Procedurell programmering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Med procedurell programmering menas att källkoden skrivs med användande av subrutiner. Här existerar inga klasser i den vanliga bemärkelsen utan i stället används funktioner, strukturer och primitiva datatyper. Ett känt procedurellt språk är C.

Procedurell programmering innebär inte, som det anses i vissa kretsar, ett oordnat programmeringssätt. Själva programmet kan avgränsas av moduler eller enheter och därmed framtvinga den önskade ordningen.

Procedurell programmering, i likhet med andra programmeringssätt, handlar inte om att vara bäst och mest effektiv i alla situationer. Snarare handlar det om att identifiera den bästa lösningen för det givna problemet och därefter tillämpa det sätt som är mest effektivt.