Öppenvård

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Öppenvård eller poliklinisk vård är ett samlingsnamn för sådan behandling, terapi, hälso- och sjukvård, som utförs på icke inneliggande patienter. Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, av socialtjänsten, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. Det finns även öppenvård för missbruks- och beroendebehandling, där man uppnått goda resultat jämfört med institutionsvård. Det finns i dag en trend mot att allt mer av hälso- och sjukvårdande insatser bedrivs som öppenvård i kombination med allt kortare vårdtider på sjukhus, behandlingshem och övriga institutioner, exempelvis i olika eftervårdsprogram. Internationellt sett är det dock så att Sverige i likhet med andra i-länder har förhållandevis lite öppenvård i förhållande till den inneliggande vården (slutenvård) jämfört med u-länder.