Agentproblemet

Från Wikipedia

Agentproblemet[1] är ett dilemma, som förekommer inom statsvetenskap och ekonomi, vari en huvudman (principal) till exempel utser en god man (agent) som ska ta tillvara huvudmannens intresse och sedan måste tillse om de tvås intressen är gemensamma. Dilemmat ligger i att agenten kan ta beslut som påverkar principalen negativt utan att själv påverkas. Detta uppstår främst då agentens egenintresse inte tar tillvara principalens intresse, och skapar en moralisk risk.[2]

Exempel i urval[redigera | redigera wikitext]

agent principal
god man huvudman
politiker väljare
arbetstagare arbetsgivare

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Madeleine Ardby et al. Att förebygga agentproblem. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=7439604&fileOId=7439612. 
  2. ^ Eisenhardt, K.M. (1989), ”Agency Theory: An Assessment and Review”, The Academy of Management Review 14 (1): 57–74, doi:10.5465/amr.1989.4279003 .