Underhållssystem

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Underhållssystem, UHS, är olika typer av system för ett systematiserat arbete med underhåll och reparationer av industriell utrustning och materiel. Det första datoriserade underhållssystemet utvecklades under 1970-talets första år i Sverige av bröderna Christer och Börje Idhammar.[källa behövs]

Ett modernt underhållssystem består normalt av moduler för förebyggande, planerat och avhjälpande underhåll samt för förråd och inköp. Förråd och inköpsdelarna är väsentliga för systemet eftersom all underhållsverksamhet bygger på säker tillgång till rätt reservdelar i rätt tid. Inte alla reservdelar alltid.

Datoriserat underhållssystem, (förkortas ofta CMMS eller bara MMS på engelska, den svenska förkortningen UHS används mycket begränsat), är en integrerad programvara som är utformat för att stödja underhållsavdelningen i alla typer av underhållsarbete. Datoriserade underhållssystem har använts sedan tidigt 1970-tal och är fortfarande en viktig del för framgångsrikt underhållsarbete genom att hjälpa att:

  • Minimera stopptiderna
  • Maximera tillgångarna
  • Kontrollera kostnaderna och
  • Stärka personalen


Anskaffandet av ett datoriserat underhållssystem drivs ofta av behovet att kunna garantera efterföljandet av lagstiftning om hälsa och säkerhet och även ha koll på kunder samtidigt som man vill reducera underhållskostnaderna. I verkligheten levererar ett underhållssystem många fler verktyg med många fördelar för alla typer av organisationer, stora som små, med snabb återbetalning.

När det talas om underhållsarbete används ofta följande koncept och termer.

Tillgång När man talar om tillgång i underhållssammanhang är det inte finansiell tillgång utan det handlar om anläggningens tillgångar i form av maskiner etc.

Ett begrepp som ofta återkommer är att optimera anläggningens utnuttjande, med menas att det är viktigt hitta balansen mellan att utnyttja en resurs maximalt eller att säkerställa dess långsiktiga funktion och hållbarhet.

Ett underhållssystem levererar en verktygslåda för att hjälpa verksamhetens fokus på tillgångsoptimering genom att ha balanserade underhållsscheman, realtidsinformation och en säker spårbarhetsmodul.

TPM Total Productive Maintenance (TPM), är ett tankesätt och en metod som strävar efter att minimera alla förluster i en produktionsapparat. Detta är i dag knappast genomförbart utan ett underhållssystem. Målet inom TPM är att det skall vara:

  • Felfritt
  • Störningsfritt
  • Olycksfritt
  • Kassationsfritt


Det bästa sättet att försäkra sig om att kunna nå dit är att mäta och följa upp för att kunna stödja organisationen på vägen dit.

Underhållsstrategier Ledning och planering av förebyggande underhåll kräver systematik för att fungera. Den information som kan samlas och delas med ett underhållssystem ger ett ovärderligt stöd vid planering och utförande av alla typer av underhållsaktiviteter och hjälper till att säkerställa driftsäkerheten. Det finns flera olika underhållsstrategier som agera-vid-fel (operate-to-failure) eller byt-innan-fel (replace-before-failure), oavsett vilken metod man valt att arbeta efter krävs förebyggande underhåll på ett eller annat sätt för att verksamheten skall fungera. Hur man än löser detta ställs krav på dokumentation, planering och uppföljning för att man skall få avsett utbyte av gjorda investeringar.