Affekt

Från Wikipedia
Affekt
Upplevelse av en känsla Redigera Wikidata
Psykologisk term Redigera Wikidata
Under­klass tillmönster, känsla, känsla Redigera Wikidata
Aspekt avkänsla Redigera Wikidata

Affekt är en sinnesrörelse, i vissa tolkningar innebär det en kraftig sinnesrörelse[1][2] Inom psykologi och psykiatri används ordet om upplevelsen av en känsla[3].

Affekt kan vara positiv eller negativ, och av olika slag: nyanserande, begränsande, avtrubbade, inadekvata, labila och flacka[3].

Den är ett kortvarigt förlopp inom känslolivet, vilket karakteriseras av att känslor får uttryck genom beteendet. Delvis anses det att det är karakteristiskt att en eller flera känslor stegras till en abnorm styrka och även rubbningar framkallas inom de kroppsliga funktionerna; det råder dock ingen enighet om huruvida det behövs en stark eller till och med abnorm stegring av känslor för att uppfylla kriterierna för begreppsdefinitionen. Tidigare var begreppet vanligare inom psykiatrin, medan det inom psykologi beskrevs med ordet emotion[3].

Inom psykologin, termen som kan beskriva en person som visar både höga och låga uttryck för glädje kan vara “Labil affekt”. En person med labil affekt uppvisar vilda och oväntade svängningar i känslor. Dessa individer kan snabbt växla mellan olika känslor, inklusive olika nivåer av glädje. Det är viktigt att notera att om dessa svängningar är extrema eller hindrar individens dagliga liv, kan det vara tecken på ett underliggande psykiskt hälsotillstånd, och det skulle vara lämpligt att söka professionell hjälp.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]