Boyles lag

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kompression och expansion med konstanthållen temperatur illustrerar Boyles lag; pV-diagrammet är en isoterm.

Boyles lag, uppkallad efter Robert Boyle, säger att volymen av en gas vid konstant temperatur är omvänt proportionell mot gasens tryck, alltså:

V = \mathrm{konstant} \cdot \frac{1}{P}

för volymen V och trycket P.

Detta kan lika gärna uttryckas som att produkten av en gas tryck och volym är konstant, vid konstant temperatur. Innebörden blir att om volymen för en behållare ökar så sjunker trycket i den och vice versa. Dessa entiteter är inverst proportionella.

Exempel:

Trycket för en given mängd gas dubbleras = volymen för samma mängd gas halveras.

Trycket för en given mängd gas halveras = volymen för samma mängd gas dubbleras.