Vajer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
stålvajer

En vajer eller med engelsk stavning wire är en lina av tvinnad metalltråd. Ordet är inlånat från engelskan som i sin tur har lånat det från fornnordiskans verb vira.

En stållina består av ett antal kardeler som oftast är slagna runt en central kärna. Kardelerna är uppbyggda av individuella trådar. Trådarnas dimension och antal, är avgörande för linans egenskaper. Grövre trådar ger god motståndskraft mot korrosion och nötning, medan klenare trådar ger flexibilitet.[1]

Vajer tillverkas i flera olika utföranden i stål, rostfritt stål och koppar. Vajer används till olika kranar, spel eller vinschar eller för stag av till exempel radiomaster.

Rostfri vajer används i huvudsak till vant för stagning av mastersegelbåtar samt till mantåg.

Vajer av koppar används till jordledning vid kraftledningar och elektriska installationer av olika slag, exv radioantenner. Riktigt klena och högflexibla kopparvajrar används för strömtillförseln till talspolen i dynamiska högtalare. Om en stolpe av förzinkat (galvaniserat) stål åskskyddsjordas med en kopparlina, måste särskilda försiktighetsmått iakttas med speciella anslutningsdon av brons för att motverka galvanisk korrosion (utjämning av den elektrolytiska spänningskedjan). För sådan jordning är varmförzinkad stållina att föredra. Förtennad kopparlina är ett användbart alternativ, om tennskiktet kan hållas utan minsta skada.

För kraftledningar förekommer en speciell vajertyp, kallad Feral-lina. Den har en kärna av ståltrådar, som svarar för hög hållfasthet och är omspunnen av flera lager aluminiumtråd, som svarar för god elektrisk ledningsförmåga.


  1. ^ http://www.certex.se/se/teknisk-beskrivning/vad-ar-en-stallina__10741, CERTEX Svenska AB, Vad är en stållina?, 2012-02-09