Synaps

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Synaps
Grovstruktur för en typisk nervcell

Synaps är en koppling mellan två neuroner. Den vedertagna bilden av en synaps består av en presynaptisk del i axonens ände (presynaptisk terminal), det synaptiska gapet (synapsspringan, synapsspalten, synapsklyftan eller synapsgapet) och en postsynaptisk del i den andra nervcellen. Information från en sådan synaps överförs genom att så kallade neurotransmittorer frisläpps från den presynaptiska terminalen och som sedan genom diffusion når den postsynaptiska neuronen. När en neurotransmittor binder till en receptor på postsynaptiska cellen förändras membranpotentialen, vilket kan alstra en aktionspotential. Det är aktionspotentialer som överför signalen genom nervcellen.

Det som bestämmer om en neurotransmittor kommer att alstra en aktionspotential är dels vilken typ av neurotransmittor som frisläpps, och dels mängden. Vissa neurotransmittorer (till exempel GABA) hämmar den postsynaptiska nervcellen från att alstra en aktionspotential genom att öppna kloridkanaler. Därmed blir den postsynaptiska membranpotentialen mer negativ, och kommer således längre bort från det tröskelvärde som krävs för en aktionspotential. Andra neurotransmittorer såsom acetylkolin eller glutamat exciterar det postsynaptiska membranet.

Slutligen är det nödvändigt att neurotransmittorn försvinner från det synaptiska gapet för att möjliggöra att en ny signal kan vidarebefordras. Olika mekanismer existerar för att återställa den synaptiska mikromiljön, till exempel genom att neurotransmittorer tas upp i axonen igen via membranbundna pumpar, eller att enzymer bryter ned neurotransmittorn.

Typer av synapskopplingar[redigera | redigera wikitext]

Kemisk informationsöverföring mellan nervceller:
A. Presynaptisk nervcell
B. Postsynaptisk nervcell
1. Mitokondrie
2. Vesikel med neurotransmittorer
3. Autoreceptor (mottagare av transmittorsubstans)
4. Synapsgap med fria transmittorer (serotonin)
5. Postsynaptiska receptorer
6. Kalciumkanal
7. Exocytos från en vesikel
8. Återupptagning (återförande) av transmittorsubstans

Det finns ett antal olika typer av synapser, nämligen:

  • Dendrodendritisk: Koppling mellan två dendriter.
  • Axodendritisk: Koppling mellan en axon och en dendrit.
  • Axoextracellular: En axon som kan frigöra signalsubstanser i den extracellulära vätskan.
  • Axosomatisk: Koppling mellan en axon och en neurons soma (kärna).
  • Axosynaptisk: En axon som kopplar till en annan axons terminal.
  • Axoaxonisk: En koppling mellan en axon och en annan axon.
  • Axosekretisk: En axon som kan frigöra signalsubstanser i ett blodkärl.
  • Axolagostik: En lago som kopplas mellan en axon och en cellkärna.