Afartriangeln

Från Wikipedia
Heta källor i Danakilsänkan.

Afartriangeln är ett område i södra Eritrea, Etiopien och Djibouti, som är geologiskt unik på grund av sina rika fynd av förhistoriska hominider, exempelvis Australopithecus afarensis. Triangelns norra spets ligger i Massaua vid Röda havet, det sydöstra hörnet mellan Bab el-Mandeb och Djibouti och det sydvästra hörnet i närheten av Addis Abeba i Etiopien. Området är en klippöken som till stor del ligger under havsnivån men den södra delen sträcker sig upp till 1000 meter över havsnivån. Området har dessutom en mängd aktiva vulkaner (t.ex. Erta Ale), förkastningsbranter och gravsänkor. Det ligger dessutom i gränslandet där den arabiska, afrikanska (nubiska) och den somaliska kontinentalplattan glider isär. Detta gör att området inte tillhör något av dessa kontinentalblock utan geologiskt liknar det snarare havsbotten.

I Afartriangeln har några av de högsta temperaturerna på jordens yta uppmätts.[1]

Afartriangeln i nordligaste Etiopien, där Great Rift Valley når Röda havet, finns ett triangulärt område där alla litosfärplattorna rör sig bortåt. Det gör att många sköldvulkaner uppstått på platsen och spytt ut lättflytande lava över stora områden. I området finns Danakilsänkan, jordens varmaste plats som ligger 125 meter under havsnivå. Området är täckt med salt, från havsvatten som sipprat in och sedan avdunstat. Men även koppar, svavel och järn från magman som ligger strax under markytan i Afartriangeln. Här finns också en av jordens mest aktiva vulkaner, sköldvulkanen Erta Ale. Eftersom magman ligger så nära ytan har vulkanen en sjö av magma som aldrig stelnar utan ständigt fylls på med ny magma underifrån. Något som är unikt bland vulkaner eftersom vulkaner oftast bara har flytande magma, eller lava, inuti sig i samband med utbrott.

Källhänvisningar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Meredith, Martin (2011): Born in Africa: The Quest for the Origins of Human Life, s. 67. Simon & Schuster, London. Läst 31 januari 2015. (engelska)