Börsandelslag

Från Wikipedia

Ett börsandelslag är en typ av ekonomisk förening (andelslag på finlandssvenska) vars andelar eller aktier är börsnoterade på aktiemarknaden[1][2][3]. Det har varit möjligt att börja börsandelslagen sedan 2013 i Finland[4][5]. Det finns flera skillnader mot finska andelslag. Till exempel kan inte användningen av ombudsmannen begränsas, vilket kan göras i standardandelslag[6][7]. På finska är börsandelslag pörssiosuuskunta[8].

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Lag om andelslag 14.6.2013/421”. Riksdagen. https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20130421. Läst 31 mars 2021. ”2 § Börsandelslag [...] Med börsandelslag avses i detta kapitel andelslag vars andelar eller aktier är föremål för handel på en sådan reglerad marknad” 
  2. ^ Helin, Irmeli (2021) (på finska). Osuustoimintasanasto: aatteesta öljyosuuskuntaan. Helsingfors universitet. Institutionen för kooperativa studier. https://pellervo.fi/tietoa-osuustoiminnasta/osuustoimintasanasto/. ”pörssiosuuskunta (subst.), pörssissä noteerattava osuuskunta.”. 
  3. ^ Biström, Hille (2020). ”Vilken bolagsformär lönsammast för mellanstor stallverksamhet i Finland?”. Examensarbete (Yrkeshögskolan Arcada, Företagsekonomi, Financial Management): sid. 22. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/354596/Bistrom_Hille.pdf?sequence=2&isAllowed=y. ”Det finns även börsandelslag men detta arbetet fokuserar på privata andelslag i och med att det är osannolikt att stallverksamhet skulle bli så omfattande att det skulle noteras på börsen (14.6.2013/461)”. 
  4. ^ Tuhkasaari, Niina (2019). ”Omistajaohjauksen toteutuminen tuottajaosuuskunnissa jäsenten näkökulmasta” (på finska). Pro gradu-avhandlingar, LUT-universitet (Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT): sid. 21. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019051715990. ”Nykyisen osuuskuntalain mukaan (OKL 5:4§) osuuskunnilla on mahdollisuus toimia myös pörssiosuuskuntana.”. 
  5. ^ Linnainmaa, Lauri (2017). ”Osuuskuntien jäsenhinnoittelun ja ylijäämänjaon suhde peitellyn osingonjaon ja siirtohinnoitteluoikaisun säännöksiin” (på finska). Pro gradu-avhandlingar, Tammerfors universitet, Ledarskapshögskolan: sid. 7. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201704121439. ”Osuuskuntalaki mahdollistaa nykyisin myös pörssiosuuskunnat, mutta niitä ei toistaiseksi ole Suomessa yhtäkään. Osuuskuntien erilaisilla osuuksilla ja osakkeilla ei ole toimivia jälkimarkkinoita, mikä osaltaan heikentää niiden houkuttelevuutta sijoituskohteena.”. 
  6. ^ Orrensalo, Johanna (2014). ”Osuuskunnat - yritysoikeus ja -verotus” (på finska). Examensarbete, Yrkeshögskolan Satakunta, Satakunta University of Applied Sciences / Satakunnan ammattikorkeakoulu: sid. 16. https://www.theseus.fi/handle/10024/85758. ”Pörssiosuuskunnan säännöissä ei voida poistaa jäsenen oikeutta käyttää asiamiestä.”. 
  7. ^ Jalonen, Johanna (2014). ”Yhteisöjen pankkipalvelut pankin näkökulmasta - Kymenlaakson Osuuspankki” (på finska). Examensarbete, Yrkeshögskolan Kymenlaakso / Kymenlaakso University of Applied Sciences / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: sid. 19. https://www.theseus.fi/handle/10024/70284. ”Pörssiosuuskunnan kokouksessa asiamiehen käyttöä ei saa rajoittaa. (Osuuskuntalaki 5. luku.)”. 
  8. ^ ”Osuuskuntalaki 14.6.2013/421” (på finska). Eduskunta. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130421. Läst 31 mars 2021. ”2 §, Pörssiosuuskunta [...] Pörssiosuuskunnalla tarkoitetaan tässä luvussa osuuskuntaa, jonka osuus tai osake on kaupankäynnin kohteena”