Biogena sediment

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Biogena sediment är sediment som huvudsakligen består av organiskt material. De i djuphavet bildade biogena sedimenten kan delas in i två huvudgrupper; kalksediment och kiselsediment.

Kalksedimentation regleras delvis av det faktum att kalk är relativt lättlösligt i vatten. Lösligheten ökar med höre tryck och lägre temperatur. Som följd av detta finns det en gräns, lysoklinen, under vilken kalksedimentationen avtar kraftigt som följd av att kalket löses i vattnet. Lysoklinens djup varierar som följd av temperaturskillnader mellan 500 m och 4,5 km under havsytan. Går vi ännu djupare når vi "kalkens kompensationsdjup" (CCD: Carbonate Compensation Depth), under vilken upplösningen=tillförseln varför inga sediment kan bildas.[1]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Andréasson, Per-Gunnar (2010). Geobiosfären en introduktion. Studentlitteratur AB, Lund. sid. 321-322. ISBN 978-91-44-03670-0