George Bruce Malleson

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

George Bruce Malleson, anglo-indisk militär och historiker, född 8 maj 1825, död 1 mars 1898, kom 1842 ut till Indien som fänrik, innehade flera civilmilitära befattningar, blev 1873 överste och var 1869-1877 uppfostrare för maharajan av Mysore. Malleson skrev en mängd arbeten i indisk historia, bland vilka märks History of the french in India (1868), History of the indian mutiny (6 bd. 1878-1880; påbörjad av sir John Kaye), The decisive battles of India (1883; 3:e uppl. 1888) samt biografier över Wellesley (1889), Akbar (1890), Dupleix (s.å.) och Warren Hastings (1894). Hans stil är livfull; den starkt personliga uppfattningen gör honom stundom partisk.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.