Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För bokstaven e i gemenform, se E. För talet, se e (tal).
Symbolen ℮ som den skall se ut. Vissa datorer visar inte symbolen korrekt i löpande text.

℮-tecknet (e-tecknet), ℮-märket (e-märket), ℮-symbolen (e-symbolen), EG-märket (även tidigare namn på CE-märket) eller EEG-typgodkännandemärket[1] är namnet på tecknet ℮.

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

På en förpackning skrivs, i regel, förpackningsinnehållets volym eller vikt. Detta mått kallas för varans nominella volym respektive nominella vikt. Symbolen ℮ skrivs på förpackade varor, som säljs inom EU, i närheten av texten över varans nominella vikt eller volym, för att visa att förpackaren eller importören av varan garanterar att felmarginalen för innehållets faktiska (verkliga) vikt eller volym ligger inom de gränser som beslutats genom EG-direktivet 76/211/EEG (engelska: 76/211/EEC) om "tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym".

Användandet av tecknet är inte obligatoriskt, och varierar därför avsevärt mellan de olika EU-medlemsländerna. I Sverige ger Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP) företag rätten att använda ℮-märket genom ett ℮-märkningscertifikat.

Det finns även ett annat e-märke, gemena e följt av en siffra inom en ram, för fordon eller fordonskomponenter enligt fordonsdirektivet 2004/104/EG.

Tecknets utformning[redigera | redigera wikitext]

Symbolen ℮ påminner om den gemena (lilla) latinska bokstaven e, med tjockare vertikala sidor. Tecknets utseende regleras exakt genom EU-direktivet 71/316/EGG (se nedan under Externa länkar).

Att generera tecknet[redigera | redigera wikitext]

Många teckensnitt innehåller tecknet ℮, dock är det inte ett "standardtecken" och det kan därför hända att tecknet inte visas nedan ifall det visade teckensnittet inte stöder tecknet.

Unicode[redigera | redigera wikitext]

Unicode-koden för ℮ är U+212E (Estimated symbol).

HTML[redigera | redigera wikitext]

HTML-koden för ℮ är ℮.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ s. 10. Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. 71/316/EEG – Rådets direktiv av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder. 1971. [1].

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. 71/316/EEG – Rådets direktiv av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och meteorologiska kontrollmetoder. 1971. [2]
  • Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. 75/106/EEG – Rådets direktiv av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym. 1975. [3]
  • Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. 76/211/EEG – Rådets direktiv av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym. 1976. [4]
  • Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP). e-märkning av färdigförpackningar (Informationsblad). 2003. [5]
  • Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP). e-märkning av färdigförpackningar. [6]