Mall:Systema Naturae

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Linnaeus
1735
2 riken
Haeckel
1866
3 riken
Chatton
1937
2 'domäner'
Copeland
1956
4 riken
Whittaker
1969
5 riken
Woese et al.
1977
6 riken
Woese et al.
1990
3 domäner
Columbia
199?
2 domäner
(mikrober inte beskrivna) Protista Prokaryota Monera Monera Eubacteria Bacteria Cytota
(cellburet liv)
Archaebacteria Archaea
Eukaryota Protoctista Protista Protista Eukarya
Vegetabilia Plantae Fungi Fungi
Plantae Plantae Plantae
Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia
(nanober inte beskrivna) Acytota / Aphanobionta
(semi-livsform utan celler)