4H

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
4H
Organisationens logotyp
MottoLära genom att göra
Grundad1902
Ordförande (Sverige)Katarina Ulfsparre
Ansluten tillEuropean Federation of City Farms, Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbete, Rural Youth Europe
Webbplatshttp://www.4h.se

4H är ett globalt nätverk av ungdomsorganisationer vars syfte är att "engagera ungdomar så att de kan utnyttja sin fulla potential medan de utvecklas".[1] Organisationens namn kommer från de fyra H som inleder organisationens motto, "huvud, hjärta, hand, hälsa" som senare inkluderades i den ed som antogs 1927. 4H finns idag i över 70 länder.[2] Världsnätverket Global 4H Network har som mål att stärka samhälle och värld genom positiv ungdomsutveckling. För de europeiska länderna finns samarbetsorganisationen ”European Committee for Young Farmers and 4H Clubs”. 4H-verksamhetens organisation och administration varierar mellan länderna. Varje landsorganisation är självstyrande, men samarbetar genom internationella utbyten, världsomspännande utbildningsprogram och informationsutbyten. I de gamla brittiska imperieländerna går verksamheten under benämningen Young Farmers.

Organisationens mål är att utveckla medlemmarnas känsla för medborgarskap, ledarskap, ansvar och erfarenheter genom ett aktivt lärande och ett intressant och inspirerande inlärningssätt. Även om 4H:s verksamhet traditionellt sett förknippas med inriktning på jordbrukets betydelse, fokuserar man numer på medborgarskap, ett hälsosamt leverne, forskning, tillverkning och tekniska projekt. 4H:s ledord är "Gör det bästa bättre" och dess motto är "Lära genom att göra".

Historik[redigera | redigera wikitext]

Grunden till 4H lades i USA 1902 genom det arbete som lades ned av flera olika personer ungefär samtidigt. Fokus för 4H har tidigare varit tanken att lära sig mer genom praktiskt arbete, vilket kom sig av tanken att koppla offentlig utbildning till landsbygdens villkor. De tidiga satsningarna involverade både offentliga och privata bidragsgivare. 4H grundades med syftet att utbilda ungdomar i nya rön inom jordbruk och hemkunskap. Under 1970-talet utökades målen till att omfatta alla ungdomar, även från nationella minoriteter, och att ge deltagarna ett brett urval upplevelser.[3]

Vid den här tiden konstaterade forskare vid forskningsstationer under land-grantuniversiteten och USDA att äldre lantbrukare inte gärna använde sig av nya jordbrukstekniska upptäckter, men att ungdomar prövade olika metoder och delade sina upptäckter och framgångar med de äldre. Landsbygdsprogram för unga blev därför ett sätt att introducera nya landvinningar inom jordbruket även för de äldre.

Klubbarna uppstod där det fanns entusiaster som ville ge ungdomarna en tro på sig själva och på det liv de levde, och det är därför mycket svårt att tillskriva någon eller några personer den enskilda förtjänsten av detta.[4] Satsningar på landsbygdsungdomen gjordes under hela 1800-talet; till exempel våren 1882 då Delaware College anordnade en landsomfattande majstävling för pojkar. Varje deltagare skulle plantera en kvarts engelskt tunnland majs, drygt 1000 m², enligt instruktion från skolan. Priserna, som utgjordes av pengar, diplom och prenumerationer på tidskriften American Agriculturalist delades ut till vinnarna.[5]

År 1892 organiserade Ransom Asa Moore, ordförande i lantbruksorganisationen Agricultural Society och rektor för skolorna i Kewaunee County, en ungdomsrörelse för att förnya mässan Kewaunee County Fair. Han döpte rörelsen till Young People’s Contest Clubs och lyckades få 6000 ungdomar från landsbygden att odla och ställa ut frukt, grönsaker och boskap.[6] Mässorna blev mycket populära.[7] År 1904, då han arbetade vid University of Wisconsin-Madison, försökte han upprepa succén från Kewaunee County. Han övertygade R.H. Burns, rektor för skolorna i Richland County, att gå med på att låta ungdomarna i området organisera och arbeta i ett majsprojekt för att förbättra marknaden och få ut bättre utsäde till lantbrukarna i Wisconsin med omnejd.[7]

A. B. Graham startade 1902 ett ungdomsprogram i Clark County i Ohio, vilket anses som en av de första 4H-programmen i USA. Den första klubben kom att kallas "Tomatklubben" eller "Majsodlingsklubben". T.A. "Dad" Erickson, från Douglas County i Minnesota, startade samma år lokala klubbar dit ungdomarna kunde gå efter skolan, men han organiserade också olika mässor. Jessie Field Shambaugh tog fram klöversymbolen med de fyra H:na år 1910 och 1912 kallades klubbarna för 4H-klubbar.[8] De första 4H-programmen i Colorado inleddes 1910 då lantbrukskonsulenter började hålla kurser för ungdomar inom ramen för land-grantverksamheten i delstaten.[9] Den landsomfattande 4H-organisationen bildades 1914, när kongressen inrättade Cooperative Extension Service inom USDA genom att anta lagen Smith-Lever Act 1914. I uppdraget till CES ingick bland annat att arbeta med ungdomsklubbar som inriktade sig på jordbruk, hemkunskap och närbesläktade frågor.[10] Smith-Lever-lagen formaliserade 4H-programmen och klubbarnas arbete i Mellanvästern. Även om man förespråkade olika aktiviteter för pojkar och flickor var 4H en av de första ungdomsorganisationerna som gav lika stor uppmärksamhet åt båda könen.[11] År 1924 var dessa klubbar kända som just 4H-klubbar och man antog klöverbladet som sin symbol.[12]

Det första 4H-lägret anordnades i Randolph County i West Virginia. Ursprungligen var dessa läger tänkta för de så kallade "Majsklubbarna". Lägerdeltagarna sov i tält på majsfälten för att sedan arbeta hela dagen. Rektorn i Newton County i Georgia, G. C. Adams, startade en majsklubb för pojkar 1904.

4H hade som flest medlemmar 1974 vilket var ett direkt resultat av organisationens utbildningsprogram om näringslära, Mulligan Stew, en TV-serie som visades i skolor och på TV över hela landet. Numer är 4H inte längre lika inriktade på jordbruk, utan betonar istället vikten av personlig utveckling och förberedelser för ett livslångt lärande. Deltagandet är som störst bland lågstadiebarn och den största anslutningen till de olika programmen och aktiviteterna ligger runt 9 års ålder.

I södra USA började 4H i mitten av 1960-talet att bredda sina program från att bara handla om jordbruk och istället inrikta sig mer på allmän livserfarenhet. De slog samman sina tidigare segregerade program för vita och svarta, men det var svårt att uppnå fullständig integration. 4H lyckades däremot lyfta de könsrelaterade hindren för att delta i verksamheten[13]

Sveriges 4H [14][redigera | redigera wikitext]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Under 2018 firade Sveriges 4H, Jordbrukare-Ungdomens Förbund och Förbundet Skog och Ungdom 100 år. Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) bildades 1918 i kölvattnet efter första världskriget när många unga lämnade landet för staden och förbundet sysselsatte ungdomar i jordbruk, tävlingar, kurser och studiecirklar.

JUF var ett förbund för i huvudsak äldre ungdom, men man ville ha verksamhet även för ungdomar i 11-12-årsåldern. År 1924 beslöt man att ta upp 4H-programmet och året därpå startade 4H-företagsverksamhet i Skaraborgs län. Snart var arbetet igång över hela landet.

4H-gårdar[redigera | redigera wikitext]

Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhetsform. Att besöka en 4H-gård är gratis. 4H:s samhällsuppdrag är att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning, hur naturens kretslopp fungerar och att uppmuntra barn och ungdomar att utvecklas till engagerade, ansvarstagande och välmående människor med respekt för omvärlden. 4H-gårdarna över hela Sverige är en av organisationens viktigaste plattformar för detta. Därför skulle 4H aldrig begära inträde av dem som besöker verksamheten – det strider mot 4H:s övertygelse och vision om att alla är välkomna till 4H.

I Sverige finns det i nuläget 35 4H-gårdar runt om i Sverige. Den nordligaste ligger i Kalix och den sydligaste i Malmö.

4H-klubbar[redigera | redigera wikitext]

4H-klubben är huvudsaken av 4H:s verksamhet. Man bestämmer själv tillsammans med de andra medlemmarna i klubben vad man ska göra i just sin klubb. Favoritaktiviteten i klubben kan bli allt från att virka mössor till att spela teater eller hämta hem fåren från hagen på 4H-gården. Det är alltså ganska fritt vad man kan göra i 4H. Det som ändå är likt mellan olika 4H-klubbar är gemenskapen och att man vill lära sig nya saker.

Klubben är basen i 4H:s föreningsdemokrati. Där utses en styrelse av medlemmarna på årsmötet enligt traditionella demokratiska former. Det som är viktigt när man sitter i styrelsen är att man är intresserad av att planera och utföra klubbens verksamhet. Erfarenheterna från att ha suttit med i en klubbstyrelse har man ofta nytta av i andra sammanhang i skolan eller när man ska söka jobb.

4H-företag[redigera | redigera wikitext]

Ingenstans inom 4H:s verksamhet är mottot “Att lära genom att göra” så levande som inom 4H-företagsverksamheten. Ett 4H-företag är en praktisk uppgift som medlemmen tar på sig under en begränsad period, exempelvis under ett sommarlov, våren, ett år eller dylikt. Det kan vara att mata kalven på 4H-gården, göra sylt eller att lära sig att spela gitarr. Det kan genomföras enskilt eller tillsammans med andra.

4H-företaget ska vara tydligt åtskilt från övrig verksamhet och ligga inom ramarna för 4H:s profiler jord, skog, hem, hushåll och kultur. Syftet med 4H-företag är att 4H-företagaren ska lära sig att själv ta ansvar för en uppgift och samtidigt få möjlighet att tjäna några kronor.

4H-läger[redigera | redigera wikitext]

Lantgårdsläger[redigera | redigera wikitext]

Ett lantgårdsläger pågår under flera dagar, vanligtvis en vecka med övernattning på gården. Under veckan lär man sig att sköta djuren och gårdens sysslor tillsammans med ledarna. Tanken med lantgårdslägret är att man ska lära dig om djuren och uppleva hur livet på landet kan vara. Ett dagläger erbjuder främst aktiviteter som passar yngre deltagare. På ett dagläger sover man hemma, och åker till 4H-gården på dagarna. Djur och odling är naturligtvis en viktig del av lägret, men det kan också vara många andra aktiviteter.

Klubbläger[redigera | redigera wikitext]

För de allra yngsta ordnar 4H-klubbarna egna klubbläger. Lägret ordnas av ledarna i klubben och kan vara en eller flera dagar

Länsläger[redigera | redigera wikitext]

Länsläger ordnas av länsförbunden och är till för medlemmarna i alla länets klubbar. Det riktar sig ofta till den som är minst 10–12 år. På länslägret lär man känna 4H:are från andra klubbar i sitt län.

Riksläger[redigera | redigera wikitext]

Riksläger är en årlig samlingspunkt för den som är över 14 år. Lägret hålls i anslutning till den årliga riksförbundsstämman (Sveriges 4H:s årsmöte). Lägret pågår i en vecka och man bor tillsammans med de andra deltagarna från sitt län. Som del av lägret finns lägertoppen där en rad olika tävlingar ingår, bland annat brukar det kunna vara volleyboll, naturstig och talangjakt.

Nordiskt läger[redigera | redigera wikitext]

Nordiskt läger hålls vartannat år och arrangeras i Finland, Norge, Danmark eller Sverige. Här träffas 4H:are från hela Norden. För att åka på lägret måste man ha fyllt 14 år. Aktiviteterna varierar beroende på vilket land som är arrangör men består i huvudsak av lekar och tävlingar och lägermys. Lägret är ett bra tillfälle att få kontakt med 4H:are från andra länder.

Matskola[redigera | redigera wikitext]

Matskolan är ett dagläger för barn och unga som gillar att laga mat och baka eller som vill lära sig mer om just matlagning. Man lagar frukostar, luncher, mellanmål och bakar. Detta varvas med tävlingar och lekar. Under veckan görs också utflykter och man besöker bland annat en bondgård. Idén är att ge barn och unga kunskap om matlagning, kost och motion på ett roligt, lärorikt och aktivt sätt. Målet är att Matskolorna ska vara roliga och motiverande, så att barnen kommer hem fyllda med inspiration och har lärt sig om bra matvanor.

Målet med matskolorna är att barnen ska:

 • Få verktyg för att göra varierad kost till ett naturligt val
 • Ha roligt med mat och motion
 • Lära känna produkter från det svenska lantbruket

Idén med matskola kommer från Danmarks 4H.

Finlands 4H[redigera | redigera wikitext]

I Finland startade 4H-verksamheten på 1920-talet. Det finns runt 60 000 medlemmar runt om i landet. Den svenskspråkiga verksamheten är organiserad i takorganisationen Finlands svenska 4H, som har 18 lokalföreningar i tre distrikt: Södra Finland, Åland och Österbotten. De svenskspråkiga 4H-klubbarna i Finland har sammanlagt cirka 4500 medlemmar. [15]

4H i övriga länder[redigera | redigera wikitext]

I USA administreras organisationen av National Institute of Food and Agriculture inom det amerikanska jordbruksdepartementet, United States Department of Agriculture (USDA). Man har fler än 6,5 miljoner medlemmar i USA, fördelade på åldersgrupper mellan 5 och 21 år, engagerade i över 90 000 lokalavdelningar.[16] 4H Canada är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som övervakar de olika lokalavdelningarna i Kanada.[17].

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”The California 4-H Youth Development Program - Directions for the Decade Ahead: "...engaging youth to reach their fullest potential while advancing the field of youth development.". The California 4-H Youth Development Program - Directions for the Decade Ahead: "...engaging youth to reach their fullest potential while advancing the field of youth development.". Winter 2003. http://www.ca4h.org/files/1982.pdf. Läst 7 juni 2010. 
 2. ^ ”About 4-H Global”. http://global-4-h-network.com/4h-global/. Läst 14 juli 2019. 
 3. ^ Rosenberg, 2015
 4. ^ The Father of Wisconsin 4-H. The Ransom Asa Moore Story av Marjorie och William Gleason, Accurate Publishing & Printing Inc., 1989, sid. 9
 5. ^ The Father of Wisconsin 4-H. The Ransom Asa Moore Story av Marjorie och William Gleason, Accurate Publishing & Printing Inc., 1989, sid. 10
 6. ^ Kewaunee Enterprise, 26 februari 1941: "Death Takes Prof. Moore"
 7. ^ [a b] The Father of Wisconsin 4-H. The Ransom Asa Moore Story av Marjorie och William Gleason, Accurate Publishing & Printing Inc., 1989
 8. ^ Longden, Tom. Famous Iowans: Jessie Field Shambaugh. Des Moines Register
 9. ^ Colorado State University: Guide to the Records of the Colorado 4-H
 10. ^ ”Compilation of early correspondence and publications related to Boys' and Girls' Club Work produced by the United States Department of Agriculture”. Compilation of early correspondence and publications related to Boys' and Girls' Club Work produced by the United States Department of Agriculture. National Agricultural Library Digital Repository. Arkiverad från originalet den 14 juni 2010. https://web.archive.org/web/20100614104131/http://naldr.nal.usda.gov/NALWeb/Agricola_Link.asp?Accession=CAT30984128. Läst 7 juni 2010. 
 11. ^ Journal of Research in Childhood Education. ”Cooperative and Competitive Orientations in 4-H and Non-4-H Children”. Cooperative and Competitive Orientations in 4-H and Non-4-H Children. http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ726429&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ726429. Läst 28 mars 2012. 
 12. ^ ”4-H Detailed History”. 4-H Detailed History. College of Agriculture and Life Sciences, University of Arizona. Arkiverad från originalet den 19 juni 2010. https://web.archive.org/web/20100619050447/http://cals.arizona.edu/aes/mac/ag-ventures/4-H_detailed_history.htm. Läst 7 juni 2010. 
 13. ^ Thompson: "The Changing Needs of Our Youth Today" (2012)
 14. ^ ”Startsida - Sveriges 4H”. Sveriges 4H. http://www.4h.se. Läst 19 april 2018. 
 15. ^ ”Finlands svenska 4H”. https://fs4h.fi/. Läst 14 juli 2019. 
 16. ^ National 4-H Council, National 4-H Headquarters Arkiverad 2 oktober 2007 hämtat från the Wayback Machine., och e-post daterad 3 december 2007 från Suzanne Le Menestrel, National Program Leader, Youth Development Research, National 4-H Headquarters
 17. ^ ”4-H Structure”. 4-H Structure. 4-H Canada. Arkiverad från [http
  //www.4-h-canada.ca/about-4-h/who-we-are/4-h-structure originalet] den 15 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150515005741/http://www.4-h-canada.ca/about-4-h/who-we-are/4-h-structure. Läst 8 maj 2015. 

Översättning[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]