Örsundaån

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Örsundaån, å i Uppland, längd 74 km inklusive källflöden,[1] avrinningsområde 734 km². Avrinningsområdet består av 52 % skog, 4 % våtmark, 42 % åker- och ängsmark, 1 % sjöar och 1 % övrig mark. Örsundaån rinner upp i Vansjön vid Molnebo några kilometer norr om Morgongåva, passerar Heby och fortsätter åt sydsydost till trakterna av Frösthult, där den svänger mot ost och rinner ut i Alstasjön. Från Alstasjön rinner vidare en östlig del av ån genom Örsundsbro och mynnar ut i Lårstaviken (Mälaren) ett par kilometer öster därom. Hela denna östliga del muddrades och blev farled på 1800-talet.[2]

Örsundaån tillhör Norrströms huvudavrinningsområde. Ån är kraftigt näringsbelastad.[källa behövs]

I ån finns fria vandringsvägar för fisk upp till Vånsjöbro där en delvis raserad damm utgör vandringshinder. Den rödlistade fiskarten asp leker i ån. Ån skär igenom naturreservatet Hårsbäcksdalen, där ån har haft en starkt bidragande effekt på landskapet. Längs med ån finns flera gamla kvarnar som utnyttjat vattenkraften.

Tillrinning[redigera | redigera wikitext]

Tillrinningsflöden till Örsundaån är Lillån, Gällbäcken, Skattmansöån, Långtorabäcken, Nysätraån.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Vattendragsregister (SMHI)
  2. ^ Farleden i Örsundsån