsatser. 6, 1890-1892. Q113383181
21 1892[23]
Katalog öfver den svenska literaturen i Finland samt därstädes utkomna arbeten på främmande språk 1886-1890 SLS 1892 book cover fd2019-00022090.jpg
Katalog öfver den svenska literaturen i Finland samt därstädes utkomna arbeten på främmande språk 1886-1890 / uppgjord af H. Bergroth. Hugo Bergroth Finlandssvensk litteratur Q113384726
22 1892[24]
Finska prästerskapets besvär och Kongl Majestäts därpå gifna resolutioner - från slutet af 1620-talet intill stora ofredens slut SLS 1892 book cover fd2019-00022358.jpg
Finska prästerskapets besvär och Kongl. Majestäts därpå gifna resolutioner : från slutet af 1620-talet intill stora ofredens slut / samlade af K. G. Leinberg. Gabriel Leinberg Q113384727
23 1893[25]
Åbo universitets lärdomshistoria 4, Förra delen, Teologin - teologins historia vid Åbo universitet - 1640-1713 SLS 1893 book cover fd2019-00022353.jpg
Åbo universitets lärdomshistoria. 4, Förra delen, Teologin : teologins historia vid Åbo universitet : 1640-1713 / Herman Råbergh. Herman Råbergh Kungliga Akademien i Åbo
religious education
Q113384728
24 1893[26]
Förhandlingar och uppsatser 7, 1892-1893 SLS 1893 book cover fd2019-00022285.jpg
Förhandlingar och uppsatser. 7, 1892-1893. Q113384730
25 1893[27]
Protocoller hållna hos det hedervärda bonde ståndet vid landtdagen i Borgå år 1809 SLS 1893 book cover fd2019-00022323.jpg
Protocoller hållna hos det hedervärda bonde ståndet vid landtdagen i Borgå år 1809 / utgifna af Elis Lagerblad. Elis Lagerblad Borgå lantdag Q113384731
1894[28] Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland XXVIII Q65530000
26 1894[29]
Åbo universitets lärdomshistoria 5, Filologin - filologins studium vid Åbo universitet SLS 1894 book cover fd2019-00022131.jpg
Åbo universitets lärdomshistoria. 5, Filologin : filologins studium vid Åbo universitet / I. A. Heikel. Ivar Heikel Kungliga Akademien i Åbo
filologi
Q113384732
27 1894[30]
Johan Henrik Kellgrens bref till Abraham Niclas Clewberg SLS 1894 book cover fd2019-00022268.jpg
Johan Henrik Kellgrens bref till Abraham Niclas Clewberg / utgifna af Henrik Schück. Henrik Schück Johan Henric Kellgren
Abraham Niclas Edelcrantz
Q113384733
28 1894[31]
Förhandlingar och uppsatser 8, 1893-1894 SLS 1894 book cover fd2019-00022339.jpg
Förhandlingar och uppsatser. 8, 1893-1894. Q113384734
29 1895[28][32] Östgötalagen med förklaringar Axel Olof Freudenthal Östgötalagen Q61997306
30 1895[33] Förhandlingar och uppsatser. 9, 1894-1895. Q113384736
31 1895[34] Jöns Buddes bok : en handskrift från Nådendals kloster / O. F. Hultman. Oskar Fredrik Hultman Jöns Budde
Nådendals kloster
Q113384737
32 1896[35] Åbo universitets lärodomshistoria. 6, Naturalhistorien : Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet / Otto E. A. Hjelt. Otto Hjelt Kungliga Akademien i Åbo
naturvetenskap
Q113384738
33 1896[36] Raseborgs slotts historia / Torsten Hartman. Torsten Hartman Raseborgs slott Q113384739
34 1897[37] Förhandlingar och uppsatser. 10, 1895-1896. Q113384740
35 1897[38] Katalog öfver den svenska literaturen i Finland samt arbeten af inhemska författare på främmande språk 1891-1895 / Yrjö Hirn. Yrjö Hirn Finlandssvensk litteratur Q113384741
36 1898[39] Förhandlingar och uppsatser. 11 : 1897. Q113384742
37 1898[40] Åbo universitets lärodomshistoria. 7, Matematiken och fysiken : matematikens och fysikens studium vid Åbo universitet / K. F. Slotte. Karl Fredrik Slotte Kungliga Akademien i Åbo
matematikundervisning
fysikundervisning
Q113384743
38 1898[41] Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida / utgifna af Ernst Lagus. Henrik Gabriel Porthan
Ernst Lagus
Henrik Gabriel Porthan Q113384744
39 1899[42] Förhandlingar och uppsatser. 12, 1898. Q113384745
40 1899[43] Prästeståndets protokoll vid Borgå landtdag år 1809 jämte Handlingar rörande landtdagen / utgifna af Elis Lagerblad. Elis Lagerblad Borgå lantdag Q113384746
41 1899[44] Jakob Tengströms vittra skrifter i urval. Med, En lefnadsteckning / af M. G. Schybergson. Jacob Tengström
M. G. Schybergson
Jacob Tengström Q113393900
42 1899[45] Åbo universitets lärodomshistoria. 8, Kemien : kemiens studium vid Åbo universitet / Robert Tigerstedt. Robert Tigerstedt Kungliga Akademien i Åbo
kemiundervisning
Q113393916
43 1899[46] En samling öfversättningar och bearbetningar från romerske och franske författare / utgifningen ombesörjd af T. S. Dillner. T. S. Dillner Q113393918
44 1900[47] Dagbok förd under kriget i Finland 1788-1790 / Carl Christopher Ekman ; utgifven af Reinh. Hausen. Carl Christoffer Ekman
Reinhold Hausen
Gustav III:s ryska krig Q113393919
45 1900[48] Förhandlingar och uppsatser. 13, 1899. Q113451031
46 1900[28][49] Karl August Tavaststjerna : en lefnadsteckning / Werner Söderhjelm. Werner Söderhjelm[28] Karl August Tavaststjerna Q65527678
47 1901[50] Förhandlingar och uppsatser. 14, 1900. Q113451050
48 1901[51] Mikael Choræi valda dikter. Med, En lefnadsteckning / af Ernst Lagus. Michael Choraeus
Ernst Lagus
Michael Choraeus Q113393920
49 1901[52] En idéernas man / biografi öfver August Fredrik Soldan af Juhani Aho. Juhani Aho August Fredrik Soldan Q113393922
50 1901[53] Åbo universitetets lärdomhistoria : 9, Teologin II / Herman Råbergh. Teologins historia vid Åbo universitet : senare delen. Herman Råbergh Kungliga Akademien i Åbo
religious education
Q113393923
51 1902[54] Förhandlingar och uppsatser. 15, 1901. Q113451051
52 1902[55] Valda skrifter / af Jakob Frese. Med, En teckning af hans lefnad och skaldskap / af Arvid Hultin. Arvid Hultin
Jacob Frese
Jacob Frese Q113393924
53 1902[56] Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt arbeten på främmande språk af finländske författare eller utgifna i Finland 1896-1900 / Hugo Bergroth. Hugo Bergroth Finlandssvensk litteratur Q113393925
54 1902[28][57] Torsten Rudeen : ett bidrag till karolinska tidens litteratur- och lärdomshistoria / Arvid Hultin. Arvid Hultin[28] Torsten Rudeen Q65523573
55 1902[58] Mathias Calonii bref till Henrik Gabriel Porthan. Åren 1793-1800. Matthias Calonius
Henrik Gabriel Porthan
Wilhelm Lagus
Matthias Calonius Q113393926
56 1903[59] Förhandlingar och uppsatser. 16, 1902. Q113451053
57 1903[60] Bref, tal och andra skrifter af Mikael Choræus / utgifna af E. Lagus. Ernst Lagus Michael Choraeus Q113393927
58 1903[28][61] Skildring af Krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-1809 / Carl Johan Ljunggren ; utgifven af Reinh. Hausen. Carl Johan Ljunggren[28]
Reinhold Hausen
Finska kriget Q65529946
59 1903[62] Bidrag till Eddametriken / Hugo Pipping. Hugo Pipping Q113393928
1
66
1904[63]
Pehr Kalms Resa till Norra Amerika ånyo Första delen SLS 1904 book cover fd2019-00022368.jpg
Pehr Kalms Resa till Norra Amerika ånyo. Första delen / utgifven af Fredr. Elfving och Georg Schauman ; med en inledning af Georg Schauman. Fredrik Elfving
Georg Schauman
Pehr Kalm Q113394130
60 1904[64] Per Brahe, grefve till Visingborg, friherre till Kajana, herre till Rydboholm, Lindholmen, Brahelinna och Bogesund, Sveriges rikes råd och drots samt lagman öfver Västmanland, Bergslagen och Dalarna / Petrus Nordmann. Petrus Nordmann Per Brahe den äldre Q113393929
61 1904[65] Joh. Ludv. Runeberg : hans lif och hans diktning. 1 / Werner Söderhjelm. Werner Söderhjelm Johan Ludvig Runeberg Q113394127
62 1904[66] Johan Ludvig Runebergs hundraårsminne : festskrift den 5 februari 1904. Johan Ludvig Runeberg Q113451054
63 1904[67] Förhandlingar och uppsatser. 17, 1903. Q113451055
64 1904[68] Ordbok över de östsvenska dialekterna. Första häftet / Herman Vendell. Herman Vendell Finlandssvenska
östsvenska mål
Q113394128
65 1904[69] Den svenska vitterheten i Finland under stormaktstiden 1640-1720 : valda vitterhetsarbeten jämte en litteraturhistorisk inledning / af Arvid Hultin. Arvid Hultin Q113394129
67 1905[70] Protokoll, förda hos höglofliga ridderskapet och adeln vid landtdagen i Borgå. Borgå lantdag Q113451056
68 1905[71] Förhandlingar och uppsatser. 18, 1904. Q113451057
69 1905[72] Bidrag till Helsingfors stads historia. 1 / samlade och utgifna af P. Nordmann. Petrus Nordmann Helsingfors historia Q113394131
70 1905[73] Bref och dagboksanteckningar / af Georg August Wallin. Jämte En lefnadsteckning utgifna af Knut Tallqvist. Georg August Wallin
Knut Tallqvist
Georg August Wallin Q113394132
71 1905[74] Ordbok över de östsvenska dialekterna. Andra häftet / Herman Vendell. Herman Vendell Finlandssvenska
östsvenska mål
Q113394133
11:7 1906[75]
Album Studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII - Åbo akademis studentmatrikel å nyo upprättad - supplement SLS 1906 book cover fd2019-00022196.jpg
Album Studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII : Åbo akademis studentmatrikel å nyo upprättad : supplement / Vilh. Lagus. Wilhelm Lagus Kungliga Akademien i Åbo Q113383042
74:1 1906[76] Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i Finland / Mauritz Hallberg. Mauritz Hallberg[28] Finländare Q65528447
72 1906[77] Bidrag till Helsingfors stads historia. 2 / samlade och utgifna af P. Nordmann. Petrus Nordmann[28] Helsingfors historia Q65524878
73 1906[78] Förhandlingar och uppsatser. 19, 1905. Q113451058
75 1906[79] Ordbok över de östsvenska dialekterna. Tredje häftet / Herman Vendell. Herman Vendell Finlandssvenska
östsvenska mål
Q113394135
76 1906[80] Bidrag till Helsingfors stads historia. 3 / samlade och utgifna af P. Nordmann. Petrus Nordmann Helsingfors historia Q113394136
77 1906[81] Joh. Ludv. Runeberg : hans lif och hans diktning. 2 / Werner Söderhjelm. Werner Söderhjelm Johan Ludvig Runeberg Q113394137
78 1907[82] Förhandlingar och uppsatser. 20, 1906. Q113451060
79 1907[83] Ordbok över de östsvenska dialekterna. Fjärde häftet / Herman Vendell. Herman Vendell Finlandssvenska
östsvenska mål
Q113394138
80 1908[84] Åbo universitets lärdomshistoria. 10, Filosofin : filosofins studium vid Åbo universitet / af Th. Rein. Thiodolf Rein Kungliga Akademien i Åbo
philosophy education
Q113394139
81 1908[85] Förhandlingar och uppsatser. 21, 1907. Q113451061
82 1908[86] Bidrag till Helsingfors stads historia. 4 / samlade och utgifna af P. Nordmann. Petrus Nordmann Helsingfors historia Q113396126
83 1908[87] Henrik Gabriel Porthan : lefnadsteckning. Förra delen / M. G. Schybergson. M. G. Schybergson Henrik Gabriel Porthan Q113396156
84 1908[88] Biografiska undersökningar om Anders Chydenius jämte otryckta skrifter af Chydenius / Georg Schauman. Georg Schauman Anders Chydenius Q113396157
85 1908[89] Sjukvård och läkare under kriget 1808-1809 / K. E. Lindén. Karl Eberhard Lindén Krigssjukvård
Finska kriget
Q113396158
86 1908[90] Bidrag till Helsingfors stads historia. 5, Gamla Helsingfors 1550-1640 / samlade och utgifna af P. Nordmann. Petrus Nordmann Helsingfors historia Q113396159
87 1908[91] Elias Lönnrots Svenska skrifter utgifna af Jenny af Forselles. 1. Jenny af Forselles Elias Lönnrot Q113396160
88 1909[92] Förhandlingar och uppsatser. 22, 1908. Q113451062
89 1909[93] Josef Julius Wecksell : en studie / Arvid Mörne. Arvid Mörne Josef Julius Wecksell Q113396161
90 1910[94] Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1910 : minneskrift den 5 februari 1910. Svenska litteratursällskapet i Finland Q113451063
91 1910[95] Förhandlingar och uppsatser. 23, 1909. Q113451064
92 1910[96] Fornsvenskt lagspråk. 1, Strödda anteckningar / Hugo Pipping. Hugo Pipping Q113396162
92 1910[97] Äldre nordiska tillnamn : tydningar och härledningar / Evald Lidén. Evald Lidén Q113396163
92 1910[98] Finländska vattendragsnamn / Ralf Saxén. Ralf Saxén lista över vattendrag i Finland Q113396164
93 1910[99] Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Andra delen / [Pehr Kalm] ; å nyo utgifven af Fredr. Elfving och Georg Schauman ; med ett förord af Georg Schauman. Fredrik Elfving
Georg Schauman
Pehr Kalm
Pehr Kalm
Nordamerika
Q113396165
94 1910[100] Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraturhistoria : ur odlingens hävder under frihetstidens senare del / av Arvid Hultin. Arvid Hultin Q113396166
95 1911[101] Ännu något om rimmen i Erikskrönikan / Hugo Pipping. Hugo Pipping Erikskrönikan Q113396169
95 1911[102] Något om rimmen i Erikskrönikan / G. Cederschiöld. Gustaf Cederschiöld Erikskrönikan Q113396175
95 1911[103] Den sjunde Dnjepr-forsen / Tore Torbiörnsson. Tore Torbiörnsson Dnepr Q113396167
95 1911[104] Randanmärkningar till T. E. Karsten's uppsats "Äldre germansk kultur i Finland belyst av ortnamnen" / Ralf Saxén. Ralf Saxén Q113396168
95 1911[105] Den drevljanske fursten Mal / S. A. Korff. S. A. Korff Drevljaner Q113396170
95 1911[106] Bidrag till Rökstensinskriftens tolknig / Hjalmar Lindroth. Hjalmar Lindroth Q113396171
95 1911[107] Äldre germansk kultur i Finland belyst av ortnamnen / T. E. Karsten. Torsten Evert Karsten Q113396172
95 1911[108] De skandinaviska Dnjeprnamnen / Hugo Pipping. Hugo Pipping Dnepr Q113396173
95 1911[109] Rök-studier / Hugo Pipping. Hugo Pipping Q113396174
95 1911[110] Belysning av dr R. Saxéns "Randanmärkningar" till min uppsats "Äldre germansk kultur i Finland belyst av ortnamnen" / T. E. Karsten. Torsten Evert Karsten Q113396176
96 1911[111] Förhandlingar och uppsatser. 24, 1910. Q113451065
97 1911[112] Generalregister till Svenska Litteratursällskapets i Finland Förhandlingar 1885-1909 / Alexander Boldt. Alexander Boldt Q113396179
98 1911[113] Henrik Gabriel Porthan : lefnadsteckning. Senare delen / M. G. Schybergson. M. G. Schybergson Henrik Gabriel Porthan Q113396180
99 1911[114] Elias Lönnrots Svenska skrifter utgifna af Jenny af Forselles. 2, Bref, anteckningar och reseskildringar. Jenny af Forselles Elias Lönnrot Q113396181
100 1911[115] Historiska uppsatser tillegnade Magnus Gottfrid Schybergson på hans sextioårsdag den 26 november 1911. M. G. Schybergson Q113451066
101 1911[116] Skildringar från Åbo akademi 1808-1828 / G. Heinricius. Gustaf Heinricius Kungliga Akademien i Åbo Q113396182
107:1 1912[117] Släktbok. 1, 1 / Atle Wilskman. Atle Wilskman Q113396203
102 1912[118] Brev från Henrik Gabriel Porthan till samtida. Del 2, Supplementband / utgivna av Ernst Lagus. Henrik Gabriel Porthan Henrik Gabriel Porthan Q113396190
103 1912[119] Dulgadråp : en språklig-rättshistorisk undersökning / Hjalmar Lindroth. Hjalmar Lindroth dulgadråp Q113396198
103 1912[120] Om allitterationen på v i fornisländskan / Erik Noreen. Erik Noreen Q113396191
103 1912[121] Ytterligare till Rökstenens huaRfurniualtumanurpi / Hjalmar Lindroth. Hjalmar Lindroth Q113396192
103 1912[122] Nytt om Rökstensinskriften / Hugo Pipping. Hugo Pipping Q113396193
103 1912[123] Vad är syftet med Rökstenens inskrift? / Rolf Nordenstreng. Rolf Nordenstreng Q113396194
103 1912[124] Till tolkningen av Ynglingasagans visor / Bruno Sjöros. Bruno Sjöros Q113396195
103 1912[125] Fornsvenskt lagspråk. 2-3 / Hugo Pipping. Hugo Pipping Q113396196
103 1912[126] Annalstudier / Nat. Beckman. Natanael Beckman Q113396197
103 1912[127] Jaroslavs rätt och de svenska landskapslagarna / Nat. Beckman. Natanael Beckman landskapslag Q113396199
103 1912[128] En kärleksvisa i Ans saga bogsveigis / L. Fr. Läffler. Frits Läffler Q113396200
104 1912[129] Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt arbeten på främmande språk af finländske författare eller utgifna i Finland 1901-1905 / Emil Hasselblatt. Emil Hasselblatt Finlandssvensk litteratur Q113396201
105 1912[130] Förhandlingar och uppsatser. 25, 1911. Q113451067
106 1912[131] Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov angående finska förhållanden vid medlet av 1800-talet ; översättning av Walter Groundstroem. 1. Walter Groundstroem Q113396202
109 1912[132] Anteckningar om Immanuel Ilmoni enligt bref och dagböcker / G. Heinricius. Gustaf Heinricius Immanuel Ilmoni Q113396206
110 1913[133] Fsv. snima i betydelsen "sent på dagen" / Theodor Hjelmqvist. Theodor Hjelmqvist Q113396207
110 1913[134] Till Alvíssmól 14 / Erik Noreen. Erik Noreen Q113396208
110 1913[135] Två fornisländska omskrivningar / Theodor Hjelmqvist. Theodor Hjelmqvist Q113396209
110 1913[136] Ett bidrag till Islands lärdomshistoria / Nat. Beckman. Natanael Beckman Q113396210
110 1913[137] Rättelser och förklaringar till fornsvenska texter / Theodor Hjelmqvist. Theodor Hjelmqvist Q113396211
110 1913[138] Om några underarter av ljódaháttr : bidrag till den fornnorsk-fornisländska versläran och till textkritiken av Eddasångerna, tillika en studie över Háttatals strof 101. 1-2 / L. Fr. Läffler. Frits Läffler Q113396212
110 1913[139] En gensaga / Hjalmar Lindroth. Hjalmar Lindroth Q113396213
111 1913[140] Gustaf Filip Creutz : hans levnad och vittra skrifter / av Arvid Hultin. Arvid Hultin Gustaf Philip Creutz Q113396214
112 1913[141] Förhandlingar och uppsatser. 26, 1912. Q113451068
107:2 1914[142] Släktbok. 1, 2 / Atle Wilskman. Atle Wilskman Q113396204
113 1914[143] Några tillägg och rättelser till SNF. 5, 2 och 3 / T. E. Karsten. Torsten Evert Karsten Q113396215
113 1914[144] Harjavalta och Raitio "fjärdingar" i Satakunta samt det svenska ordet härad / T. E. Karsten. Torsten Evert Karsten Q113396216
113 1914[145] Om Adilsstrofens äkthet och upprepning inom Ynglingatal / Birger Nerman. Birger Nerman Q113396217
113 1914[146] Fornsvenskt lagspråk. 4, Strödda anteckningar / Hugo Pipping. Hugo Pipping Q113396218
113 1914[147] Lexikografiska bidrag till kännedomen av österbottniska landsmål : tillägg till H. Vendells "Ordbok över de östsvenska dialekterna" / T. E. Karsten. Torsten Evert Karsten östsvenska mål Q113396219
113 1914[148] Några finländska tillägg och randanmärkningar till Svenska Akademiens Ordbok häft. 1-47 / H. Bergroth. Hugo Bergroth Svenska Akademiens ordbok Q113396221
113 1914[149] Om några underarter av ljóđaháttr : bidrag till den fornnorsk-fornisländska versläran och till textkritiken av Eddasångerna, tillika en studie över Háttatals strof 101. 3-4 / L. Fr. Läffler. Frits Läffler Q113396222
114 1914[150] Pehr Kalms brev till C. F. Mennander / utgivna av Otto E. A. Hjelt och Alb. Hästesko. Pehr Kalm Pehr Kalm
Carl Fredrik Mennander
Otto Hjelt
Albert Hästesko
Q113396223
115 1914[151] Förhandlingar och uppsatser. 27, 1913. Q113451069
116 1914[152] Från samhällslifvet i Åbo 1809-1827 : kultur- och personhistoriska skildringar / G. Heinricius. Gustaf Heinricius Q113396224
117 1914[153] Skrifter av C. G. Estlander. 1, Uppsatser om Johan Ludvig Runeberg. Carl Gustaf Estlander Johan Ludvig Runeberg Q113396225
118 1914[154] En fornsvensk ljudlag kompletterad / Jöran Sahlgren. Jöran Sahlgren Q113396226
118 1914[155] Vadstena-brakteaten och Charnay-spännet / Hugo Pipping. Hugo Pipping Q113396227
118 1914[156] Principfrågor i svensk språkhistoria / Nat. Beckman. Natanael Beckman svenska Q113396228
118 1914[157] Studier över fornvästgötska lagtexter / Bruno Sjöros. Bruno Sjöros Q113396229
118 1914[158] Till frågan om l- och n-ljudens kvalitet i de nordiska språken / Hugo Pipping. Hugo Pipping nordiska språk Q113396230
119 1915[159] Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov angående finska förhållanden vid medlet av 1800-talet ; översättning av Walter Groundstroem. 2. Walter Groundstroem Q113396231
120 1915[160] Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Tredje delen / [Pehr Kalm] ; å nyo utgifven af Fredr. Elfving och Georg Schauman ; med en inledning af Georg Schauman. Fredrik Elfving
Pehr Kalm
Georg Schauman
Pehr Kalm Q113396232
121 1915[161] Förhandlingar och uppsatser. 28, 1914. Q113451070
122 1915[162] Runebergs poetiska stil : studier / Ruth Hedvall. Ruth Hedvall Johan Ludvig Runeberg Q113396233
123 1915[163] Per Brahe och Åbo akademi. I / Carl Magnus Schubergson. Carl Magnus Schybergson Per Brahe den äldre
Kungliga Akademien i Åbo
Q113396234
124 1915[164] Fornsvenskt lagspråk. 5, Studier över Äldre Västgötalagen / Hugo Pipping. Hugo Pipping Q113396235
124 1915[165] Vidhemsprästens och johannitmunkens anteckningar i Codex Holmiensis B 59 / Hugo J. Ekholm. Hugo Ekhammar Q113396236
125 1915[166] Skrifter av C. G. Estlander. 2, Uppsatser i litteratur och konst samt allmänna ämnen : 1 : åren 1864-81. Carl Gustaf Estlander Q113396237
107:3 1916[167] Släktbok. 1, 3 / Atle Wilskman. Atle Wilskman Q113396205
126 1916[168] Supplement till K. G. Leinbergs Finska prästerskapets besvär och Kungl : majestäts därpå givna resolutioner / Albin Simolin. Albin Simolin Q113396238
127 1916[169] Upplandslagen : handupplaga. 1, Text / utgiven av O. F. Hultman. Oskar Fredrik Hultman Q113396241
128 1916[170] Folkloristiska och etnografiska studier. 1. Q113451071
129 1916[171] Förhandlingar och uppsatser. 29, 1915. Q113451072
130 1916[172] Bref och uppteckningar från kriget i Finland 1808-1809 / utg. af Reinh. Hausen. Reinhold Hausen Finska kriget Q113396242
131 1916[173] Carl Gustaf Estlander : levnadsteckning / M. G. Schybergson. M. G. Schybergson Carl Gustaf Estlander Q113396243
132 1917[174]
Finlands svenska folkdiktning - cover.jpg
Finlands svenska folkdiktning. 1 A, Sagor, referatsamling : 1 / utg. av Oskar Hackman. Oskar Hackman Q113396356
133 1917[175] Fsv. ora / Rolf Pipping. Rolf Pipping Q113396373
133 1917[176] Två samnordiska kvantitetsregler / Bruno Sjöros. Bruno Sjöros Q113396374
133 1917[177] Urgermanskt aiw i de nordiska språken / Hugo Pipping. Hugo Pipping nordiska språk Q113396375
134 1917[178] Förhandlingar och uppsatser. 30, 1916. Q113396376
135 1917[179] Folkloristiska och etnografiska studier. 2. Q113396377
136 1917[180] Finlands svenska folkdiktning. 1 B, Sagor i urval : 1 / utg. av Anders Allardt. Anders Allardt Q113396378
654 2004 Idyll och hjältemod : J. L. Runeberg i bokkonsten Rainer Knapas Johan Ludvig Runeberg
litteraturhistoria
bokillustration
Q112246388

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius. 1, Åren 1791-1796”. Nationalbiblioteket. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2102176. 
 2. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 1, 1885 - 1886.”. Nationalbiblioteket. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103323. 
 3. ^ ”Finlands territoriala församlingars ålder, utbildning och utgrening intill 1885 års utgång”. Finlands territoriala församlingars ålder, utbildning och utgrening intill 1885 års utgång. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098416. 
 4. ^ ”Välloflige borgareståndets protokoller vid landtdagen i Borgå år 1809”. Välloflige borgareståndets protokoller vid landtdagen i Borgå år 1809. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2102168. 
 5. ^ ”Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius. 2, Åren 1797-1800”. Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius. 2, Åren 1797-1800. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093808. 
 6. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 2, 1886 - 1887”. Förhandlingar och uppsatser. 2, 1886 - 1887. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103213. 
 7. ^ ”Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna”. Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2113272. 
 8. ^ ”Historiskt-politiska anteckningar för åren 1743-1796”. Historiskt-politiska anteckningar för åren 1743-1796. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098595. 
 9. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 3, 1887 - 1888”. Förhandlingar och uppsatser. 3, 1887 - 1888. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2109535. 
 10. ^ ”Reseanteckningar af P. J. Bladh och C. F. Hornstedt”. Reseanteckningar af P. J. Bladh och C. F. Hornstedt. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098515. 
 11. ^ ”Album studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVIII : Åbo akademis studentmatrikel. H. 1-2”. Album studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVIII : Åbo akademis studentmatrikel. H. 1-2. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104418. 
 12. ^ ”Vöråmålet : ljud- och formlära, ordlista med register, språkprof”. Vöråmålet : ljud- och formlära, ordlista med register, språkprof. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093852. 
 13. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 4, 1888 - 1889”. Förhandlingar och uppsatser. 4, 1888 - 1889. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2113237. 
 14. ^ ”De finska klostrens historia”. De finska klostrens historia. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103592. 
 15. ^ ”Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden”. Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106176. 
 16. ^ ”Åbo universitets lärdomshistoria. 1, Medicinen”. Åbo universitets lärdomshistoria. 1, Medicinen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2105435. 
 17. ^ ”Åbo universitets lärdomshistoria. 2, Juridiken”. Åbo universitets lärdomshistoria. 2, Juridiken. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093806. 
 18. ^ ”Album studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVIII Åbo akademis studentmatrikel. 1, 3”. Album studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVIII Åbo akademis studentmatrikel. 1, 3. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098679. 
 19. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 5, 1889-1890”. Förhandlingar och uppsatser. 5, 1889-1890. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2102848. 
 20. ^ ”Åbo universitets lärdomshistoria. 3, Historien : historiens studium vid Åbo universitet”. Åbo universitets lärdomshistoria. 3, Historien : historiens studium vid Åbo universitet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093854. 
 21. ^ ”Album studiosorum Academiae Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII = Åbo akademis studentmatrikel. [4-6, Senare afdelningen 1740-1827”]. Album studiosorum Academiae Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII = Åbo akademis studentmatrikel. [4-6], Senare afdelningen 1740-1827. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096775. 
 22. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 6, 1890-1892”. Förhandlingar och uppsatser. 6, 1890-1892. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107055. 
 23. ^ ”Katalog öfver den svenska literaturen i Finland samt därstädes utkomna arbeten på främmande språk 1886-1890”. Katalog öfver den svenska literaturen i Finland samt därstädes utkomna arbeten på främmande språk 1886-1890. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093999. 
 24. ^ ”Finska prästerskapets besvär och Kongl. Majestäts därpå gifna resolutioner : från slutet af 1620-talet intill stora ofredens slut”. Finska prästerskapets besvär och Kongl. Majestäts därpå gifna resolutioner : från slutet af 1620-talet intill stora ofredens slut. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104202. 
 25. ^ ”Åbo universitets lärdomshistoria. 4, Förra delen, Teologin : teologins historia vid Åbo universitet : 1640-1713”. Åbo universitets lärdomshistoria. 4, Förra delen, Teologin : teologins historia vid Åbo universitet : 1640-1713. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103820. 
 26. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 7, 1892-1893”. Förhandlingar och uppsatser. 7, 1892-1893. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2100583. 
 27. ^ ”Protocoller hållna hos det hedervärda bonde ståndet vid landtdagen i Borgå år 1809”. Protocoller hållna hos det hedervärda bonde ståndet vid landtdagen i Borgå år 1809. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103107. 
 28. ^ [a b c d e f g h i j] Projekt Runeberg
 29. ^ ”Åbo universitets lärdomshistoria. 5, Filologin : filologins studium vid Åbo universitet”. Åbo universitets lärdomshistoria. 5, Filologin : filologins studium vid Åbo universitet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093883. 
 30. ^ ”Johan Henrik Kellgrens bref till Abraham Niclas Clewberg”. Johan Henrik Kellgrens bref till Abraham Niclas Clewberg. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098575. 
 31. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 8, 1893-1894”. Förhandlingar och uppsatser. 8, 1893-1894. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103084. 
 32. ^ ”Östgötalagen med förklaringar”. Östgötalagen med förklaringar. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2105335. 
 33. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 9, 1894-1895”. Förhandlingar och uppsatser. 9, 1894-1895. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106517. 
 34. ^ ”Jöns Buddes bok : en handskrift från Nådendals kloster”. Jöns Buddes bok : en handskrift från Nådendals kloster. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093871. 
 35. ^ ”Åbo universitets lärodomshistoria. 6, Naturalhistorien : Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet”. Åbo universitets lärodomshistoria. 6, Naturalhistorien : Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093878. 
 36. ^ ”Raseborgs slotts historia”. Raseborgs slotts historia. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098536. 
 37. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 10, 1895-1896”. Förhandlingar och uppsatser. 10, 1895-1896. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106435. 
 38. ^ ”Katalog öfver den svenska literaturen i Finland samt arbeten af inhemska författare på främmande språk 1891-1895”. Katalog öfver den svenska literaturen i Finland samt arbeten af inhemska författare på främmande språk 1891-1895. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093962. 
 39. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 11 : 1897”. Förhandlingar och uppsatser. 11 : 1897. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106455. 
 40. ^ ”Åbo universitets lärodomshistoria. 7, Matematiken och fysiken : matematikens och fysikens studium vid Åbo universitet”. Åbo universitets lärodomshistoria. 7, Matematiken och fysiken : matematikens och fysikens studium vid Åbo universitet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093869. 
 41. ^ ”Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida”. Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103623. 
 42. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 12, 1898”. Förhandlingar och uppsatser. 12, 1898. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2109175. 
 43. ^ ”Prästeståndets protokoll vid Borgå landtdag år 1809 jämte Handlingar rörande landtdagen”. Prästeståndets protokoll vid Borgå landtdag år 1809 jämte Handlingar rörande landtdagen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104216. 
 44. ^ ”Jakob Tengströms vittra skrifter i urval. Med, En lefnadsteckning”. Jakob Tengströms vittra skrifter i urval. Med, En lefnadsteckning. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107186. 
 45. ^ ”Åbo universitets lärodomshistoria. 8, Kemien : kemiens studium vid Åbo universitet”. Åbo universitets lärodomshistoria. 8, Kemien : kemiens studium vid Åbo universitet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093955. 
 46. ^ ”En samling öfversättningar och bearbetningar från romerske och franske författare”. En samling öfversättningar och bearbetningar från romerske och franske författare. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2110875. 
 47. ^ ”Dagbok förd under kriget i Finland 1788-1790”. Dagbok förd under kriget i Finland 1788-1790. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103599. 
 48. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 13, 1899.”. Förhandlingar och uppsatser. 13, 1899.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106415. 
 49. ^ ”Karl August Tavaststjerna. En lefnadsteckning”. Karl August Tavaststjerna. En lefnadsteckning. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104063. 
 50. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 14, 1900.”. Förhandlingar och uppsatser. 14, 1900.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106355. 
 51. ^ ”Mikael Choræi valda dikter. Med, En lefnadsteckning”. Mikael Choræi valda dikter. Med, En lefnadsteckning. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104067. 
 52. ^ ”En idéernas man”. En idéernas man. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104066. 
 53. ^ ”Åbo universitetets lärdomhistoria : 9, Teologin II”. Åbo universitetets lärdomhistoria : 9, Teologin II. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093818. 
 54. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 15, 1901.”. Förhandlingar och uppsatser. 15, 1901.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103365. 
 55. ^ ”Valda skrifter”. Valda skrifter. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2105275. 
 56. ^ ”Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt arbeten på främmande språk af finländske författare eller utgifna i Finland 1896-1900”. Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt arbeten på främmande språk af finländske författare eller utgifna i Finland 1896-1900. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103509. 
 57. ^ ”Torsten Rudeen : ett bidrag till karolinska tidens litteratur- och lärdomshistoria”. Torsten Rudeen : ett bidrag till karolinska tidens litteratur- och lärdomshistoria. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093856. 
 58. ^ ”Mathias Calonii bref till Henrik Gabriel Porthan. Åren 1793-1800”. Mathias Calonii bref till Henrik Gabriel Porthan. Åren 1793-1800. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093849. 
 59. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 16, 1902.”. Förhandlingar och uppsatser. 16, 1902.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103158. 
 60. ^ ”Bref, tal och andra skrifter af Mikael Choræus”. Bref, tal och andra skrifter af Mikael Choræus. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2094004. 
 61. ^ ”Skildring af Krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-1809”. Skildring af Krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-1809. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098395. 
 62. ^ ”Bidrag till Eddametriken”. Bidrag till Eddametriken. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2085815. 
 63. ^ ”Pehr Kalms Resa till Norra Amerika ånyo. Första delen”. Pehr Kalms Resa till Norra Amerika ånyo. Första delen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104398. 
 64. ^ ”Per Brahe, grefve till Visingborg, friherre till Kajana, herre till Rydboholm, Lindholmen, Brahelinna och Bogesund, Sveriges rikes råd och drots samt lagman öfver Västmanland, Bergslagen och Dalarna”. Per Brahe, grefve till Visingborg, friherre till Kajana, herre till Rydboholm, Lindholmen, Brahelinna och Bogesund, Sveriges rikes råd och drots samt lagman öfver Västmanland, Bergslagen och Dalarna. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2099935. 
 65. ^ ”Joh. Ludv. Runeberg : hans lif och hans diktning. 1”. Joh. Ludv. Runeberg : hans lif och hans diktning. 1. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2095795. 
 66. ^ ”Johan Ludvig Runebergs hundraårsminne : festskrift den 5 februari 1904.”. Johan Ludvig Runebergs hundraårsminne : festskrift den 5 februari 1904.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2108415. 
 67. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 17, 1903.”. Förhandlingar och uppsatser. 17, 1903.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2102173. 
 68. ^ ”Ordbok över de östsvenska dialekterna. Första häftet”. Ordbok över de östsvenska dialekterna. Första häftet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093813. 
 69. ^ ”Den svenska vitterheten i Finland under stormaktstiden 1640-1720 : valda vitterhetsarbeten jämte en litteraturhistorisk inledning”. Den svenska vitterheten i Finland under stormaktstiden 1640-1720 : valda vitterhetsarbeten jämte en litteraturhistorisk inledning. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104215. 
 70. ^ ”Protokoll, förda hos höglofliga ridderskapet och adeln vid landtdagen i Borgå.”. Protokoll, förda hos höglofliga ridderskapet och adeln vid landtdagen i Borgå.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2102172. 
 71. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 18, 1904.”. Förhandlingar och uppsatser. 18, 1904.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107295. 
 72. ^ ”Bidrag till Helsingfors stads historia. 1”. Bidrag till Helsingfors stads historia. 1. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103825. 
 73. ^ ”Bref och dagboksanteckningar”. Bref och dagboksanteckningar. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2100730. 
 74. ^ ”Ordbok över de östsvenska dialekterna. Andra häftet”. Ordbok över de östsvenska dialekterna. Andra häftet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093853. 
 75. ^ ”Album Studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII : Åbo akademis studentmatrikel å nyo upprättad : supplement”. Album Studiosorum Academiæ Aboensis MDCXL-MDCCCXXVII : Åbo akademis studentmatrikel å nyo upprättad : supplement. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093866. 
 76. ^ ”Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i Finland”. Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i Finland. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098435. 
 77. ^ ”Bidrag till Helsingfors stads historia. 2”. Bidrag till Helsingfors stads historia. 2. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093796. 
 78. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 19, 1905.”. Förhandlingar och uppsatser. 19, 1905.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107075. 
 79. ^ ”Ordbok över de östsvenska dialekterna. Tredje häftet”. Ordbok över de östsvenska dialekterna. Tredje häftet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093850. 
 80. ^ ”Bidrag till Helsingfors stads historia. 3”. Bidrag till Helsingfors stads historia. 3. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093842. 
 81. ^ ”Joh. Ludv. Runeberg : hans lif och hans diktning. 2”. Joh. Ludv. Runeberg : hans lif och hans diktning. 2. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096697. 
 82. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 20, 1906.”. Förhandlingar och uppsatser. 20, 1906.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2105855. 
 83. ^ ”Ordbok över de östsvenska dialekterna. Fjärde häftet”. Ordbok över de östsvenska dialekterna. Fjärde häftet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093825. 
 84. ^ ”Åbo universitets lärdomshistoria. 10, Filosofin : filosofins studium vid Åbo universitet”. Åbo universitets lärdomshistoria. 10, Filosofin : filosofins studium vid Åbo universitet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103306. 
 85. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 21, 1907.”. Förhandlingar och uppsatser. 21, 1907.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107115. 
 86. ^ ”Bidrag till Helsingfors stads historia. 4”. Bidrag till Helsingfors stads historia. 4. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2100581. 
 87. ^ ”Henrik Gabriel Porthan : lefnadsteckning. Förra delen”. Henrik Gabriel Porthan : lefnadsteckning. Förra delen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2100586. 
 88. ^ ”Biografiska undersökningar om Anders Chydenius jämte otryckta skrifter af Chydenius”. Biografiska undersökningar om Anders Chydenius jämte otryckta skrifter af Chydenius. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096696. 
 89. ^ ”Sjukvård och läkare under kriget 1808-1809”. Sjukvård och läkare under kriget 1808-1809. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103688. 
 90. ^ ”Bidrag till Helsingfors stads historia. 5, Gamla Helsingfors 1550-1640”. Bidrag till Helsingfors stads historia. 5, Gamla Helsingfors 1550-1640. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093886. 
 91. ^ ”Elias Lönnrots Svenska skrifter utgifna af Jenny af Forselles. 1”. Elias Lönnrots Svenska skrifter utgifna af Jenny af Forselles. 1. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104257. 
 92. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 22, 1908.”. Förhandlingar och uppsatser. 22, 1908.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2105495. 
 93. ^ ”Josef Julius Wecksell : en studie”. Josef Julius Wecksell : en studie. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093870. 
 94. ^ ”Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1910 : minneskrift den 5 februari 1910.”. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1910 : minneskrift den 5 februari 1910.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106175. 
 95. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 23, 1909.”. Förhandlingar och uppsatser. 23, 1909.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103909. 
 96. ^ ”Fornsvenskt lagspråk. 1, Strödda anteckningar”. Fornsvenskt lagspråk. 1, Strödda anteckningar. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2094002. 
 97. ^ ”Äldre nordiska tillnamn : tydningar och härledningar”. Äldre nordiska tillnamn : tydningar och härledningar. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2095579. 
 98. ^ ”Finländska vattendragsnamn”. Finländska vattendragsnamn. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098495. 
 99. ^ ”Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Andra delen”. Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Andra delen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104399. 
 100. ^ ”Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraturhistoria : ur odlingens hävder under frihetstidens senare del”. Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraturhistoria : ur odlingens hävder under frihetstidens senare del. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2110015. 
 101. ^ ”Ännu något om rimmen i Erikskrönikan”. Ännu något om rimmen i Erikskrönikan. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093983. 
 102. ^ ”Något om rimmen i Erikskrönikan”. Något om rimmen i Erikskrönikan. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2095559. 
 103. ^ ”Den sjunde Dnjepr-forsen”. Den sjunde Dnjepr-forsen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093956. 
 104. ^ ”Randanmärkningar till T. E. Karsten's uppsats "Äldre germansk kultur i Finland belyst av ortnamnen"”. Randanmärkningar till T. E. Karsten's uppsats "Äldre germansk kultur i Finland belyst av ortnamnen". https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093966. 
 105. ^ ”Den drevljanske fursten Mal”. Den drevljanske fursten Mal. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093989. 
 106. ^ ”Bidrag till Rökstensinskriftens tolknig”. Bidrag till Rökstensinskriftens tolknig. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093992. 
 107. ^ ”Äldre germansk kultur i Finland belyst av ortnamnen”. Äldre germansk kultur i Finland belyst av ortnamnen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093994. 
 108. ^ ”De skandinaviska Dnjeprnamnen”. De skandinaviska Dnjeprnamnen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2095555. 
 109. ^ ”Rök-studier”. Rök-studier. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2095556. 
 110. ^ ”Belysning av dr R. Saxéns "Randanmärkningar" till min uppsats "Äldre germansk kultur i Finland belyst av ortnamnen"”. Belysning av dr R. Saxéns "Randanmärkningar" till min uppsats "Äldre germansk kultur i Finland belyst av ortnamnen". https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096795. 
 111. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 24, 1910.”. Förhandlingar och uppsatser. 24, 1910.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2103080. 
 112. ^ ”Generalregister till Svenska Litteratursällskapets i Finland Förhandlingar 1885-1909”. Generalregister till Svenska Litteratursällskapets i Finland Förhandlingar 1885-1909. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106655. 
 113. ^ ”Henrik Gabriel Porthan : lefnadsteckning. Senare delen”. Henrik Gabriel Porthan : lefnadsteckning. Senare delen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104152. 
 114. ^ ”Elias Lönnrots Svenska skrifter utgifna af Jenny af Forselles. 2, Bref, anteckningar och reseskildringar”. Elias Lönnrots Svenska skrifter utgifna af Jenny af Forselles. 2, Bref, anteckningar och reseskildringar. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093887. 
 115. ^ ”Historiska uppsatser tillegnade Magnus Gottfrid Schybergson på hans sextioårsdag den 26 november 1911.”. Historiska uppsatser tillegnade Magnus Gottfrid Schybergson på hans sextioårsdag den 26 november 1911.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2105835. 
 116. ^ ”Skildringar från Åbo akademi 1808-1828”. Skildringar från Åbo akademi 1808-1828. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093855. 
 117. ^ ”Släktbok. 1, 1”. Släktbok. 1, 1. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098418. 
 118. ^ ”Brev från Henrik Gabriel Porthan till samtida. Del 2, Supplementband”. Brev från Henrik Gabriel Porthan till samtida. Del 2, Supplementband. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098535. 
 119. ^ ”Dulgadråp : en språklig-rättshistorisk undersökning”. Dulgadråp : en språklig-rättshistorisk undersökning. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096758. 
 120. ^ ”Om allitterationen på v i fornisländskan”. Om allitterationen på v i fornisländskan. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093991. 
 121. ^ ”Ytterligare till Rökstenens huaRfurniualtumanurpi”. Ytterligare till Rökstenens huaRfurniualtumanurpi. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093995. 
 122. ^ ”Nytt om Rökstensinskriften”. Nytt om Rökstensinskriften. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2095578. 
 123. ^ ”Vad är syftet med Rökstenens inskrift?”. Vad är syftet med Rökstenens inskrift?. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096554. 
 124. ^ ”Till tolkningen av Ynglingasagans visor”. Till tolkningen av Ynglingasagans visor. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096555. 
 125. ^ ”Fornsvenskt lagspråk. 2-3”. Fornsvenskt lagspråk. 2-3. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096756. 
 126. ^ ”Annalstudier”. Annalstudier. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096757. 
 127. ^ ”Jaroslavs rätt och de svenska landskapslagarna”. Jaroslavs rätt och de svenska landskapslagarna. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096759. 
 128. ^ ”En kärleksvisa i Ans saga bogsveigis”. En kärleksvisa i Ans saga bogsveigis. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096836. 
 129. ^ ”Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt arbeten på främmande språk af finländske författare eller utgifna i Finland 1901-1905”. Katalog öfver den svenska litteraturen i Finland samt arbeten på främmande språk af finländske författare eller utgifna i Finland 1901-1905. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093823. 
 130. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 25, 1911.”. Förhandlingar och uppsatser. 25, 1911.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2112995. 
 131. ^ ”Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov angående finska förhållanden vid medlet av 1800-talet ; översättning av Walter Groundstroem. 1”. Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov angående finska förhållanden vid medlet av 1800-talet ; översättning av Walter Groundstroem. 1. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093984. 
 132. ^ ”Anteckningar om Immanuel Ilmoni enligt bref och dagböcker”. Anteckningar om Immanuel Ilmoni enligt bref och dagböcker. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2112991. 
 133. ^ ”Fsv. snima i betydelsen "sent på dagen"”. Fsv. snima i betydelsen "sent på dagen". https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093969. 
 134. ^ ”Till Alvíssmól 14”. Till Alvíssmól 14. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093977. 
 135. ^ ”Två fornisländska omskrivningar”. Två fornisländska omskrivningar. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2095561. 
 136. ^ ”Ett bidrag till Islands lärdomshistoria”. Ett bidrag till Islands lärdomshistoria. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2095576. 
 137. ^ ”Rättelser och förklaringar till fornsvenska texter”. Rättelser och förklaringar till fornsvenska texter. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2095583. 
 138. ^ ”Om några underarter av ljódaháttr : bidrag till den fornnorsk-fornisländska versläran och till textkritiken av Eddasångerna, tillika en studie över Háttatals strof 101. 1-2”. Om några underarter av ljódaháttr : bidrag till den fornnorsk-fornisländska versläran och till textkritiken av Eddasångerna, tillika en studie över Háttatals strof 101. 1-2. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2097036. 
 139. ^ ”En gensaga”. En gensaga. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098375. 
 140. ^ ”Gustaf Filip Creutz : hans levnad och vittra skrifter”. Gustaf Filip Creutz : hans levnad och vittra skrifter. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093800. 
 141. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 26, 1912.”. Förhandlingar och uppsatser. 26, 1912.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2109975. 
 142. ^ ”Släktbok. 1, 2”. Släktbok. 1, 2. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2098417. 
 143. ^ ”Några tillägg och rättelser till SNF. 5, 2 och 3”. Några tillägg och rättelser till SNF. 5, 2 och 3. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107756. 
 144. ^ ”Harjavalta och Raitio "fjärdingar" i Satakunta samt det svenska ordet härad”. Harjavalta och Raitio "fjärdingar" i Satakunta samt det svenska ordet härad. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107776. 
 145. ^ ”Om Adilsstrofens äkthet och upprepning inom Ynglingatal”. Om Adilsstrofens äkthet och upprepning inom Ynglingatal. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107777. 
 146. ^ ”Fornsvenskt lagspråk. 4, Strödda anteckningar”. Fornsvenskt lagspråk. 4, Strödda anteckningar. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107855. 
 147. ^ ”Lexikografiska bidrag till kännedomen av österbottniska landsmål : tillägg till H. Vendells "Ordbok över de östsvenska dialekterna"”. Lexikografiska bidrag till kännedomen av österbottniska landsmål : tillägg till H. Vendells "Ordbok över de östsvenska dialekterna". https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107857. 
 148. ^ ”Några finländska tillägg och randanmärkningar till Svenska Akademiens Ordbok häft. 1-47”. Några finländska tillägg och randanmärkningar till Svenska Akademiens Ordbok häft. 1-47. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2108356. 
 149. ^ ”Om några underarter av ljóđaháttr : bidrag till den fornnorsk-fornisländska versläran och till textkritiken av Eddasångerna, tillika en studie över Háttatals strof 101. 3-4”. Om några underarter av ljóđaháttr : bidrag till den fornnorsk-fornisländska versläran och till textkritiken av Eddasångerna, tillika en studie över Háttatals strof 101. 3-4. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2110768. 
 150. ^ ”Pehr Kalms brev till C. F. Mennander”. Pehr Kalms brev till C. F. Mennander. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093990. 
 151. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 27, 1913.”. Förhandlingar och uppsatser. 27, 1913.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2111817. 
 152. ^ ”Från samhällslifvet i Åbo 1809-1827 : kultur- och personhistoriska skildringar”. Från samhällslifvet i Åbo 1809-1827 : kultur- och personhistoriska skildringar. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093863. 
 153. ^ ”Skrifter av C. G. Estlander. 1, Uppsatser om Johan Ludvig Runeberg”. Skrifter av C. G. Estlander. 1, Uppsatser om Johan Ludvig Runeberg. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093821. 
 154. ^ ”En fornsvensk ljudlag kompletterad”. En fornsvensk ljudlag kompletterad. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106397. 
 155. ^ ”Vadstena-brakteaten och Charnay-spännet”. Vadstena-brakteaten och Charnay-spännet. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106399. 
 156. ^ ”Principfrågor i svensk språkhistoria”. Principfrågor i svensk språkhistoria. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106400. 
 157. ^ ”Studier över fornvästgötska lagtexter”. Studier över fornvästgötska lagtexter. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106402. 
 158. ^ ”Till frågan om l- och n-ljudens kvalitet i de nordiska språken”. Till frågan om l- och n-ljudens kvalitet i de nordiska språken. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106403. 
 159. ^ ”Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov angående finska förhållanden vid medlet av 1800-talet ; översättning av Walter Groundstroem. 2”. Utdrag ur J. Grots brevväxling med P. Pletnjov angående finska förhållanden vid medlet av 1800-talet ; översättning av Walter Groundstroem. 2. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093826. 
 160. ^ ”Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Tredje delen”. Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Tredje delen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2105315. 
 161. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 28, 1914.”. Förhandlingar och uppsatser. 28, 1914.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107475. 
 162. ^ ”Runebergs poetiska stil : studier”. Runebergs poetiska stil : studier. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093815. 
 163. ^ ”Per Brahe och Åbo akademi. I”. Per Brahe och Åbo akademi. I. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093971. 
 164. ^ ”Fornsvenskt lagspråk. 5, Studier över Äldre Västgötalagen”. Fornsvenskt lagspråk. 5, Studier över Äldre Västgötalagen. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2104456. 
 165. ^ ”Vidhemsprästens och johannitmunkens anteckningar i Codex Holmiensis B 59”. Vidhemsprästens och johannitmunkens anteckningar i Codex Holmiensis B 59. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2106735. 
 166. ^ ”Skrifter av C. G. Estlander. 2, Uppsatser i litteratur och konst samt allmänna ämnen : 1 : åren 1864-81”. Skrifter av C. G. Estlander. 2, Uppsatser i litteratur och konst samt allmänna ämnen : 1 : åren 1864-81. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093862. 
 167. ^ ”Släktbok. 1, 3”. Släktbok. 1, 3. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2100580. 
 168. ^ ”Supplement till K. G. Leinbergs Finska prästerskapets besvär och Kungl : majestäts därpå givna resolutioner”. Supplement till K. G. Leinbergs Finska prästerskapets besvär och Kungl : majestäts därpå givna resolutioner. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2096976. 
 169. ^ ”Upplandslagen : handupplaga. 1, Text”. Upplandslagen : handupplaga. 1, Text. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2105235. 
 170. ^ ”Folkloristiska och etnografiska studier. 1.”. Folkloristiska och etnografiska studier. 1.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2113209. 
 171. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 29, 1915.”. Förhandlingar och uppsatser. 29, 1915.. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2111795. 
 172. ^ ”Bref och uppteckningar från kriget i Finland 1808-1809”. Bref och uppteckningar från kriget i Finland 1808-1809. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2150894. 
 173. ^ ”Carl Gustaf Estlander : levnadsteckning”. Carl Gustaf Estlander : levnadsteckning. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093805. 
 174. ^ ”Finlands svenska folkdiktning. 1 A, Sagor, referatsamling : 1”. Finlands svenska folkdiktning. 1 A, Sagor, referatsamling : 1. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093839. 
 175. ^ ”Fsv. ora”. Fsv. ora. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2107757. 
 176. ^ ”Två samnordiska kvantitetsregler”. Två samnordiska kvantitetsregler. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2108336. 
 177. ^ ”Urgermanskt aiw i de nordiska språken”. Urgermanskt aiw i de nordiska språken. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2110635. 
 178. ^ ”Förhandlingar och uppsatser. 30, 1916”. Förhandlingar och uppsatser. 30, 1916. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2102175. 
 179. ^ ”Folkloristiska och etnografiska studier. 2”. Folkloristiska och etnografiska studier. 2. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2112015. 
 180. ^ ”Finlands svenska folkdiktning. 1 B, Sagor i urval : 1”. Finlands svenska folkdiktning. 1 B, Sagor i urval : 1. https://digi.kansalliskirjasto.fi/teos/binding/2093812.