Aerodrome Flight Information Service

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

AFIS Aerodrome Flight Information Service är en service som tillhandahåller flyginformationstjänst på okontrollerade flygplatser. Det är flygplatschefen och transportstyrelsen som bestämmer vilka flygplatser i Sverige som skall tillhandahålla AFIS tjänst och vilka som skall vara kontrollerade med flygledare och flygtrafikledningstjänst.

Tjänsten[redigera | redigera wikitext]

Flyginformationstjänsten tillhandahålls för luftfartyg på marken och i luften runt flygplatsen. AFIS tjänstemannen – internationellt förkortat AFISO=Aerodrome flight information service officer, ger information om tex väder, banförhållanden och annan trafik. Det är upp till piloten att undvika annan trafik och tillgodose säkerheten för hans/hennes flygning. AFIS flygplatsen kan ha permanenta öppethållningstider men kan också endast vara öppen på begäran.

Luftrum[redigera | redigera wikitext]

AFIS-flygplatsen kan vara omgiven av luftrum liknande det för kontrollerade flygplatser. Luftrummet närmst marken kallas trafikinformationszon förkortat TIZ (Traffic Information Zone) och kan likställas med den kontrollerade flygplatsens kontrollzon (CTR). Luftrummet ovanför TIZ kallas trafikinformationsområde, förkortat TIA (Traffic Information Area) och kan likställas med den kontrollerade flygplatsens terminalområde (TMA). Både TIZ och TIA är luftrumsklass G men med tillägget att det är obligatoriskt med dubbelriktad radiokontakt med AFIS. Under AFIS öppethållningstider är det inte tillåtet att flyga in i TIZ/TIA utan att först ha kontaktat AFIS.

Vissa AFIS-flygplatser har inte något upprättat luftrum (TIZ/TIA).

Piloter[redigera | redigera wikitext]

AFIS är sällan utrustade med radar (inga AFIS-flygplatser har det i Sverige i dagsläget men det finns på vissa flygplatser i tex Danmark och i Norge). Det är därför av yttersta vikt att piloter som flyger i TIZ/TIA eller i närheten av en AFIS-flygplats lämnar regelbundna rapporter om position så att AFIS-tjänstemannen kan lämna god trafikinformation till andra piloter i luftrummet. Piloter finner god information hur man agerar på AFIS flygplatser i ES AIP AD 1.1-8.

AFIS i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Hemavan AFIS
Sveg AFIS
Mora AFIS

AFIS finns i dagsläget på följande 17 flygplatser i Sverige:

Internationellt[redigera | redigera wikitext]

AFIS är en tjänst som inte är internationellt reglerad som flygtrafikledningstjänst är. ICAO har ingen gällande reglering för AFIS. Det finns ett cirkulär nr 211 som gavs ut på 80-talet men detta gäller ej längre och är inte särskilt omfattande. Eurocontrol har gett ut ett rekommenderande regelverk kallat: Eurocontrol manual for AFIS. Detta regelverk är endast rekommenderande och inte obligatoriskt. För svenska AFIS flygplatser gäller Transportstyrelsens regler. Eftersom det inte finns några internationella regler för AFIS utförs AFIS tjänsten olika i olika länder men grunden är den samma. AFIS tillhandahålls i de flesta av världens länder.

Anställning och utbildning[redigera | redigera wikitext]

AFIS servicen i Sverige tillhandahålls i största delen av flygplatsbolaget eller kommunen i de fall då flygplatsen ägs av kommunen. AFIS tjänstemännen rekryteras och anställs direkt av flygplatsbolaget eller kommunen. Det finns inga standardiserade tester för AFIS tjänstemän så som det finns för flygledare. Det är upp till arbetsgivaren vilka om några tester de vill göra när de anställer. Elever måste dock uppfylla medicinska och andra krav som transportstyrselsen har. AFIS tjänstemän måste ansöka om elevcertifikat för att visa att de uppfyller dessa krav för att få påbörja sin utbildning Utbildningen för AFIS tjänstemän är inte internationellt reglerad. I Sverige gäller transportstyrelsens krav. Kraven innefattar teoretisk och praktisk utbildning samt behörighetsutbildning på en flygplats. AFIS tjänstemän måste också ha godkänt radiotelefonicertifikat.

EPN-Entry Point North Internationella flygtrafiktjänstskolan

Det finns två godkända utbildare i Sverige. En på Malmö Airport som heter EPN – Entry Point North http://www.entrypointnorth.com . Den andra ligger i Arvidsjaur och är Arvidsjaur flygplats AB.

Den teoretiska och praktiska utbildningen i simulator på EPN är 14 veckor lång och innefattar både en grundkurs, AFIS simulering, Met observations utbildning, nationella regler samt radiotelefonicertifikat. Utbildningen via Arvidsjaur flygplats AB skräddarsys för att passa kunden och är 10 veckor lång. Grundkurs, AFIS simulering, Met observations utbildning, nationella regler samt radiotelefonicertifikat inkluderade.

Forum[redigera | redigera wikitext]

AFIS har ett internationellt forum där tjänstemännen kan dela erfarenheter och utväxla kunskap: http://www.meetingpointats.com

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]