Active Directory

Från Wikipedia

Active Directory, AD, är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika resurser i en domän (datornätverk) till exempel, datorer, skrivare och användare. Dessa klassificeras som objekt och kan hanteras samt skyddas i den egna domänen.

Active Directory ger tillgång till olika tjänster, bland annat:

Active Directory förhandsvisades under 1996, släpptes först med Windows 2000 Server Edition och uppdateras i samma takt som Windows Server.