Styrelse

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En styrelse är en grupp av personer som av en huvudman utsetts att svara för organisation och förvaltning i ett aktiebolag, en förening, stiftelse eller annan juridisk person. En person som är delaktig i en styrelse benämns styrelseledamot. Styrelsebeslut kan ibland, i särskilda fall, fattas per capsulam utan möte.

Bolagsstyrelse[redigera | redigera wikitext]

I vissa europeiska och asiatiska länder finns det två separata styrelser. En styrelse för daglig verksamhet, direktion, och en bolagsstyrelse (väljs av aktieägare) för övervakning av direktionen. VD presiderar över direktionen och styrelseordföranden presiderar över bolagsstyrelsen, och dessa två roller kommer alltid att innehas av olika personer i större bolag. Detta säkerställer en distinktion mellan ledningen av direktionen och styrning av bolagsstyrelsen och möjliggör tydliga linjer av auktoritet. Syftet är att förhindra att en intressekonflikt och för mycket makt koncentreras i händerna på en person. Det finns en stark parallell här med struktur regeringen, vilket tenderar att separera det politiska området från ledningen av statsförvaltningen. I USA är ofta motsvarar bolagsstyrelsen vald av aktieägarna Board of Directors, medan direktionen ofta kan kallas Executive Board, som består av VD och deras närmaste chefer (andra C-nivå tjänstemän, dotterbolagschefer). En företagsstyrelses huvuduppgift är i allmänhet att utse en ledning med en verkställande direktör. Företagsstyrelser brukar väljas på en bolagsstämma.

Föreningsstyrelse[redigera | redigera wikitext]

Föreningsstyrelser brukar väljas på ett årsmöte. Flera föreningar som tillsammans bildar ett förbund, kan ha en förbundsstyrelse som normalt står över de enskilda föreningsstyrelserna och kan fatta samordnande beslut mellan föreningarna.

Se även[redigera | redigera wikitext]