Wikipedia:GLAM Sörmland

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:WiR Region Sörmland)
Projektet   Aktuellt   Var med du också!   Vad vi har gjort   WIR 2022   Resurser
Fyra människor porträtteras, de står bredvid varandra och tittar glatt in i kameran.
Projektmedarbetare från Biblioteksutveckling Sörmland och Sörmlands museum vid kickoff för projektet Wikimedian-in-Residence i december 2021.

Det här är en sida för projekt Wikipedia: GLAM Sörmland!

GLAM = Galleries, Libraries, Archives och Museums.

Syftet med projektet är att fördjupa dels hur Biblioteksutveckling Sörmland och Sörmlands museum kan arbeta med och bidra till fria kunskapskällor som Wikipedia, dels hur samarbetet kan utvecklas. Både i verksamheternas strategiska arbete med att tillgängliggöra och bygga kunskap, och för att skapa möjligheter för både institutioners och människors medskapande i Sörmland.

Projektet vilar på att samverkan, delaktighet, demokratisk medvetenhet och kritiskt tänkande.

Projektet vill

  • bidra till att kulturinstitutioner i Sörmland främjar fri tillgång till kunskap.
  • stärka samarbetet mellan kulturinstitutioner, externa partners, ideella och Wiki-gemenskapen.
  • bidra till ett mer jämlikt internet.