Wikipedia:Projekt Fikarummet

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:Projekt Teahouse)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Textlogotypen
Logotypen för den engelska varianten

Projekt Fikarummet är samlingsplatsen för att få igång en svensk motsvarighet till engelskspråkiga Wikipedias portal för nya wikipedianer, Teahouse. Denna svenska portal har nu fått namnet Fikarummet.

Wikipedias användare ökar fortfarande, men inte lika snabbt som tidigare och inte lika snabbt som antalet artiklar. Nya wikipedianer tenderar också att bemötas allt hårdare.[1][2][3] Innan det här blir ett problem, bör vi försöka stoppa bristen på användare. En annan orsak är att det råder en massiv snedfördelning mellan könen.[4] Efter en stor användardriven omröstning har frågan om att ta itu med kvinnounderskottet blivit ett av Wikimedia Foundations strategiska mål.[5] Det är framför allt två saker vi kan göra på Wikipedia för att förändra det här: 1) se till så att nya wikipedianer inte blir bitna även om de inte vet exakt hur Wikipedia fungerar, och 2) se till att andra typer av användare än de som redan redigerar Wikipedia känner sig välkomna.

Omdömen om engelskspråkiga Teahouse efter prövotiden.

I februari 2012 började Wikimedia Foundation därför ett experiment, Teahouse, där erfarna wikipedianer stöttar nya wikipedianer, på Wikipedia. Resultaten blev mycket glädjande. Inte nog med att omdömena som Teahouse fick var nästan helt och hållet positiva (se bild) fick Teahouse bra effekt:

Fler kvinnor Jämfört med de vanliga omkring 9% kvinnorna var 28% kvinnor av de som deltog i testet.
Nybörjarna stannar kvar Vanligtvis var 11% av nybörjarna fortfarande aktiva efter 2 veckor. 33% av testdeltagarna fortsatte redigera efter 2 veckor.
Nybörjarna gör fler redigeringar Deltagare i Teahouse gör 10 gånger fler redigeringar. Dubbelt så många redigeringar "överlevde" när andra wikipedianer gick igenom deras bidrag.

Teahouse har också blivit en enkel men heltäckande plats på Wikipedia att hänvisa nya wikipedianer till vid exempelvis skrivstugor/editathons.

Med tanke på resultaten beslutade engelskspråkiga Wikipedia att fortsätta testen. Efter en andra, lika framgångsrik omgång, körs nu Teahouse permanent och har spridits till andra språkversioner.

Så fungerar Fikarummet[redigera | redigera wikitext]

Det övergripande målet med Fikarummet är att få fler nybörjare på Wikipedia att fortsätta redigera, genom att göra det lättare för dem att komma in i Wikipediagemenskapen.

Särskilda "värdar" (erfarna wikipedianer) letar reda på och bjuder in "gäster" (nya wikipedianer som gjort 5-10 redigeringar) till Teahouse. Där kan de nya wikipedianerna få hjälp med att bli erfarna wikipedianer: de får vänja sig vid kulturen i gemenskapen, ställa frågor, lära känna några erfarna wikipedianer, bli en del av gemenskapen, och stötta varandra. Dessutom kan värdarna hjälpa till att entusiasmera gästerna och be gästerna bjuda in sina egna kontakter. Istället för 1-till-1-hjälp (såsom faddrarna) eller självhjälp (manualen, andra hjälpsidor), finns här ett många-till-många-hjälpsystem som är mer socialt inriktat (utan att förlora fokuset på arbetet). Värdarna har flera verktyg för att följ sedan upp de nya wikipedianernas redigeringar och erfarenheter.

Skillnader mellan Fikarummet och övriga nybörjarinitiativ[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera skillnader mellan Fikarummet och övriga nybörjarinitiativ (till exempel hjälpsidorna):

  • värdarna söker upp nya wikipedianer och bjuder in dem (många nya wikipedianer hittar inte till hjälpsidorna på egen hand eller vågar inte be om hjälp)
  • trevliga, välkomnande och konstruktiva svar på de nya wikipedianernas frågor, oftast utan att hänvisa till hjälpsidor (många nya wikipedianer upplever hjälpsidorna som krångliga, för omfattande och opersonliga[6]). Värdarna har tydliga förhållningsregler
  • de nya wikipedianerna får ett utrymme att lära känna varandra, komma in i Wikipedia-gemenskapen och lära sig kulturen. Det här kan vara särskilt viktigt för underrepresenterade grupper, såsom kvinnor[7], men även för andra användargrupper
  • Fikarummet är formgiven för att se välkomnande ut och för att underlätta för nya wikipedianer att ställa frågor och göra sina redigeringar
  • aktiviteterna mäts och särskilda verktyg är konstruerade, så att allt effektivare metoder kan utformas. Till exempelvis används FörslagsBot för att hjälpa nya wikipedianer att hitta saker att göra
  • Fikarummet är lätt att hänvisa till under skrivstugor/editathons för nya wikipedianer
  • Fikarummet placerar de senaste frågorna överst, för att nya wikipedianer ska se att det händer saker på sidan

Fråga: Behöver vi ett nybörjarinitiativ till?

Svar: Fikarummet är fokuserat på dem som inte nås av de andra projekten, och fungerar som ett komplement. Siffrorna från engelskspråkiga Wikipedia tyder också att det är ett initiativ som får stor effekt.

Fråga: Vem har hand om det svenska Fikarummet?

Svar: Teahouse på engelskspråkiga Wikipedia startades av Wikimedia Foundation, men drivs nu helt och hållet med frivilligkrafter, såsom vanliga fadderprogrammet. Den svenska varianten har en liknande utveckling: Användare:Lennart Guldbrandsson (WMSE) fick i uppdrag av Wikimedia Sverige att starta den svenska varianten, med målet att aktiviteterna ska tas över av frivilliga.

Fråga: Är det här ett underkännande av de existerande hjälpiniativen?

Svar: Nej. Hjälpsidor, fadderprogram, OTRS, etc har sin plats; de fungerar dock inte för alla användargrupper. Det här är ett sätt att försöka komplettera den hjälp vi ger de nya wikipedianerna.

Fråga: Får vem som helst ta kontakt med de nya wikipedianer som har blivit inbjudna till Fikarummet?

Svar: Målet är att gästerna ska få en positiv upplevelse, och vem som helst som hjälper till med det är såklart välkommen att kontakta de nya wikipedianerna. Värdarna har blivit särskilt uppmanade att hälsa och välkomna gästerna, undvika wikispråk, förkortningar och att länka till långa hjälpsidor, samt att tacka för att de hjälper till att göra Wikipedia bättre. Det är bra saker att tänka på för alla som interagerar med nybörjare.

Fråga: Var diskuterades detta innan lanseringen?

Svar: På Bybrunnen har initialt konsensus sökts oktober 2013. Detta följdes av en omröstning om vilket svenskt namn som passade bäst. Projektet stötte på tekniska problem och kom inte igång som planerat. I oktober 2016 kunde Wikimedia Sveriges utvecklare dock lösa problemen och boten diskuterades då.

Fråga: Hur kan jag bli värd?

Svar: Anmäl dig här.

Fråga: Vem ska jag kontakta om jag har fler frågor?

Svar: Ställ frågan på diskussionssidan.

Fråga: Hur valdes det svenska namnet?

Svar: Efter en omröstning bland gemenskapen har den svenska varianten av Teahouse fått namnet Fikarummet.