Factoring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Factoring är en typ av tjänst som erbjuds av finansbolag eller banker. Denna tjänst innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor hos finansbolag eller bank.

Factoringbranschen är en snabbväxande bransch som erbjuder många företag nya sätt att finansiera sitt rörelsekapital på. Factoringbolag erbjuder alternativ till traditionella banklån. Den typiska factoringkunden är vanligtvis små eller medelstora företag som behöver snabb tillgång på likvida medel. På senare år har även större företag börjat anlita factoringbolag för att förbättra sin likviditet. Att använda sig av factoringtjänster innebär även att företag skyddar sig mot kreditrisker.

Factoringbranschen är inte konjunkturkänslig. Däremot är det vid en lågkonjunktur färre fakturor i omsättning då den reala ekonomin påverkas negativt.

Begreppsförklaring[redigera | redigera wikitext]

Fakturaköp – det är en typ av factoring där några eller alla fakturor överlåts till finansbolag. Företaget får nästan hela summan av fakturan direkt efter överlåtelse. Det är ofta stora bolag som använder denna tjänst för att öka sitt rörelsekapital.

Factoring med regress – en form av fakturaköp, detta innebär att fakturan som inte blivit betald köps tillbaka av företaget efter ett visst antal avtalade dagar samt behåller kreditrisken .

Factoring utan regress – en annan typ av fakturaköp som innebär att risken går över till finansbolaget när gäldenären inte kan betala fakturan. Erbjuds vanligtvis bara till företag med gäldenärer som har betalningsförmåga och är helt riskfria.

Fakturabelåning – innebär att företaget intecknar sina fakturor hos finansbolag eller bank. Parterna avtalar att företaget belånar sina fakturor (belåningsgraden är vanligen runt 70 % av fakturabeloppet) hos till exempel finansbolag. Företaget måste i sin tur meddela sina kunder om överlåtelsen av fakturorna. Kundernas betalning ska enligt överlåtelseavtal betalas till finansbolaget som i sin tur också sköter påminnelser, kundreskontra och eventuella inkassoåtgärder. Företaget meddelas av finansbolaget när betalning skett.


Historia[redigera | redigera wikitext]

Factoring som en etablerad del av näringslivet pågick i England före 1400-talet och kom till Amerika med pilgrimer runt 1600-talet. Som alla finansiella tjänster har factoring utvecklats under århundraden och har sitt ursprung i finansieringen av handel, särskilt den internationella handeln.

1993 grundades Amfa Bank AB av Bo Göranson (grundare av Intrum Justitia) och Michael Forsman (nuvarande VD på Amfa Bank), som var det första företaget att erbjuda den svenska marknaden factoring.[ifrågasatt uppgift] Efter det har fler företag som erbjuder tjänsterna dykt upp och marknaden utvecklas kontinuerligt i takt med efterfrågan.

Referenser[redigera | redigera wikitext]