Sativex

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
De kemiska strukturerna för de verksamma substanserna i Sativex®, THC (överst) och CBD (nederst).

Sativex är ett receptbelagt läkemedel [1] baserat på cannabinoiderna tetra-hydro-cannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). Sativex är en tilläggsbehandling utvecklat för att dämpa måttlig till svår spasticitet (muskelstelhet och muskelkramper), ett av de vanligaste symtomen hos patienter med multipel skleros (MS). Sativex intas som munspray och ordineras av specialistläkare inom neurologi. Sativex produceras av det brittiska läkemedelsbolaget GW Pharmaceuticals och marknadsförs i Sverige av läkemedelsföretaget Almirall.

Sativex är godkänt som medicinskt preparat av Läkemedelsverket sedan januari 2012. Sativex har som alla godkända läkemedel tagits fram genom medicinsk forskning, kliniska studier och tester samt genomgått de godkännandeprocesser som krävs enligt lag.

Sativex är godkänt och marknadsförs i länder så som Storbritannien, Danmark, Spanien, Tyskland och Kanada.

MS och spasticitet[redigera | redigera wikitext]

MS är en kronisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet. [2] En effekt av MS är att för många nervsignaler skickas till musklerna om att dra sig samman vilket leder till spastiska kramper. Sativex dämpar denna effekt genom att minska nervaktiviteten i musklerna så att de kan slappna av efter avslutad aktivitet.

Spasticitet är ett vanligt och mycket besvärande symtom för patienter med MS. Spasticitet förekommer oftast i en helt eller delvis förlamad muskel som är spänd och samtidigt överaktiv med muskelsammandragningar. Mellan 60 och 90 procent av patienter med MS påverkas av spasticitet. [3] I Sverige lider ca 17 000 människor av MS. [4]

Spasticitet orsakas av de skador på centrala nervsystemet som sker vid insjuknande i MS. MS skadar särskilt nervernas skyddande skikt kallat myelin, som ser till att nervimpulser sänds fritt till musklerna. En myelinskada innebär att nerverna skickar för många signaler till musklerna att dra ihop sig. Samtidigt når inte de signaler fram som talar om för musklerna att slappna av efter en aktivitet. Det resulterar i en överaktivitet hos nervcellerna som orsakar oregelbundna spasmer och stelhet i musklerna.[5] [6]

Spasticitet leder till minskad uthållighet, balans och rörlighet och kan resultera i oregelbunden gång och felaktig och stel hållning. I svåra fall kan patienten bli tvungen att använda rullstol. De spastiska kramperna kan även påverka patientens urinblåskontroll och leda till ökad trötthet.[6]

Dagliga sysslor så som promenader, personlig hygien och matlagning blir därför svåra att utföra.[7]

Dokumenterad effekt[redigera | redigera wikitext]

De två verksamma substanser som finns i Sativex, THC och CBD, kommer från plantan Cannabis Sativa och Indica. Kliniska studier visar att sammansättningen av THC och CBD i Sativex förstärker den positiva behandlingseffekten av cannabis, samtidigt som den negativa effekten av THC reduceras.[8] [9]

Forskningsresultat visar att användning av Sativex inte leder till utvecklad tolerans (ett stadigt behov av ökad dosering), abstinenssymtom vid nedtrappning av medicinering eller risk för beroende. Sativex ger inte någon ruseffekt vilket beror på den låga mängden THC i blodet samt att kombinationen med CBD neutraliserar ruseffekten hos THC.[10]

Ett flertal studier visar att Sativex reducerar spasticitet och därmed förbättrar patientens livskvalité. Effekten av preparatet leder till ökad rörlighet, bättre urinblåskontroll, mindre sömnbesvär och mindre behov av hjälp och stöd i vardagen.[11] [12] [13] [14] [15] [16]

En randomiserad placebokontrollerad studie publicerad i Neurological Research 2010 visar att behandling med Sativex reducerar spasticitet avsevärt hos patienter med framskriden MS som lider av svår spasticitet. Av testpersonerna i gruppen som blev behandlade med Sativex, upplevde 36 procent en 30-procentig minskning av sin spasticitet.[17]

Biverkningar och säkerhet[redigera | redigera wikitext]

De vanligaste biverkningarna av Sativex är yrsel, trötthet, balansproblem, koncentrationssvårigheter och grumlig syn.

Risken för att drabbas av psykisk ohälsa vid användande av Sativex är liten. I en uppföljningsstudie med 137 MS-patienter, som tidigare uppnått kliniska fördelar med Sativex, fann man ingen psykisk påverkan. Koncentrationsstörningar och minnespåverkan registrerades i 3 procent av fallen.[18]

Cannabinoid medicin (cannabisbaserad medicin)[redigera | redigera wikitext]

Cannabinoid medicin avser kliniskt utvecklade läkemedel vars grundläggande komponent och substans är THC och CBD eller båda aktiva substanserna tillsammans. THC och CBD kan framställas syntetiskt eller utvinnas ur växten Cannabis sativa. THC är den mest potenta delen av cannabis och orsakar nästan alla effekter av cannabis, både de positiva och de som ger negativa skadeverkningar.[19] Cannabis har en lång historia som både medicin och berusningsmedel. De tidigaste bevisen för användande av cannabis som medicin går tillbaka till 2737 f.Kr.[20]

Läkemedlen ordineras av läkare i dokumenterade doser. De läkemedel som är baserade på en kombination av THC och CBD neutraliserar de negativa effekterna av ren THC, så endast de positiva terapeutiska effekterna av cannabis består.[8]

En genomgång från 2002 av de terapeutiska effekterna av cannabis visar att cannabis och cannabinoider är effektiva vid behandling av illamående, menstruationssmärtor, ofrivillig viktnedgång, sömnlöshet och brist på aptit.[21]

Cannabis verkar även smärtstillande och kan användas vid behandling av cancer (vid cellgiftsbehandling och mot illamående), anorexi och AIDS (stimulerar aptiten), multipel skleros (lindrar ångest och minskar spasticitet), epilepsi, Tourettes syndrom (lugnande effekt) och astma (vidgar blodkärlen).

Sativex framställs genom en medicinsk process av cannabisplantan och är baserad på en kombination av de två aktiva ingredienserna, THC och CBD. Sammansättningen mellan THC och CBD gör att innebär att den positiva behandlingseffekten på spasticitet uppstår samtidigt som ruseffekten och andra negativa effekter hos THC undviks (förutsatt att den tas i rekommenderade doser).

Se även[redigera | redigera wikitext]

http://www.almirall.com/webcorp2/cda/index.jsp

http://www.gwpharm.com/

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sativex SPC. Sativex är godkänt i Sverige, Danmark, Canada, Nya Zeeland, Spanien, Tyskland och en rad andra EU-länder
 2. ^ Fox RJ, Sweeney P. Cleveland Clinic Publications: Disease Management Project – Multiple Sclerosis. Available at: http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/neurology/multiple_sclerosis/ (Last accessed: 26/07/10)
 3. ^ http://www.mssallskapet.se/5spasticitet.pdf
 4. ^ http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/MS/
 5. ^ Multiple Sclerosis International Federation. About MS – Symptoms. Available at: http://www.msif.org/en/about_ms/symptoms.html (Last accessed: 26/07/10).
 6. ^ [a b] Multiple Sclerosis Trust. A-Z of MS – Spasticity. Available at: http://www.mstrust.org.uk/atoz/spasticity.jsp (Last accessed: 26/07/10).
 7. ^ World Health Organization & Multiple Sclerosis International Federation. Atlas multiple sclerosis resources in the world 2008. Available at: http://www.msif.org/en/news/press_room/atlas_of_ms_launch/index.html (Last accessed: 26/07/10)
 8. ^ [a b] Russo E, Guy GW. A tale of two cannabinoids: the therapeutic rationale for combining tetra-hydro-cannabinol and cannabidiol. Med Hypotheses 2006;66(2):234–46.
 9. ^ GW Pharmaceuticals. Cannabinoid Science: Mechanism of action. Available at: http://www.gwpharm.com/mechanism-of-action.aspx (Last accessed: 10/08/10).
 10. ^ Stott CG, Wright S, Guy GW. Comparison of pharmacokinetic profiles of inhaled delta-9-tetra-hydro-cannabinol (THC) from smoked cannabis with Sativex oromucosal spray in humans, implications for possible symptomatic treatment in multiple sclerosis. Eur J Neurol 2008;15(Suppl. 3);365:Poster 2639. Russo E, Guy GW. A tale of two cannabinoids: the therapeutic rationale for combining tetra-hydro-cannabinol and cannabidiol. Med Hypotheses 2006;66(2):234–46. GW Pharmaceuticals. Cannabinoid Science: Mechanism of action. Available at: http://www.gwpharm.com/mechanism-of-action.aspx (Last accessed: 10/08/10).
 11. ^ Vermersch, Patrick: Sativex ® (tetra-hydro-cannabinol + cannabidiol), an endocannabinoid system modulator: basic features and main clinical data. Expert Rev. Neurotherapeutics 11(4Suppl. 1) 15-19 (2011)
 12. ^ Wade DT et. al.: Long-term use of a cannabis-based medicine in the treatment of spasticity and other symptoms in multiple sclerosis, Multiple Sclerosis 2006; 12: 639645
 13. ^ DT Wade, et. al. :Meta-analysis of the efficacy and safety of Sativex (nabiximols), on spasticity in people with multiple sclerosis Multiple Sclerosis 16(6) 707–714, 2010.
 14. ^ Collin, C. et. al.: A double-blind, randomized, placebo controlled, parallel-group study of Sativex, in subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis, Neurological Research 2010 VOL 32 NO 5, 2010.
 15. ^ Collin, C. et. al.: Randomized controlled trial of cannabis-based medicine in spasticity caused by multiple sclerosis, European Journal of Neurology 2007, 14: 290–296.
 16. ^ Novotna et al, A randomized, double-blind placebo controlled, parallel-group, enriched-design study of Nabiximols (Sativex) as add on treatment in subjects with refractory spasticity caused by multiple sclerosis, European journal of neurology 2011
 17. ^ , Christine et.al.: A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of Sativex, in subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis, Neurological research, vol 32, no 5, 2010
 18. ^ Wade DT, Makela PM, House H, Bateman C, Robson P. Long-term use of a cannabis-based medicine in the treatment of spasticity and other symptoms in multiple sclerosis. Mult Scler 2006; 12: 639-645.
 19. ^ Pertwee RG. Cannabinoid pharmacology: the first 66 years. Br J Pharmacology 2006;147:S163–171.
 20. ^ Mohamed Ben Amar (2006). "Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic potential". Journal of Ethnopharmacology 105 (1–2): 1–25. doi:10.1016/j.jep.2006.02.001. PMID 16540272. http://www.doctordeluca.com/Library/WOD/WPS3-MedMj/CannabinoidsMedMetaAnalysis06.pdf. Retrieved 8 April 2010.
 21. ^ Grotenhermen, Franjo (2002). "Review of Therapeutic Effects". Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology and Therapeutic Potential. New York City: Haworth Press. p. 124. ISBN 978-0-7890-1508-2. http://books.google.com/books?id=JvIyVk2IL_sC&pg=PA123.